Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Архів

Закон України про ПЗФ

Документ 2456-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.04.2018, підстава 2362-19

      

 { Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.502 } 

 { Вводиться в дію Постановою ВР 
  N 2457-XII ( 2457-12 ) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст.503 } 

 { Із змінами, внесеними згідно з Декретом 
  N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76 
                  Законами України
  N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
  N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 26
  N 1377-IV  ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
  N 1826-VI  ( 1826-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 11, ст.112
  N 2856-VI  ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
  N 3530-VI  ( 3530-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 2-3, ст.3
  N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873
  N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.194
  N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.195
  N 1472-VIII ( 1472-19 ) від 14.07.2016, ВВР, 2016, N 34, ст.592
  N 1829-VIII ( 1829-19 ) від 07.02.2017, ВВР, 2017, N 11, ст.99
  N 1832-VIII ( 1832-19 ) від 07.02.2017, ВВР, 2017, N 12, ст.131
  N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315
  N 2063-VIII ( 2063-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 37, ст.379
  N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
 
 { У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього 
  природного  середовища  України",  "Республіка Крим", 
  "Академія наук  України",  "Республіканський  бюджет 
  Республіки Крим" у всіх відмінках замінено відповідно 
  словами  "центральний  орган виконавчої влади в галузі 
  охорони навколишнього природного середовища", "Автономна 
  Республіка Крим", "Національна академія наук України", 
  "бюджет  Автономної Республіки Крим" у  відповідних 
  відмінках згідно із  Законом  N 1287-XIV ( 1287-14 ) 
  від 14.12.99 } 
 

   Цей Закон визначає правові основи організації, охорони, 
ефективного використання природно-заповідного фонду  України, 
відтворення його природних комплексів та об'єктів. 
   Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного 
простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу 
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність 
і виділені  з  метою  збереження  природної  різноманітності 
ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання 
загального  екологічного  балансу  та  забезпечення  фонового 
моніторингу навколишнього природного середовища. 
   У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний 
фонд  охороняється  як  національне  надбання,  щодо  якого 
встановлюється  особливий  режим  охорони,  відтворення  і 
використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину 
світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають 
під особливою охороною. 
               Розділ I 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
   Стаття 1. Завдання законодавства України про 
        природно-заповідний фонд України 
   Завданням законодавства України про природно-заповідний фонд 
України є регулювання суспільних відносин щодо  організації, 
охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій 
галузі. 
   Стаття 2. Законодавство України про природно-заповідний фонд 
   Відносини в галузі охорони і використання територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення його природних 
комплексів регулюються Законом України "Про охорону навколишнього 
природного середовища" ( 1264-12 ), цим Законом та іншими актами 
законодавства України. 
   Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду України 
   До природно-заповідного фонду України належать: 
   природні території та об'єкти - природні  заповідники, 
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні 
ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; 
   штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні 
парки,  зоологічні  парки,  пам’ятки  природи, парки-пам'ятки 
садово-паркового мистецтва. { Абзац третій частини першої статті 3 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 322-VIII ( 322-19 ) від 
09.04.2015 } 
   Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні 
парки, зоологічні парки та  парки-пам'ятки  садово-паркового 
мистецтва  залежно  від  їх  екологічної  і  наукової, 
історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або 
місцевого значення.
{ Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Залежно від походження, інших  особливостей  природних 
комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками 
природи, мети і необхідного режиму охорони: 
   заказники поділяються на ландшафтні, лісові,  ботанічні, 
загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, 
гідрологічні,  загальногеологічні,   палеонтологічні    та 
карстово-спелеологічні; 
   пам'ятки  природи  поділяються на комплексні, пралісові, 
ботанічні,  зоологічні,  гідрологічні та геологічні. Пам’ятки 
природи  можуть  розташовуватися на території інших об’єктів 
природно-заповідного фонду. { Абзац третій частини третьої статті 
3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 322-VIII ( 322-19 ) 
від 09.04.2015, N 2063-VIII ( 2063-19 ) від 23.05.2017 } 
   Законодавством  Автономної  Республіки  Крим  може  бути 
встановлено  додаткові  категорії  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду. 
   Стаття 4. Форми власності на території та об'єкти 
        природно-заповідного фонду 
   Території природних заповідників, заповідні зони біосферних 
заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним 
природним паркам, є власністю Українського народу.
{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Регіональні ландшафтні парки, зони - буферна, антропогенних 
ландшафтів,  регульованого  заповідного  режиму  біосферних 
заповідників, землі та інші природні ресурси, включені до складу, 
але не надані національним природним паркам, заказники, пам'ятки 
природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
можуть перебувати як у власності Українського народу, так і в 
інших формах власності, передбачених законодавством України.
{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки, 
створені до прийняття цього Закону, не підлягають приватизації. 
   У разі зміни форм власності на землю, на якій знаходяться 
заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки 
садово-паркового  мистецтва,  землевласники    зобов'язані 
забезпечувати режим їх охорони і збереження з  відповідною 
перереєстрацією охоронного зобов'язання. 
   Стаття 5. Правові засади функціонування територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються у 
положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону, 
і затверджуються: { Абзац перший частини першої статті 5 в 
редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 
   центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища - щодо територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; { Абзац 
другий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - щодо 
територій  та  об'єктів  природно-заповідного фонду місцевого 
значення. { Абзац третій частини першої статті 5 із змінами, 
внесеними згідно із Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   Завдання, особливості природоохоронного режиму  пам'яток 
природи та заповідних урочищ визначаються на основі цього Закону 
безпосередньо в їх первинних облікових документах. 
   Завдання,  особливий природоохоронний режим територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, які створюються на територіях 
зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення 
території,  що  зазнала  радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, визначаються у положеннях про них, що 
затверджуються відповідно до Закону України "Про правовий режим 
території,  що  зазнала  радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ).
{ Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1472-VIII 
( 1472-19 ) від 14.07.2016 } 

   Природні  заповідники, біосферні заповідники, національні 
природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні 
парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні 
парки є юридичними особами.
{ Частина статті 5 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) від 
21.01.2010 } 

   Ботанічні сади, дендрологічні парки,  зоологічні  парки 
місцевого значення та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
відповідно до законодавства України можуть бути визнані юридичними 
особами. 
   Стаття 6. Охорона територій та об'єктів, що мають особливу 
        екологічну, наукову, естетичну, господарську, а 
        також історико-культурну цінність 
   Території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову, 
естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність, 
підлягають комплексній охороні,  порядок  здійснення  якої 
визначається положенням щодо кожної з таких територій чи об'єктів, 
яке відповідно до цього Закону та законодавства України про 
охорону пам'яток історії та культури затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 
державну  політику  у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері культури.
{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1287-XIV 
( 1287-14 ) від 14.12.99, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду 
   Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного 
простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу 
природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та 
іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду. 
   Землі природно-заповідного  фонду України, а також землі 
територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, 
естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього 
Закону об'єктами комплексної  охорони,  належать  до  земель 
природно-заповідного  фонду  та  іншого природоохоронного або 
історико-культурного призначення.
{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   На  землях  природно-заповідного  фонду  та  іншого 
природоохоронного   або   історико-культурного   призначення 
забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може 
негативно  впливати на стан природних та історико-культурних 
комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 
призначенням. На землях територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, які створюються в зоні відчуження та зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, забороняється 
будь-яка діяльність, що не забезпечує режим радіаційної безпеки. 
{ Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010, N 1472-VIII ( 1472-19 ) від 
14.07.2016 } 
   Межі  територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду 
встановлюються  в  натурі  відповідно  до  законодавства. До 
встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
{ Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   На використання земельної ділянки або її частини в межах 
природно-заповідного фонду може  бути  встановлено  обмеження 
(обтяження)  в  обсязі, передбаченому законом або договором. 
Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом 
строку, встановленого законом або договором. 
   Завдані внаслідок обмеження (обтяження) у землекористуванні 
втрати  відшкодовуються  в  порядку,  встановленому Кабінетом 
Міністрів України.
{ Частина шоста статті 7 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) 
від 21.01.2010 } 
{ Стаття  7  в  редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 
11.12.2003 } 

   Стаття 8. Основні засоби збереження територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
забезпечується шляхом: 
   встановлення заповідного режиму; 
   організації систематичних спостережень за станом заповідних 
природних комплексів та об'єктів; 
   проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових 
основ їх збереження та ефективного використання; 
   додержання  вимог  щодо  охорони  територій та об'єктів 
природно-заповідного  фонду під час здійснення господарської, 
управлінської  та  іншої  діяльності,  розробки  проектної і 
проектно-планувальної    документації,   землевпорядкування, 
лісовпорядкування, здійснення оцінки впливу на довкілля; { Абзац 
п'ятий  статті  8  із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 } 
   запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; 
   здійснення  державного та  громадського  контролю  за 
додержанням режиму їх охорони та використання; 
   встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму 
їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження 
заповідних природних комплексів та об'єктів; 
   проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері;
   проведення інших заходів з метою збереження територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду.
{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1287-XIV 
( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Стаття 9. Види використання територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням 
вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства 
України, можуть використовуватися: 
   у природоохоронних цілях; 
   у науково-дослідних цілях; 
   в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 
   в освітньо-виховних цілях; 
   для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 
   Встановлені частиною першою цієї статті  основні  види 
використання, а також заготівля деревини, лікарських та інших 
цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби, мисливство, 
рибальство та інші види використання можуть здійснюватися лише за 
умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, встановленим 
вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних 
комплексів та окремих об'єктів. 
   Стаття 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів 
         у межах територій та об'єктів 
         природно-заповідного фонду 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту 
та на підставі дозволу на спеціальне використання природних 
ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 
   Перелік встановлених цим Законом видів використання природних 
ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
і порядок їх використання визначаються режимом територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду. 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 
здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у 
межах  територій  та  об'єктів  природно-заповідного  фонду, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, а також на підставі дозволів. 
{ Частина третя статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 
здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 
природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською 
міськими державними адміністраціями.
{ Частина четверта статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 
та  об'єктів  природно-заповідного  фонду  місцевого значення 
здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у 
межах  територій  та  об'єктів  природно-заповідного  фонду, 
затвердженого органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
а також на підставі дозволів.
{ Частина п'ята статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім 
корисних копалин) здійснюється на підставі дозволів, що видаються 
місцевими  радами за погодженням з органом виконавчої влади 
Автономної  Республіки  Крим  з питань охорони навколишнього 
природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською 
міськими державними адміністраціями.
{ Частина шоста статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних 
ресурсів і встановлення лімітів на використання природних ресурсів 
у  межах  територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення визначається  Кабінетом  Міністрів 
України. Видача дозволів на спеціальне використання природних 
ресурсів здійснюється на безоплатній основі. 
   Видача дозволів здійснюється на підставі клопотання (заявки) 
природокористувача,  погодженого  із  власником або постійним 
користувачем земельної ділянки та заінтересованими органами. 
   Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може 
бути  анульований  органом, що його видав, у разі: різкого 
погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок 
природокористування,  ліквідації  підприємства,  установи  або 
організації,  яка  отримала   дозвіл;   порушення   умов 
природокористування  та  режиму території природно-заповідного 
фонду; втрати чи пошкодження дозволу, що не дає можливості 
визначити зміст дозволу. 
   Здійснення господарської та іншої діяльності за декларативним 
принципом заборонено. 
   Дозвіл видається після затвердження лімітів протягом місяця з 
моменту подання клопотання. Підставами для відмови у видачі 
дозволу є відсутність затвердженого в установленому  порядку 
ліміту, порушення умов природокористування та режиму території 
природно-заповідного фонду. 
   Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до 
центральнoго органу виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує  державну  політику  у  сфері охорони навколишнього 
природного середовища, або до суду.
{ Частина дванадцята статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду здійснюється у місячний строк. 
   Заява про оскарження рішення про відмову у видачі дозволу 
подається до центральнoго органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього  природного середовища, протягом строку, що не 
перевищує десять днів з дня одержання відповідного рішення. Заява 
розглядається  у десятиденний строк. Про результати розгляду 
заявник повідомляється у письмовій формі.
{ Частина чотирнадцята статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Проведення рубок формування і оздоровлення лісів, інших видів 
рубок здійснюється в межах затверджених планів та на підставі 
рішень науково-технічних рад установ природно-заповідного фонду 
згідно з лімітом на використання природних ресурсів на підставі 
дозволів.
{ Cтаттю 9-1 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
{ Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Стаття 10. Права громадян з питань охорони та використання 
        територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
   Громадяни України з питань охорони та використання територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду мають право на: 
   участь в обговоренні проектів законодавчих актів з питань 
розвитку заповідної справи, формування природно-заповідного фонду; 
   участь у розробці та реалізації заходів щодо їх охорони та 
ефективного використання, запобігання негативного впливу на них 
господарської діяльності; 
   внесення  пропозицій  про  включення  до    складу 
природно-заповідного фонду найбільш цінних природних територій та 
об'єктів; 
   ознайомлення з територіями та об'єктами природно-заповідного 
фонду, здійснення  інших  видів  користувань  з  додержанням 
встановлених вимог щодо заповідного режиму; 
   участь у здійсненні громадського контролю за  охороною 
заповідних територій та об'єктів, внесення  пропозицій  про 
притягнення до відповідальності винних у порушенні вимог охорони 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 
   Законодавством України можуть бути визначені й інші права 
громадян з питань охорони та використання територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду. 
              Розділ II 
      УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ 
      ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 11. Уповноважені органи державного управління в галузі 
        організації, охорони та використання 
        природно-заповідного фонду 
   Уповноваженими  органами  державного управління в галузі 
організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує  державну  політику  у  сфері охорони навколишнього 
природного  середовища,  орган  виконавчої  влади  Автономної 
Республіки  Крим  з  питань охорони навколишнього природного 
середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації. 
   Для  забезпечення  державного  управління територіями та 
об’єктами  природно-заповідного  фонду  можуть  утворюватися 
спеціальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього  природного  середовища, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій.
{ Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3530-VI 
( 3530-17 ) від 16.06.2011; в редакції Закону N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Стаття 12. Управління територіями та об'єктами 
        природно-заповідного фонду 
   Управління   природними   заповідниками,   біосферними 
заповідниками,  національними  природними парками, ботанічними 
садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного 
значення, а також регіональними ландшафтними парками здійснюється 
їх спеціальними адміністраціями. Спеціальні адміністрації очолюють 
керівники, які мають екологічну, біологічну або географічну освіту 
та  які призначаються за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на 
території Автономної Республіки Крим - також з Головою Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим.
{ Частина перша статті 12 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) 
від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI 
(  3530-17 ) від 16.06.2011, N 1832-VIII ( 1832-19 ) від 
07.02.2017, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Спеціальні адміністрації можуть створюватися також  для 
управління  ботанічними  садами,  дендрологічними  парками, 
зоологічними парками місцевого значення та парками-пам'ятками 
садово-паркового мистецтва за рішенням органів, у віданні яких 
вони перебувають. 
   До складу спеціальної адміністрації по управлінню територіями 
та об'єктами природно-заповідного фонду входять відповідні наукові 
підрозділи, служби охорони, екологічної освіти, господарського та 
іншого обслуговування.
{ Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 } 

   Спеціальні адміністрації здійснюють управління територіями та 
об'єктами природно-заповідного фонду відповідно до положень про 
території  та  об'єкти природно-заповідного фонду і проектів 
організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
{ Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Управління територіями та об'єктами  природно-заповідного 
фонду, для яких  не  створюються  спеціальні  адміністрації, 
здійснюється підприємствами, установами та  організаціями,  у 
віданні яких перебувають ці території та об'єкти. 
   Стаття 13. Участь об'єднань громадян в управлінні 
        територіями та об'єктами природно-заповідного 
        фонду 
   Об'єднання громадян, статутами яких передбачена діяльність у 
галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на 
участь в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного 
фонду шляхом: 
   внесення пропозицій щодо організації нових територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх охорони, 
ефективного використання і відтворення природних комплексів та 
об'єктів; 
   сприяння державним органам в їх діяльності у цій сфері; 
   участі у встановленому порядку у здійсненні оцінки впливу на 
довкілля об'єктів, що негативно впливають чи можуть негативно 
вплинути на стан територій та об'єктів природно-заповідного фонду; 
{ Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 } 
   участі у контролі за додержанням режиму таких територій та 
об'єктів; 
   здійснення відповідно до законодавства України інших заходів, 
передбачених їх статутами. 
              Розділ III 
          РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ 
          ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 14. Визначення режиму територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду - це 
сукупність науково-обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил, 
які визначають правовий статус, призначення цих територій та 
об'єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, 
використання і відтворення їх природних комплексів. 
   Режим територій та об'єктів природно-заповідного  фонду 
визначається відповідно до цього Закону з  урахуванням  їх 
класифікації та цільового призначення. 
   З метою визначення та обґрунтування заходів щодо провадження 
відповідно  до  законодавства та вимог міжнародних договорів 
природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської 
діяльності,  охорони,  відтворення  та використання природних 
комплексів та об'єктів, які передбачається здійснити протягом 
п'яти   років,  а  також  стратегії  розвитку  об'єкта 
природно-заповідного фонду на десять років розробляється проект 
організації території об'єкта природно-заповідного фонду.
{ Статтю 14 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

         ГЛАВА 1. ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ 
   Стаття 15. Статус та завдання природних заповідників 
   Природні заповідники - природоохоронні,  науково-дослідні 
установи загальнодержавного значення, що створюються з метою 
збереження в природному стані типових або унікальних для даної 
ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх 
компонентів, підтримання природних спонтанних процесів і явищ, 
вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, 
розробки  наукових  засад  охорони  навколишнього  природного 
середовища,  ефективного  використання  природних ресурсів та 
екологічної безпеки.
{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015 } 

   Ділянки землі та водного простору з усіма  природними 
ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і 
надаються заповідникам у порядку, встановленому цим Законом та 
іншими актами законодавства України. 
   Основними завданнями природних заповідників є збереження 
природних комплексів та об'єктів на їх території, проведення 
наукових досліджень і спостережень за станом  навколишнього 
природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних 
рекомендацій, поширення екологічних знань, сприяння у підготовці 
наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього 
природного середовища та заповідної справи. 
   На природні заповідники покладається також координація і 
проведення наукових досліджень на територіях заказників, пам'яток 
природи, заповідних урочищ у регіоні. 
   Стаття 16. Вимоги щодо охорони природних комплексів 
        та об'єктів природних заповідників 
   На території природних заповідників забороняється будь-яка 
господарська та інша діяльність, що  суперечить  цільовому 
призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та 
явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні 
комплекси та об'єкти, а саме: 
   будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших  об'єктів 
транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю  природних 
заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку 
населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх 
осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних 
засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, 
проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, 
подолання літаками звукового бар'єру над територією заповідника 
та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені 
нормативи; 
   геологорозвідувальні  роботи, розробка корисних  копалин, 
порушення грунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного 
режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних 
засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових 
трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, 
випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов 
їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і 
тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів; 
   мисливство, рибальство, лісокультурні роботи, рубка дуплястих 
дерев, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, 
сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових 
видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення 
чисельності  окремих  видів  тварин  понад допустиму науково 
обґрунтовану  ємність  угідь,  збирання колекційних та інших 
матеріалів, крім матеріалів, необхідних для виконання наукових 
досліджень. { Абзац четвертий частини першої статті 16 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010; 
в редакції Закону N 1832-VIII ( 1832-19 ) від 07.02.2017 }
{ Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, 
проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у 
природному заповіднику відповідно до проекту організації його 
території та охорони природних комплексів допускається: 
   виконання відновлювальних робіт на землях з  порушеними 
корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо 
запобігання змінам природних комплексів заповідника внаслідок 
антропогенного впливу -  відновлення  гідрологічного  режиму, 
збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично 
склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо; 
   здійснення   протипожежних   заходів  та  вибіркового 
діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної 
експертизи, що не порушують режиму заповідника; спорудження у 
встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для 
виконання поставлених перед заповідником завдань; збір колекційних 
та  інших  матеріалів, виконання робіт, передбачених планами 
довгострокових  стаціонарних  наукових  досліджень, проведення 
екологічної освітньо-виховної роботи. { Абзац третій частини 
другої  статті  16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1829-VIII ( 1829-19 ) від 07.02.2017 } 
   Проектом організації території природного заповідника та 
охорони його природних комплексів може бути передбачено виділення 
земельних ділянок  для  задоволення  господарських  потреб 
заповідника та його працівників у сінокосах, випасах, городах та 
паливі відповідно до встановлених нормативів. 
   Проекти організації території природних заповідників  та 
охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими 
проектними організаціями і затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   В разі термінової необхідності за рішенням науково-технічної 
ради природного заповідника на території природного заповідника 
можуть  проводитися  заходи, спрямовані на охорону природних 
комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не 
передбачені Проектом організації території природного заповідника 
та охорони його природних комплексів.
{ Частина п'ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 

   Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха,  в 
результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення 
заповідних природних комплексів, особливо  термінові  заходи 
здійснюються за рішенням дирекції природного заповідника. 
         ГЛАВА 2. БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ 
   Стаття 17. Статус і завдання біосферних заповідників 
   Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними 
установами загальнодержавного значення, що утворюються з метою 
збереження  у  природному  стані  найбільш типових природних 
комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, 
вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією 
антропогенних факторів. 
   Біосферні заповідники включаються в установленому порядку до 
Всесвітньої мережі біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО 
"Людина і біосфера" та набувають міжнародного статусу.
{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 1472-VIII 
( 1472-19 ) від 14.07.2016 } 

   Стаття 18. Структура території та особливості управління 
        біосферними заповідниками 
   Для біосферних заповідників установлюється диференційований 
режим охорони, відтворення та використання природних комплексів 
згідно з функціональним зонуванням: 
   заповідна зона - включає території, призначені для збереження 
і відновлення найбільш цінних природних та мінімально  порушених 
антропогенними факторами  природних  комплексів,  генофонду 
рослинного і тваринного світу; її режим визначається відповідно до 
вимог, встановлених для природних заповідників; 
   буферна зона - включає території, виділені  з  метою 
запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської 
діяльності  на  прилеглих  територіях; її режим визначається 
відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних 
заповідників; 
   зона антропогенних  ландшафтів  -  включає  території 
традиційного    землекористування,      лісокористування, 
водокористування, місць поселення, рекреації та інших  видів 
господарської діяльності; в ній забороняється мисливство. { Абзац 
четвертий частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 }
{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   У межах території біосферних заповідників можуть виділятися 
зони регульованого заповідного режиму, до складу яких включаються 
регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища з 
додержанням вимог щодо їх охорони, встановлених цим Законом. 
   Зонування  території  біосферних заповідників проводиться 
відповідно  до  проекту  організації  території  біосферного 
заповідника та охорони його природних комплексів.
{ Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   У проекті організації території біосферного заповідника та 
охорони його природних комплексів визначаються та обґрунтовуються 
заходи щодо провадження  природоохоронної,  науково-дослідної, 
рекреаційної, господарської діяльності відповідно до законодавства 
і міжнародних договорів.
{ Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Проекти організації території біосферних заповідників та 
охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими 
проектними організаціями і затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 1287-XIV 
( 1287-14 ) від 14.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Забороняється проведення рубок головного користування та всіх 
видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, 
а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у 
заповідній зоні біосферних заповідників.
{ Статтю 18 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 323-VIII 
( 323-19 ) від 09.04.2015 } 

   Стаття 19. Особливості діяльності біосферних заповідників 
   Наукові дослідження, спостереження за станом навколишнього 
природного середовища та інша діяльність біосферних заповідників 
здійснюються з урахуванням міжнародних програм. 
        ГЛАВА 3. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ 
   Стаття 20. Статус і завдання національних природних парків 
   Національні  природні  парки  є   природоохоронними, 
рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами 
загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, 
відтворення і ефективного використання природних комплексів та 
об'єктів, які мають  особливу  природоохоронну,  оздоровчу, 
історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. 
   Ділянки землі та водного простору з усіма  природними 
ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і 
надаються національним природним паркам у порядку, встановленому 
цим Законом та іншими актами законодавства України. 
   До складу територій національних природних парків можуть 
включатися ділянки землі та водного простору інших землевласників 
та землекористувачів. 
   На національні природні парки покладається виконання таких 
основних завдань: 
   збереження цінних природних та історико-культурних комплексів 
і об'єктів; 
   створення умов для організованого туризму, відпочинку та 
інших видів рекреаційної діяльності в природних  умовах  з 
додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та 
об'єктів; 
   проведення наукових досліджень природних комплексів та їх 
змін в умовах рекреаційного використання, розробка  наукових 
рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища 
та ефективного використання природних ресурсів; 
   проведення екологічної освітньо-виховної роботи. 
   Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони 
        природних комплексів та об'єктів національних 
        природних парків 
   На території національних природних парків з урахуванням 
природоохоронної,  оздоровчої,  наукової,    рекреаційної, 
історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та 
об'єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим 
щодо їх охорони, відтворення та  використання  згідно  з 
функціональним зонуванням: 
   заповідна зона - призначена для охорони та відновлення 
найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається 
відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників; 
   зона регульованої рекреації - в її межах  проводяться 
короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення,  огляд 
особливо мальовничих і пам'ятних місць; у цій зоні дозволяється 
влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і 
екологічних стежок; тут забороняються рубки лісу  головного 
користування, промислове рибальство, мисливство, інша діяльність, 
яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та 
об'єктів заповідної зони; { Абзац третій частини першої статті 21 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1826-VI ( 1826-17 ) від 
21.01.2010 } 
   зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення 
готелів, мотелів, кемпінгів, інших  об'єктів  обслуговування 
відвідувачів парку;  тут забороняється будь-яка господарська 
діяльність,  що  не  пов'язана з цільовим призначенням цієї 
функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних 
комплексів  та об'єктів заповідної зони і зони регульованої 
рекреації; { Абзац четвертий частини першої статті 21 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 
   господарська зона - у її межах проводиться господарська 
діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, 
знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення 
парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, 
включені до складу парку, на яких господарська та інша діяльність 
здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон 
антропогенних ландшафтів біосферних заповідників. { Абзац п'ятий 
частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 }
{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   На території зони регульованої рекреації,  стаціонарної 
рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, 
яка призводить або може призвести  до  погіршення  стану 
навколишнього природного середовища та зниження  рекреаційної 
цінності території національного природного парку. 
   Зонування території  національного  природного  парку, 
рекреаційна та інша діяльність на його території провадяться 
відповідно до Положення про національний природний парк та Проекту 
організації території національного природного парку, охорони, 
відтворення та рекреаційного  використання  його  природних 
комплексів і об'єктів, що затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 

   Забороняється проведення рубок головного користування та всіх 
видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, 
а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у 
заповідній зоні національних природних парків.
{ Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом 
N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 } 

   Стаття 22. Рекреаційна діяльність на території національних 
        природних парків 
   Рекреаційна діяльність на території національних природних 
парків організовується спеціальними підрозділами адміністрації 
парків, а також іншими підприємствами, установами та організаціями 
на підставі угод з адміністрацією парку. 
       ГЛАВА 4. РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ 
   Стаття 23. Статус і завдання регіональних ландшафтних 
        парків 
   Регіональні  ландшафтні  парки  є   природоохоронними 
рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що 
створюються з метою збереження в природному стані типових або 
унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення 
умов для організованого відпочинку населення. 
   Регіональні ландшафтні парки організовуються з вилученням або 
без  вилучення земельних ділянок, водних та інших природних 
об'єктів у їх власників або користувачів.
{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   В разі необхідності вилучення земельних ділянок, водних та 
інших природних об'єктів для потреб регіональних ландшафтних 
парків провадиться в порядку,  встановленому  законодавством 
України. 
   На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких 
завдань: 
   збереження цінних природних та історико-культурних комплексів 
та об'єктів; 
   створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших 
видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням 
режиму охорони заповідних природних комплексів і об'єктів; 
   сприяння екологічній освітньо-виховній роботі. 
   Стаття 24. Структура території та вимоги щодо охорони 
        природних комплексів та об'єктів регіональних 
        ландшафтних парків 
   На території регіональних ландшафтних парків з урахуванням 
природоохоронної,   оздоровчої,   наукової,   рекреаційної, 
історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та 
об'єктів, їх особливостей проводиться зонування з урахуванням 
вимог, встановлених для територій національних природних парків. 
{ Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 
   Проект організації території регіонального  ландшафтного 
парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об'єктів і порядок його  реалізації 
затверджуються державним органом, який прийняв рішення  про 
організацію парку. 
            ГЛАВА 5. ЗАКАЗНИКИ 
   Стаття 25. Статус і завдання заказників 
   Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з 
метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих 
компонентів. 
   Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних 
ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів. 
   Стаття 26. Основні вимоги щодо режиму заказників 
   На територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, 
лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, а також 
полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, 
передбаченим положенням про заказник.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  1826-VI  ( 1826-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону 
N 2063-VIII ( 2063-19 ) від 23.05.2017 } 

   Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить 
цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних 
вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. 
   Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 
природних об'єктів, оголошених заказником, беруть  на  себе 
зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. 
          ГЛАВА 6. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ 
   Стаття 27. Статус та завдання пам'яток природи 
   Пам'ятками природи оголошуються окремі унікальні природні 
утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, 
пізнавальне  і культурне значення, з метою збереження їх у 
природному стані.
{ Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Оголошення пам'яток природи провадиться  без  вилучення 
земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 
власників або користувачів. 
   Стаття 28. Основні вимоги щодо режиму пам'яток природи 
   На  території  пам’яток  природи забороняються суцільні, 
поступові,  лісовідновні  та  прохідні  рубки,  видалення 
захаращеності, полювання та будь-яка інша діяльність, що загрожує 
збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх 
стану. 
   На території пралісових пам’яток природи забороняються всі 
види  рубок,  у  тому  числі санітарні, рубки формування і 
оздоровлення лісів та видалення захаращеності (крім догляду за 
лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння 
пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших 
об’єктів  транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова 
заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних 
засобів  (крім доріг загального користування та транспортних 
засобів оперативних і спеціальних служб). 
   Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні 
зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в 
яких забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а 
також поступові рубки. 
   Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 
природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе 
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. 
   Визначення  належності  територій до пралісових пам’яток 
природи здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища.
{ Стаття 28 в редакції Закону N 2063-VIII ( 2063-19 ) від 
23.05.2017 } 

          ГЛАВА 7. ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА 
   Стаття 29. Статус і завдання заповідних урочищ 
   Заповідними урочищами оголошуються лісові, степові, болотні 
та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, 
природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження їх у 
природному стані. 
   Оголошення заповідних урочищ провадиться без  вилучення 
земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 
власників або користувачів. 
   Стаття 30. Основні вимоги щодо режиму заповідних урочищ 
   На території заповідних урочищ забороняються всі види рубок, 
у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів, 
видалення  захаращеності  та будь-яка діяльність, що порушує 
природні  процеси,  які відбуваються у природних комплексах, 
включених до їх складу, відповідно до вимог, встановлених для 
природних заповідників.
{  Частина  перша статті 30 в редакції Закону N 2063-VIII 
( 2063-19 ) від 23.05.2017 } 

   Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 
природних об'єктів, оголошених заповідними урочищами, беруть на 
себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх  охорони  та 
збереження. 
           ГЛАВА 8. БОТАНІЧНІ САДИ 
   Стаття 31. Статус і завдання ботанічних садів 
   Ботанічні сади створюються з метою збереження, вивчення, 
акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах  та 
ефективного господарського використання рідкісних і типових видів 
місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення  та 
збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і 
освітньої роботи. 
   Ботанічні  сади  загальнодержавного   значення    є 
науково-дослідними природоохоронними установами. 
   Ботанічним садам місцевого значення у встановленому порядку 
може бути надано статус науково-дослідної установи. 
   Ділянки землі та водного простору з усіма  природними 
ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
ботанічним садам у порядку, встановленому цим Законом та іншими 
актами законодавства України. 
   Стаття 32. Структура території та основні вимоги щодо 
        режиму ботанічних садів 
   На території ботанічних садів  забороняється  будь-яка 
діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них 
завдань і загрожує збереженню колекцій флори. 
   У межах ботанічних садів для забезпечення необхідного режиму 
охорони та ефективного використання можуть бути виділені зони: 
   експозиційна - її відвідування дозволяється в порядку, що 
встановлюється адміністрацією ботанічного саду; 
   наукова - до складу зони входять колекції, експериментальні 
ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники 
ботанічного саду у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, 
а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації саду; 
   заповідна - відвідування її забороняється, крім випадків, 
коли воно пов'язано з проведенням наукових спостережень; 
   адміністративно-господарська. 
   Зонування території ботанічних садів проводиться відповідно 
до Положення про ботанічний сад та Проекту організації території 
ботанічного саду, що розробляється спеціалізованими науковими та 
проектними установами і затверджується органом, у підпорядкуванні 
якого перебуває ботанічний сад, за погодженням з: 
   центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього  природного середовища - щодо ботанічних садів 
загальнодержавного значення; { Абзац другий частини третьої статті 
32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) 
від 22.03.2018 } 
   обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища - щодо ботанічних 
садів місцевого значення. { Абзац третій частини третьої статті 32 
із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 
16.06.2011, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
          ГЛАВА 9. ДЕНДРОЛОГІЧНІ ПАРКИ 
   Стаття 33. Статус і завдання дендрологічних парків 
   Дендрологічні парки створюються з метою збереження і вивчення 
у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев  і 
чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, 
культурного, рекреаційного та іншого використання. 
   Дендрологічні  парки  загальнодержавного  значення  є 
науково-дослідними природоохоронними установами. 
   Дендрологічним паркам місцевого значення у встановленому 
порядку може бути надано статус науково-дослідної установи. 
   Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилучаються з 
господарського використання і надаються дендрологічним паркам у 
порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства 
України. 
   Стаття 34. Основні вимоги щодо режиму дендрологічних парків 
   На території дендрологічних парків забороняється діяльність, 
що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує 
збереженню дендрологічних колекцій. 
   На території дендрологічних парків може бути  проведено 
зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів. 
   Проект  організації  території  дендрологічного  парку 
розробляється спеціалізованими науковими та проектними установами 
і затверджується органом, у підпорядкуванні якого  перебуває 
дендрологічний парк, за погодженням з: 
   центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища - щодо дендрологічних парків 
загальнодержавного значення; { Абзац другий частини третьої статті 
34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) 
від 22.03.2018 } 
   обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища - щодо дендрологічних 
парків місцевого значення. { Абзац третій частини третьої статті 
34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) 
від 16.06.2011, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
          ГЛАВА 10. ЗООЛОГІЧНІ ПАРКИ 
   Стаття 35. Статус і завдання зоологічних парків 
   Зоологічні парки створюються з метою організації екологічної 
освітньо-виховної  роботи,  створення  експозицій  рідкісних, 
екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, 
вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у 
неволі. 
   Зоологічні  парки  загальнодержавного  значення    є 
природоохоронними  культурно-освітніми  та  науково-дослідними 
установами.
{ Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилучаються з 
господарського використання і надаються зоологічним  паркам у 
порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства 
України. 
   Стаття 36. Структура території та основні вимоги щодо 
        режиму зоологічних парків 
   На території зоологічних парків забороняється діяльність, 
що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує 
збереженню сприятливих умов для життя тварин цих парків. 
   На території зоологічних парків з  метою  забезпечення 
виконання поставлених перед ними завдань виділяються зони: 
   експозиційна - призначена для стаціонарного утримання тварин 
і використання їх у культурно-пізнавальних цілях; 
   наукова - у її межах проводиться науково-дослідна робота; 
відвідування зони дозволяється в порядку,  що  встановлюється 
адміністрацією парку; 
   рекреаційна - призначена для організації відпочинку  та 
обслуговування відвідувачів парку; 
   господарська - зона, де розміщуються допоміжні господарські 
об'єкти. 
   Проект організації території зоологічного парку розробляється 
спеціалізованими науковими та  проектними  організаціями  і 
затверджується органом, у підпорядкуванні  якого  перебуває 
зоологічний парк, за погодженням з: 
   центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища - щодо зоологічних парків 
загальнодержавного значення; { Абзац другий частини третьої статті 
36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) 
від 22.03.2018 } 
   обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища - щодо зоологічних 
парків місцевого значення. { Абзац третій частини третьої статті 
36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3530-VI ( 3530-17 ) 
від 16.06.2011, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   Зоологічні парки можуть організовувати пересувні експозиції 
тварин, мати у своєму складі підсобні  господарства,  які 
створюються для забезпечення тварин кормами. 
    ГЛАВА 11. ПАРКИ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 
   Стаття 37. Статус і завдання парків-пам'яток 
        садово-паркового мистецтва 
   Парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва  оголошуються 
найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою 
охорони їх і  використання в естетичних, виховних, наукових, 
природоохоронних та оздоровчих цілях. 
   Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення є природоохоронними рекреаційними установами. 
   Оголошення  парків-пам'яток  садово-паркового  мистецтва 
провадиться з вилученням у встановленому  порядку  або  без 
вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у 
їх власників або користувачів. 
   На території парків-пам'яток садово-паркового  мистецтва 
можуть проводитися наукові дослідження. 
   Стаття 38. Основні вимоги щодо режиму парків-пам'яток 
        садово-паркового мистецтва 
   На території парків-пам'яток садово-паркового  мистецтва 
забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням 
покладених на них завдань і загрожує їх збереженню. 
   На території парків-пам'яток садово-паркового  мистецтва 
забезпечується проведення  екскурсій  та  масовий  відпочинок 
населення, здійснюється  догляд  за  насадженнями,  включаючи 
санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев 
і чагарників ідентичного видового складу, замість  загиблих, 
вживаються  заходи  щодо  запобігання  самосіву,  збереження 
композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів. 
   На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва може 
проводитися зонування відповідно до вимог, встановлених  для 
ботанічних садів. 
   Утримання та реконструкція парків-пам'яток садово-паркового 
мистецтва  провадиться  за  проектами,  що  розробляються 
спеціалізованими науковими  та  проектними  установами  і 
затверджуються органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці 
парки, за погодженням з: 
   центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього  природного  середовища  - щодо парків-пам'яток 
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення; { Абзац 
другий частини четвертої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища - щодо парків-пам'яток 
садово-паркового мистецтва місцевого значення. { Абзац третій 
частини четвертої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 
Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 
природних об'єктів, оголошених парками-пам'ятками садово-паркового 
мистецтва, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму 
їх охорони та збереження. 
              Розділ IV 
        ОХОРОННІ ЗОНИ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ 
          ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 39. Завдання охоронних зон територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Для забезпечення необхідного режиму  охорони  природних 
комплексів та об'єктів природних  заповідників,  запобігання 
негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них 
територіях установлюються охоронні зони. 
   В разі необхідності охоронні зони можуть установлюватися на 
територіях, прилеглих до окремих ділянок національних природних 
парків, регіональних ландшафтних парків, а  також  навколо 
заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, 
дендрологічних парків, зоологічних парків та  парків-пам'яток 
садово-паркового мистецтва. 
   Розміри охоронних зон визначаються відповідно до їх цільового 
призначення на основі спеціальних обстежень  ландшафтів  та 
господарської діяльності на прилеглих територіях. 
   Стаття 40. Основні вимоги щодо режиму охоронних зон 
        територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
   Режим  охоронних  зон  територій   та    об'єктів 
природно-заповідного фонду визначається з урахуванням характеру 
господарської діяльності на прилеглих територіях, на основі оцінки 
її впливу на довкілля.
{ Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 } 

   В охоронних зонах не допускається будівництво промислових та 
інших об'єктів, мисливство, розвиток господарської діяльності, яка 
може призвести до негативного впливу на території та об'єкти 
природно-заповідного фонду. Оцінка такого впливу здійснюється в 
порядку, встановленому законодавством України.
{ Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010, N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 
23.05.2017 } 

   Положення, що визначають режим кожної з охоронних  зон 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затверджуються 
державними органами, які приймають рішення про їх виділення. 
   Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду враховуються під час розробки проектно-планувальної та 
проектної документації.
{ Частина четверта статті 40 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

               Розділ V 
       НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЯХ 
       ТА ОБ'ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 41. Мета наукових досліджень на територіях та 
        об'єктах природно-заповідного фонду 
   Науково-дослідна робота на територіях природних заповідників, 
біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних 
садів, дендрологічних парків, зоологічних парків  та  інших 
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду проводиться з 
метою вивчення природних процесів,  забезпечення  постійного 
спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки 
наукових основ охорони, відтворення і використання природних 
ресурсів та особливо цінних об'єктів. 
   Стаття 42. Основні засади забезпечення організації наукових 
        досліджень на територіях та об'єктах 
        природно-заповідного фонду 
   Основні напрями наукових досліджень на територіях природних 
заповідників, біосферних заповідників, національних  природних 
парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних 
парків визначаються  з  урахуванням  програм  і  планів 
науково-дослідних робіт, які затверджуються Національною академією 
наук  України  та  центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.
{ Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Для ведення наукових досліджень у складі  адміністрації 
природних заповідників, біосферних заповідників,  національних 
природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків 
та зоологічних парків загальнодержавного значення створюються 
відповідні наукові підрозділи, структура, штати, кошторис  витрат 
яких затверджуються органами, у підпорядкуванні яких перебувають 
зазначені об'єкти природно-заповідного фонду. 
   В разі необхідності наукові підрозділи можуть створюватися 
також у складі адміністрації регіональних ландшафтних парків, 
ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків 
місцевого значення, а також парків-пам'яток  садово-паркового 
мистецтва. 
   Наукові дослідження на території природних заповідників, 
біосферних  заповідників,  національних  природних  парків, 
регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних 
парків, зоологічних парків, парків-пам'яток  садово-паркового 
мистецтва можуть  здійснюватись  іншими  науково-дослідними 
установами та організаціями на основі єдиних програм і планів 
науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та 
організаціями і адміністраціями державних заповідників й інших 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду.  В  разі 
відсутності адміністрацій ботанічних садів, дендрологічних парків, 
зоологічних парків місцевого  значення  та  парків-пам'яток 
садово-паркового мистецтва такі угоди укладаються заінтересованими 
науковими установами  та  організаціями  з  органами,  в 
підпорядкуванні  яких  перебувають  зазначені    об'єкти 
природно-заповідного фонду. 
   На території заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ 
та інших територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, де не 
створені  спеціальні  наукові  підрозділи,    дослідження 
організовуються  природними  заповідниками,    біосферними 
заповідниками, національними природними парками,  ботанічними 
садами та дендрологічними парками загальнодержавного значення, 
розташованими у цих регіонах. 
   Координацію наукових досліджень на територіях та об'єктах 
природно-заповідного фонду України здійснює Національна академія 
наук України разом з центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.
{ Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Для вирішення наукових і науково-технічних  проблем  у 
природних заповідниках, біосферних заповідниках,  національних 
природних парках, ботанічних садах створюються  наукові  або 
науково-технічні ради, до складу яких  включаються  провідні 
науковці та фахівці. Склад таких рад, їх завдання та порядок 
діяльності  визначаються  органами,  у  підпорядкуванні  яких 
перебувають  об'єкти  природно-заповідного  фонду  зазначених 
категорій. 
   Відповідні  наукові  та  науково-технічні  ради  можуть 
створюватися також при дендрологічних і зоологічних  парках. 
Навчально-виховна робота учбових закладів на  територіях  та 
об'єктах природно-заповідного фонду проводиться на основі угод, 
укладених з їх адміністраціями чи підприємствами, установами та 
організаціями, у  підпорядкуванні  яких  перебувають  вказані 
території та об'єкти. 
   Стаття 43. Літопис природи територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду України 
   Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень 
та  спостережень  за станом і змінами природних комплексів, 
виконаних у природних заповідниках, біосферних  заповідниках, 
національних природних парках, є їх літописи природи, матеріали 
яких використовуються для оцінки стану навколишнього природного 
середовища,  розроблення заходів щодо охорони та ефективного 
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. 
   Порядок підготовки  та  програма   Літопису   природи 
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього  природного  середовища,  разом із Національною 
академією наук України.
{ Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
{ Стаття 43 в редакції Закону N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 
14.12.99 } 

              Розділ VI 
       ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І 
      ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 44. Економічні засоби забезпечення організації 
        і функціонування природно-заповідного фонду 
   Ефективна організація і функціонування природно-заповідного 
фонду забезпечуються на основі використання таких економічних 
засобів: 
   економічного  обгрунтування  організації  та  розвитку 
природно-заповідного фонду; 
   економічної оцінки територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду, ведення їх кадастру; 
   диференційованого визначення джерел і нормативів фінансування 
організації та функціонування природно-заповідного фонду; 
   надання відповідним підприємствам, установам та організаціям, 
що забезпечують функціонування  природно-заповідного  фонду, 
податкових та інших пільг; 
   компенсації у встановленому порядку  збитків,  завданих 
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд. 
   Стаття 45. Економічне обгрунтування та оцінка територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Економічне  обгрунтування  розвитку  природно-заповідного 
фонду, а також економічна оцінка природних комплексів та об'єктів, 
що входять до його складу, здійснюються відповідно до кадастру 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду на  основі 
спеціальних  методик,  які затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Стаття 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Стаття 46. Фінансування заходів, пов'язаних 
        із функціонуванням територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
{ Назва статті 46 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) від 
21.01.2010 } 

   Фінансування заходів щодо природних заповідників, біосферних 
заповідників, національних природних парків, а також ботанічних 
садів,  дендрологічних  парків  та  зоологічних   парків 
загальнодержавного значення здійснюється за рахунок державного 
бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти 
бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  бюджетів, 
позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, 
організацій та громадян. 
   Фінансування заходів щодо регіональних ландшафтних парків, а 
також ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних 
парків  місцевого  значення  здійснюється  за   рахунок 
бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Для цієї 
мети можуть також залучатися кошти позабюджетних і благодійних 
фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян. 
   Витрати,  пов'язані  із  забезпеченням  режиму  охорони 
заказників,  пам'яток  природи,  заповідних  урочищ   та 
парків-пам'яток садово-паркового  мистецтва,  здійснюються  за 
рахунок підприємств, установ, організацій, інших землевласників 
та землекористувачів, на території яких вони знаходяться. 
   У разі необхідності  проведення  спеціальних  заходів, 
спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних 
комплексів територій та об'єктів природно-заповідного  фонду 
зазначених категорій, можуть виділятися кошти: 
   державного бюджету  -  для  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; 
   місцевих  бюджетів  -  для  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення. { Абзац третій 
частини четвертої статті 46 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 
   Викуп земельних ділянок, що перебувають у приватній та 
комунальній власності, для суспільних потреб під території та 
об'єкти природно-заповідного фонду  здійснюється  в  порядку, 
визначеному законом, за рахунок: 
   Державного бюджету  України - для територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; 
   місцевих бюджетів  -  для  територій  та   об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення.
{ Статтю 46 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Стаття 47. Власні кошти об'єктів природно-заповідного фонду 
   Кошти (в тому числі в іноземній валюті), одержані природними 
заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними 
парками, регіональними ландшафтними парками, ботанічними садами, 
дендрологічними  парками,  зоологічними  парками,  а  також 
підприємствами, установами та організаціями, у підпорядкуванні 
яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду 
інших   категорій,   від   наукової,   природоохоронної, 
туристсько-екскурсійної, рекламно-видавничої та іншої діяльності 
в межах заповідних територій та об'єктів, що не суперечать їх 
цільовому призначенню, є їх власними коштами. Ці кошти  не 
підлягають вилученню і використовуються для здійснення заходів 
щодо   охорони   відповідних   територій   та   об'єктів 
природно-заповідного фонду. 
   За відвідування територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду  їх  адміністрації,  а  також  підприємства, установи, 
організації і громадяни, у підпорядкуванні яких перебувають ці 
території та об’єкти, можуть встановлювати плату та визначати 
категорії  осіб,  які  звільняються  від  неї.  Установи 
природно-заповідного   фонду   загальнодержавного   значення 
встановлюють розмір такої плати за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 
державну  політику  у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, а на території Автономної Республіки Крим - також з 
Головою  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, установи 
природно-заповідного фонду, створені у зоні відчуження, зоні 
безумовного  (обов’язкового) відселення, - за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує  державну  політику  у  сфері охорони навколишнього 
природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та 
зоною  безумовного  (обов’язкового)  відселення,  установи 
природно-заповідного  фонду місцевого значення - за рішенням 
органів, у віданні яких вони перебувають.
{  Частина  друга статті 47 в редакції Закону N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Стаття 48. Екологічні фонди об'єктів природно-заповідного 
        фонду 
   Для фінансування природоохоронних заходів можуть створюватися 
цільові екологічні фонди природних заповідників,  біосферних 
заповідників, національних  природних  парків,  регіональних 
ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та 
зоологічних парків. 
   До цих фондів надходять: 
   частина штрафів та грошових стягнень за шкоду, заподіяну їм у 
результаті порушення законодавства про природно-заповідний фонд, у 
розмірі 70 відсотків загальної суми штрафів та грошових стягнень; 
   кошти, одержані від реалізації конфіскованого або вилученого 
відповідно до законодавства майна, яке було знаряддям  або 
предметом екологічного правопорушення на їх території; 
   частина платежів підприємств, установ та організацій за 
забруднення відповідних територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду, що визначається на підставі еколого-економічної оцінки їх 
впливу на навколишнє природне середовище; 
   цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, 
організацій, у тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян. 
   Кошти вказаних екологічних фондів можуть використовуватися 
лише для цільового фінансування  заходів,  спрямованих  на 
забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об'єктів, 
розвиток наукових досліджень,  міжнародного  співробітництва, 
еколого-освітніх робіт. Їх розподіл здійснюється радою фонду, до 
складу якої включаються представники адміністрації відповідних 
природних заповідників, біосферних заповідників,  регіональних 
ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних  парків, 
зоологічних парків, а також державних органів  з  охорони 
навколишнього природного середовища, громадських  екологічних 
об'єднань, провідні науковці та фахівці. До складу таких рад 
біосферних заповідників можуть включатися представники відповідних 
міжнародних організацій, відомі зарубіжні вчені та спеціалісти. 
   Положення про екологічні фонди природних  заповідників, 
біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних 
садів, дендрологічних парків та зоологічних парків затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує  державну  політику  у  сфері охорони навколишнього 
природного середовища.
{ Частина четверта статті 48 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Стаття 49. Надання податкових та інших пільг 
   Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом 
України ( 2755-17 ).
{ Частина перша статті 49 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) 
від 23.12.2010 } 
{ Щодо зупинення дії частини першої статті 49 див. Декрет N 12-92
від 26.12.92 } 
 

   { Частину другу статті 49 виключено на підставі Закону 
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } 
 

   { Частину третю статті 49 виключено на підставі Закону 
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } 
 

   Природні заповідники, біосферні заповідники,  національні 
природні парки, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, 
дендрологічні парки та зоологічні парки в разі розширення їх 
територій  за  рахунок  земель    сільськогосподарських, 
лісогосподарських та інших угідь, що є державною власністю, 
звільняються від відшкодування  пов'язаних  з  цим  втрат 
сільськогосподарського, лісогосподарського та іншого виробництва. 
У разі включення до складу їх територій земель, що перебувають у 
колективній чи приватній власності, відшкодування пов'язаних з цим 
виробничих витрат здійснюється за рахунок: 
   державного  бюджету -  для  територій  та   об'єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; 
   бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів - для 
територій  та  об'єктів  природно-заповідного фонду місцевого 
значення. 
   Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і 
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 
регулюється Земельним кодексом та іншими законодавчими актами 
України.
{ Частина п'ята статті 49 в редакції Закону N 3180-12 від 
05.05.93 } 
 

   { Частину шосту статті 49 виключено на підставі Закону 
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } 
 

   { Частину сьому статті 49 виключено на підставі Закону 
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } 
 

   Від відшкодування збитків звільняються природні заповідники, 
біосферні заповідники, національні природні парки та ботанічні 
сади загальнодержавного значення, яким надано землі у постійне 
користування з вилученням у землекористувачів - підприємств, 
установ та організацій державної форми власності.
{  Статтю  49 доповнено частиною восьмою згідно із Законом 
N 1472-VIII ( 1472-19 ) від 14.07.2016 } 
{ Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3180-12 від 
05.05.93 } 

   Стаття 50. Екологічне страхування природно-заповідного 
        фонду 
   Для компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об'єктах 
природно-заповідного фонду внаслідок стихійних природних явищ чи 
промислових аварій і катастроф, проводиться обов'язкове державне 
чи комерційне екологічне страхування заінтересованих підприємств, 
установ та організацій. В порядку, що визначається законодавством 
України, можуть бути встановлені й інші  види  страхування 
природно-заповідного фонду. 
              Розділ VII 
         ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ Й ОГОЛОШЕННЯ 
     ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 51. Підготовка і подання клопотань про 
        організацію чи оголошення територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення 
територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду  можуть 
здійснюватися: обласними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної 
Республіки  Крим  з  питань охорони навколишнього природного 
середовища - щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного    значення;   науковими   установами, 
природоохоронними  громадськими  об’єднаннями  або  іншими 
заінтересованими  підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами - щодо територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду  загальнодержавного  та  місцевого значення. Клопотання 
подаються  до  державних органів, уповноважених проводити їх 
попередній розгляд.
{  Частина  перша статті 51 в редакції Закону N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Клопотання має містити обгрунтування необхідності створення 
чи оголошення території або об'єкту природно-заповідного фонду 
певної категорії, характеристику природоохоронної,  наукової, 
естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що 
пропонуються для заповідання, відомості про місцезнаходження, 
розміри, характер використання, власників  та  користувачів 
природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал. 
   До клопотань додаються документи, що підтверджують  та 
доповнюють обгрунтування необхідності створення чи оголошення 
територій або об'єктів природно-заповідного фонду. 
   Стаття 52. Попередній розгляд клопотань про 
        створення чи оголошення територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у 
місячний строк: 
   щодо територій та об'єктів загальнодержавного значення - 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує  державну  політику  у  сфері охорони навколишнього 
природного середовища; { Абзац другий частини першої статті 52 із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 
   щодо територій та об'єктів місцевого значення - обласними, 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 
природного середовища. { Абзац третій частини першої статті 52 із 
змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 
16.06.2011, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 }
{ Частина перша статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   У разі схвалення клопотань центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 
природного середовища проводиться їх погодження з власниками та 
первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, 
рекомендованих для заповідання.
{ Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 

   На підставі результатів погодження клопотань центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 
державну  політику  у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, забезпечує розробку спеціалізованими проектними та 
науковими установами проектів створення природних заповідників, 
біосферних  заповідників,  національних  природних  парків, 
заказників, пам'яток природи, парків-пам'яток садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення.
{ Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Розробка проектів створення регіональних ландшафтних парків, 
заповідних урочищ, а також заказників, пам'яток природи  та 
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого  значення 
забезпечується обласними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки 
Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина четверта статті 52 із змінами, внесеними згідно із 
Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

   Забезпечення розробки проектів створення ботанічних садів, 
дендрологічних парків та зоологічних парків може бути доручено 
заінтересованим державним органам чи установам. 
 
   { Частину шосту статті 52 виключено на підставі Закону 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 
 

   Проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду  передаються  центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього  природного середовища, обласними, Київською та 
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями, а на 
території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади 
Автономної  Республіки  Крим  з питань охорони навколишнього 
природного  середовища  у встановленому порядку уповноваженим 
приймати рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду.
{ Частина статті 52 в редакції Закону N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 
14.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI 
(  3530-17 ) від 16.06.2011, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 

   Стаття 53. Прийняття рішень про створення чи оголошення 
        територій, об'єктів природно-заповідного фонду 
        та їх охоронних зон 
   Рішення про створення природних заповідників, національних 
природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів 
природно-заповідного   фонду   загальнодержавного   значення 
приймаються Президентом України.
{ Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3180-12 від 05.05.93 } 

   Рішення про створення біосферних заповідників приймається з 
додержанням вимог міжнародних договорів та міжнародних програм, 
учасником яких є Україна.
{ Частина друга статті 53 в редакції Закону N 1287-XIV ( 1287-14 ) 
від 14.12.99 } 

   Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення 
охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими радами.
{ Частина третя статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, N 1826-VI ( 1826-17 ) від 
21.01.2010 } 

   Порядок відведення земельних ділянок природним заповідникам, 
біосферним  заповідникам,  національним  природним  паркам, 
регіональним ландшафтним паркам, а також ботанічним  садам, 
дендрологічним паркам, зоологічним паркам визначається Земельним 
Кодексом України.
{ Частина четверта статті 53 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3180-12 від 05.05.93 } 

   Території  та об'єкти природно-заповідного фонду або їх 
частини, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних 
ділянок, що вони займають, передаються під охорону підприємствам, 
установам, організаціям і громадянам обласними, Київською та 
Севастопольською  міськими державними адміністраціями, органом 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього  природного середовища з оформленням охоронного 
зобов'язання ( z0404-13 ).
{ Частина п'ята статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 

   Стаття 54. Зміна меж, категорії та скасування статусу 
        територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
   Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду проводиться відповідно до 
статей 51-53 цього Закону за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на 
підставі відповідного експертного висновку.
{ Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1826-VI 
(  1826-17 ) від 21.01.2010, N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 

   Стаття 55. Резервування цінних для заповідання природних 
        територій та об'єктів 
   З метою недопущення знищення або руйнування в результаті 
господарської діяльності цінних для  заповідання  природних 
територій та об'єктів до прийняття у встановленому порядку рішень 
про організацію  чи  оголошення  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду і виділення необхідних для цього коштів 
проводиться їх резервування. 
   Території, що резервуються з метою наступного заповідання, 
залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і 
використовуються за цільовим призначенням з додержанням особливих 
вимог охорони навколишнього природного середовища, що визначаються 
рішеннями про резервування. При цьому власникам та користувачам 
природних ресурсів з метою відшкодування збитків,  пов'язаних з 
обмеженням господарської діяльності, можуть встановлюватися пільги 
з урахуванням статті 49 цього Закону. 
   Рішення про резервування приймаються органами, уповноваженими 
приймати рішення про створення й оголошення відповідних територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду на основі в порядку, 
передбаченому статтями 52 і 53 цього Закону.
{ Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

              Розділ VIII 
       ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ 
          ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
   Стаття 56. Визначення державного кадастру територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду є системою необхідних і достовірних відомостей про природні, 
наукові, правові та інші характеристики територій та об'єктів, що 
входять до складу природно-заповідного фонду. 
   Стаття 57. Призначення державного кадастру територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду ведеться з метою оцінки складу та перспектив розвитку 
природно-заповідного фонду, стану територій та об'єктів,  що 
входять до нього, організації їх  охорони  й  ефективного 
використання, планування наукових досліджень, а також забезпечення 
державних органів, заінтересованих підприємств,  установ  та 
організацій відповідною інформацією, необхідною для вирішення 
питань соціально-економічного розвитку, розміщення продуктивних 
сил та в інших цілях, передбачених законодавством України. 
   Стаття 58. Зміст державного кадастру територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду містить відомості про правовий статус, належність, режим, 
географічне положення, кількісні і якісні характеристики цих 
територій та об'єктів, їх природоохоронну, наукову, освітню, 
виховну, рекреаційну й іншу цінність. 
   Стаття 59. Порядок ведення кадастру територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  і  реалізує  державну  політику у сфері охорони 
навколишнього  природного середовища, обласними, Київською та 
Севастопольською  міськими державними адміністраціями, органом 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища за рахунок державного бюджету. 
{ Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 
   Для  ведення  державного кадастру територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду можуть використовуватися також кошти 
Державного,  республіканського  Автономної Республіки Крим та 
місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.
{  Частина  друга  статті 59 в редакції Закону N 1287-XIV 
( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється адміністраціями 
природних заповідників, біосферних заповідників,  національних 
природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних 
садів,  дендрологічних  парків,   зоологічних    парків 
загальнодержавного значення, а також  підприємствами, установами 
та організаціями, у віданні яких перебувають інші території та 
об'єкти природно-заповідного фонду, за їх рахунок. 
   Формами кадастрової документації є картки первинного обліку і 
державні кадастри територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
міст, районів, областей, Автономної Республіки Крим та України. 
   Зміст кадастрової документації, порядок її складення та 
строки  подання  документів  первинного  обліку  визначаються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує  державну  політику  у  сфері охорони навколишнього 
природного середовища.
{  Частина  п'ята статті 59 в редакції Закону N 2362-VIII 
( 2362-19 ) від 22.03.2018 } 

              Розділ IX 
  ОХОРОНА ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, 
        КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЇХ РЕЖИМУ 
   Стаття 60. Організація охорони територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Охорона  природних заповідників, біосферних заповідників, 
національних природних парків,  а  також  ботанічних  садів, 
дендрологічних  парків,  зоологічних  парків,  парків-пам'яток 
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також 
регіональних ландшафтних парків, управління якими здійснюється 
спеціальними адміністраціями, покладається на служби їх охорони, 
які   входять   до  складу  служби  державної  охорони 
природно-заповідного фонду України. Положення про службу державної 
охорони  природно-заповідного  фонду  України  затверджується 
Кабінетом Міністрів України ( 1127-2000-п ).
{ Частина перша статті 60 в редакції Закону N 1287-XIV ( 1287-14 ) 
від 14.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
інших категорій покладається на підприємства,  установи  та 
організації, у віданні яких вони перебувають. У разі необхідності 
їх  охорона  може  покладатися  на служби державної охорони 
розташованих  поблизу  природних  заповідників,  біосферних 
заповідників,  національних  природних парків та регіональних 
ландшафтних парків.
{ Частина друга статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Органи  місцевого  самоврядування,  місцеві  державні 
адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють 
охороні й збереженню територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду, виконанню покладених на них завдань.
{ Частина третя статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Стаття 61. Склад і повноваження служби державної охорони 
        природно-заповідного фонду України 
{ Назва статті 61 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) від 
21.01.2010 } 

   Служба державної охорони природно-заповідного фонду України 
має статус правоохоронного органу. Порядок діяльності служби 
державної охорони природно-заповідного фонду України, а також 
перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, 
визначаються Кабінетом Міністрів України. Служби державної охорони 
на місцях очолюють керівники адміністрацій територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду.
{ Частина перша статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99; в редакції Закону N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного 
фонду України мають право: { Абзац перший частини другої статті 61 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1826-VI ( 1826-17 ) від 
21.01.2010 } 
   вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з 
порушенням режиму територій та об'єктів  природно-заповідного 
фонду, їх охоронних зон; 
   перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право 
перебування, використання природних ресурсів та здійснення іншої 
діяльності в межах  відповідних  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду; 
   доставляти порушників установленого режиму з метою з'ясування 
особи; 
   складати протоколи про порушення  вимог  законодавства, 
надсилати їх відповідним органам для притягнення винних осіб до 
відповідальності; 
   вилучати у порушників предмети та знаряддя  незаконного 
використання природних ресурсів, транспортні засоби, відповідні 
документи; 
   проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів 
та перевірку знарядь і  продукції  одержаної  в  результаті 
природокористування; 
   безперешкодно  відвідувати  підприємства,    установи, 
організації, судна та інші транспортні засоби в межах відповідних 
територій, об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон 
для перевірки додержання законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища та природно-заповідний фонд; 
   вносити пропозиції до відповідних державних органів про 
припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності,  що 
порушує вимоги законодавства про природно-заповідний фонд, давати 
обов'язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, 
виявлених у межах територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду.
{ Частина друга статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 } 

   Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного 
фонду України під час виконання службових обов'язків мають право 
на носіння форми встановленого зразка, табельної зброї та інших 
спеціальних засобів відповідно до законодавства України.
{ Частина третя статті 61 в редакції Закону N 1287-XIV ( 1287-14 ) 
від 14.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Законодавством України забезпечується правовий і соціальний 
захист посадових осіб служби державної охорони та інших служб, що 
здійснюють охорону територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду.
{ Частина четверта статті 61 в редакції Закону N 1287-XIV 
( 1287-14 ) від 14.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Стаття 61-1. Соціально-правовий захист посадових осіб служби 
         державної охорони природно-заповідного 
         фонду України 
   Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, 
майна посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного 
фонду України і членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших 
протиправних дій. 
   Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного 
фонду  України підлягають обов'язковому державному особистому 
страхуванню в порядку, встановленому законодавством. 
   Перелік категорій посадових осіб служби державної охорони 
природно-заповідного фонду України, які підлягають обов'язковому 
державному особистому страхуванню, а також порядок та умови цього 
страхування визначаються Кабінетом Міністрів України. 
   Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного 
фонду України забезпечуються службовими  жилими  приміщеннями 
відповідно до законодавства. 
   Шкода, заподіяна знищенням чи пошкодженням майна посадової 
особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України 
або  членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових 
обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів 
Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з 
винних осіб. 
   У разі загибелі посадової особи служби державної охорони 
природно-заповідного фонду України у зв'язку з виконанням нею 
службових обов'язків сім'ї  загиблого  або  його  утриманцям 
виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної 
плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок 
коштів Державного бюджету України та Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. 
   У разі спричинення посадовій особі служби державної охорони 
природно-заповідного фонду України тілесних ушкоджень у зв'язку з 
виконанням нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі 
займатися професійною діяльністю, їй виплачується  одноразова 
допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою 
посадою, яку вона займала, за рахунок коштів Державного бюджету 
України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України  з  наступним 
стягненням цієї суми з винних осіб і призначається пенсія за 
інвалідністю. 
   У разі спричинення посадовій особі служби державної охорони 
природно-заповідного фонду України тілесних ушкоджень у зв'язку з 
виконанням нею службових обов'язків, що не перешкоджають надалі 
займатися  професійною діяльністю, їй виплачується одноразова 
допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів 
Державного бюджету України та Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних  захворювань 
України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. 
   Річна заробітна  плата  посадової особи служби державної 
охорони природно-заповідного фонду України, що береться  для 
нарахування  розміру  одноразової допомоги, включає всі види 
грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за 
останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі такої особи 
або отримання нею тілесних ушкоджень. 
   За рахунок коштів Державного бюджету України виплачується 
різниця між сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою цієї 
статті, та сумою, встановленою відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які 
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ). 
   Порядок відшкодування  шкоди,  заподіяної майну, а також 
порядок виплати допомоги в разі загибелі або отримання тілесних 
ушкоджень   посадовій  особі  служби  державної  охорони 
природно-заповідного фонду України чи членам її сім'ї визначаються 
Кабінетом Міністрів України.
{ Закон доповнено статтею 61-1 згідно із Законом N 1826-VI 
( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Стаття 62. Державний контроль за додержанням режиму 
        територій та об'єктів природно-заповідного 
        фонду 
   Державний  контроль  за додержанням режиму територій та 
об’єктів  природно-заповідного  фонду здійснюється центральним 
органом  виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення та охорони природних ресурсів, посадовими особами 
служби державної охорони природно-заповідного фонду України та 
іншими уповноваженими законом державними органами.
{ Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010, N 3530-VI ( 3530-17 ) від 
16.06.2011;  редакції  Закону  N 2362-VIII ( 2362-19 ) від 
22.03.2018 } 

   Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається 
Кабінетом Міністрів України.
{ Частина друга статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

   Стаття 63. Громадський контроль за додержанням режиму 
        територій та об'єктів природно-заповідного 
        фонду 
   Громадський контроль за додержанням режиму територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється  громадськими 
інспекторами охорони навколишнього природного середовища, які 
проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадський 
контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища. 
               Розділ X 
      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
          ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД 
   Стаття 64. Види відповідальності за порушення законодавства 
        про природно-заповідний фонд 
   Порушення законодавства України про природно-заповідний фонд 
тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну  або 
кримінальну відповідальність. 
   Відповідальність  за  порушення  законодавства   про 
природно-заповідний фонд несуть особи, винні у: 
   а) нецільовому  використанні  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду, порушенні вимог проектів створення та 
організації територій природно-заповідного фонду; 
   б)  здійсненні  в  межах  територій  та  об'єктів 
природно-заповідного фонду, їх  охоронних  зон  забороненої 
господарської діяльності; 
   в) організації на територіях та об'єктах природно-заповідного 
фонду,  в  їх  охоронних зонах господарської діяльності без 
попереднього здійснення оцінки впливу на довкілля або з порушенням 
оцінці впливу на довкілля;
{ Пункт "в" частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 } 

   г) невжитті заходів щодо  попередження  і  ліквідації 
екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на 
території та об'єкти природно-заповідного фонду; 
   д) порушенні строків і порядку розгляду клопотань  про 
створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду; 
   е) порушенні вимог щодо використання територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду; 
   є) перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та 
інших впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих 
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
{ Пункт "є" частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 

   ж) псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду та зарезервованих 
для включення до його складу; 
   з) самочинній зміні меж, відведенні територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду для інших потреб. 
   Законодавством України може бути встановлена відповідальність 
і за інші порушення законодавства про природно-заповідний фонд. 
   Стаття 65. Особливості застосування цивільної 
        відповідальності 
   Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства 
про природно-заповідний фонд, визначаються на основі кадастрової 
еколого-економічної оцінки включених до його складу територій та 
об'єктів, що проводиться відповідно  до  цього  Закону,  та 
спеціальних такс ( 541-2013-п ), які затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 
              Розділ XI 
        МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ 
        ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА 
        ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

   Стаття 66. Основні форми міжнародного співробітництва в 
        галузі охорони і використання територій та 
        об'єктів природно-заповідного фонду 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі 
охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду на основі багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод. 
З цієї метою розробляються і реалізуються міжнародні наукові та 
науково-технічні  програми,  забезпечується  обмін  одержаною 
науковою  інформацією,  створюються  на  суміжних  територіях 
заповідники, національні природні парки і інші території та 
об'єкти  природно-заповідного  фонду,  організуються  спільна 
підготовка науковців і фахівців, еколого-виховна та видавнича 
діяльність. 
   Стаття 67. Міжнародні договори у галузі охорони і 
        використання територій та об'єктів 
        природно-заповідного фонду 
   Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлені 
інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про 
природно-заповідний фонд, то застосовуються правила міжнародного 
договору. 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
 м. Київ, 16 червня 1992 року 
   N 2456-XII

7 232 комментария на «Закон України про ПЗФ»

 1. cialis:

  About 30 million men occasionally have a problem with getting or keeping an erection, according to the Urology Care Foundation.. Buy Cialis Online — erectile dysfunction natural remedies

 2. comprar viagra:

  Todos los hombres pueden llegar a tener problemas para tener una erección en su vida, especialmente si están cansados, tienen estrés, una enfermedad grave o están bajo los efectos del alcohol y las drogas. Quiza obtenga resultados mas rapidos de manera natural si visita libro ereccion total, ahi aprendera si ereccion total es scam o si ereccion total funciona. Lo que quizás no sepa es que los factores psicológicos son un factor importante que contribuye a muchos casos de disfunción eréctil. Comprar Viagra generico en valencia.

 3. comprar levitra:

  Es de utilización en los hombres que pueden iniciar la erección pero no mantenerla. Esto incluye varias preguntas para saber desde cuándo y bajo qué circunstancias experimenta signos de Disfunción Eréctil. Elegir un tratamiento de DE es una decisión personal. Comprar Levitra farmacias andorra. Acupuntura: Otro tratamiento alternativo para curar la impotencia es la acupuntura, una práctica oriental que se basa en la aplicación de pequeñas agujas donde se encuentran las terminaciones nerviosas, la acupuntura se utiliza para tratar muchas afecciones incluyendo la disfuncion eretil.

 4. buy cialis online:

  Sildenafil, vardenafil and avanafil work for about eight hours and they are designed to work ‘on demand’. But, if this problem becomes frequent or lasts a long time, you should see your doctor. Often, there’s not just one issue that’s responsible for ED. A larger national study, the National Health and Social Life Survey, looked at sexual function in men and women. https://cialis.fun/erectile-dysfunction-types-and-treatments.html

 5. folorentorium:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I fulfillment you get right of entry to consistently quickly.

  http://www.folorentorium.com/

 6. comprar viagra barato:

  En la actualidad se cuenta con diversos tratamientos de gran efectividad; aunque es necesario conocer la causa exacta, ya que de ello depende el tipo de medicamento. Dependiendo de sus respuestas y de los resultados de sus pruebas de laboratorio, su médico puede recomendar una evaluación psicológica para explorar más a fondo la causa potencial de su DE. Inyecciones: Las inyecciones tienen el mismo accionar que los fármacos, se aplican en el momento, deben colocarse en el tronco del pene y hace que se genere una erección con una duración de aproximadamente una hora.

 7. AustDog:

  Cialis Effet Heure Progesterone Australia online pharmacy Xenical Orlistat Metronidazole Plus Amoxicillin Combination

 8. AustDog:

  Best Place To Order Generic Cialis Levitra Abbigliamento On Line cialis without prescription Foros Cialis Sin Receta Online Pharmaciy

 9. remedio:

  Por este motivo, se aconseja a los hombres mayores de 40 años que acudan a realizarse revisiones periódicas anuales como medida de prevención.

 10. I simply want to say I am newbie to blogging and site-building and certainly savored you’re blog site. Very likely I’m planning to bookmark your website . You definitely come with beneficial articles and reviews. Cheers for sharing your webpage.

 11. píldora:

  La cirugía, como la practicada en el cáncer de próstata, es otra de las posibles causas. La mayoría de las causas de la disfunción eréctil pueden tratarse, los primeros resultados aparecen, aproximadamente, en 3 meses. http://anunciosbr.22web.org/author/kirintop/

 12. Tracy:

  Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing such things,
  therefore I am going to let know her. Maglia Inter Perisic

 13. 릴게임:

  I have been examinating out a few of your articles and it’s pretty nice stuff. I will definitely bookmark your blog.

  https://reelgame.net/

 14. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 15. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 16. I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 17. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 18. comprar cialis online en españa:

  Disfuncion Erectil Nos referimos con la expresion Disfunción Eréctil a la situación por la que un hombre tiene problemas para lograr o mantener la erección durante un tiempo lo suficientemente prolongado para el acto sexual.

 19. I wanted to construct a remark to be able to say thanks to you for the marvelous tactics you are sharing at this site. My particularly long internet investigation has at the end of the day been rewarded with reliable know-how to exchange with my co-workers. I ‘d point out that most of us visitors actually are very much blessed to be in a wonderful website with many brilliant professionals with very helpful tactics. I feel very much fortunate to have used your entire website page and look forward to some more exciting minutes reading here. Thank you once more for a lot of things.

 20. You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will agree with your website.

 21. cialis genérico:

  Como se ha explicado, en la mayoría de los casos de disfunción eréctil, existe una causa orgánica de fondo. https://comprarcialis.online/

 22. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 23. Excellent website. Plenty of useful info here. I am sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And certainly, thanks in your effort!

 24. It is perfect time to make a few plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I could I desire to counsel you few fascinating things or suggestions. Maybe you could write next articles relating to this article. I wish to read even more things about it!

 25. Insektenbekämpfung:

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

  http://www.ihrekammerjaeger.de/duisburg

 26. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.

 27. I have observed that in the world these days, video games include the latest rage with kids of all ages. Often times it may be impossible to drag your son or daughter away from the video games. If you want the best of both worlds, there are various educational gaming activities for kids. Interesting post.

 28. comprar cialis genérico:

  A pesar de esto, no todos los urólogos pueden tratar este padecimiento al tratarse de una especialidad dentro de la Urología, pero nos puede remitir a un especialista en el tema que nos ayudará a resolver el problema. Comprar cialis online seguro

 29. I have seen many useful factors on your web page about pcs. However, I’ve the viewpoint that notebook computers are still not nearly powerful more than enough to be a wise decision if you often do jobs that require a great deal of power, just like video enhancing. But for website surfing, word processing, and majority of other frequent computer work they are just fine, provided you cannot mind the small screen size. Thank you for sharing your notions.

 30. When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 31. the beast tv:

  Hello.This article was really fascinating, especially because I was investigating for thoughts on this issue last Saturday.

  http://thebeast.tv

 32. Wow! Thank you! I continuously needed to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

 33. But wanna input on few general things, The website design and style is perfect, the articles is rattling excellent : D.

 34. It’s really a great and helpful piece of info. I am happy that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 35. Disfunción eréctil tratamiento casero:

  También la preocupación excesiva por los problemas laborales, sociales o familiares implican que no se dedique la atención necesaria al acto sexual.

 36. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 37. online poker:

  Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  http://go.iranscript.ir/index.php?url=https://pokerdam.net/

 38. location de vehicule paris:

  I truly enjoy reading through on this web site , it holds wonderful articles . «The secret of eternal youth is arrested development.» by Alice Roosevelt Longworth.

  https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/ML_Luxury_Drive/7206754

 39. Hello.This post was really fascinating, especially because I was looking for thoughts on this matter last Saturday.

 40. comprar levitra genérico:

  Ahora que sabemos algunas de las causas de esta enfermedad, es necesario conocer algunos remedios que pueden ayudarte a mejorar esta condición y gozar de una vida sexual sana.

 41. online poker:

  We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to paintings on. You’ve done a formidable task and our entire community will be thankful to you.

  http://vinson98crouch.ebook-123.com/post/portal-taruhan-judi-poker-qq-sah-memberikan-kenyamanan-memainkannya

 42. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 43. There are actually a lot of details like that to take into consideration. That could be a nice point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place the most important thing can be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am certain that your job is clearly recognized as a good game. Both boys and girls really feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 44. 릴게임사이트:

  You are my intake , I have few blogs and infrequently run out from to brand.

  https://reelgame.net/

 45. poker:

  Very well written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as myself. Keep up the good work — looking forward to more posts.

  https://www.magcloud.com/user/aearnezwew

 46. I conceive this site has got some very excellent info for everyone. «Philosophy triumphs easily over past evils and future evils but present evils triumph over it.» by La Rochefoucauld.

 47. מצלמות אבטחה לבית:

  Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful info specifically the final part 🙂 I deal with such info a lot. I used to be looking for this particular info for a very long time. Thanks and good luck.

  http://BROWN-CCTV.COM

 48. online poker:

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

  http://dickinson43crouch.uniterre.com/788994/kenali+website+agen+pokerqq+online+terbaik.html

 49. As I web site possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 50. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Cheers

 51. you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a magnificent job on this topic!

 52. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for novice blog writers? I’d definitely appreciate it.

 53. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 54. blancolån:

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice methods and we are looking to swap strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

  https://www.di.se/pressreleaser/2019/4/17/puffer-ab-nytt-koncept-utmanar-lanemarknaden-dittlan-se/

 55. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 56. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 57. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Good job.

 58. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 59. Hey there. I found your site by way of Google while searching for a comparable subject, your site came up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 60. Hi there. I found your site by way of Google while searching for a similar matter, your web site got here up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 61. Ft95:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 62. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 63. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 64. Hey there. I discovered your site by way of Google while looking for a similar topic, your website came up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 65. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 66. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

 67. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 68. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 69. I regard something really special in this website.

 70. Awesome write-up. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 71. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 72. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 73. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 74. Awesome post. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 75. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 76. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 77. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 78. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 79. Awesome write-up. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 80. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 81. Hello there. I found your site by the use of Google while looking for a comparable topic, your site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 82. F*ckin’ amazing issues here. I am very satisfied to look your post. Thank you so much and i am having a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

 83. I and my buddies have already been reviewing the good guides found on your site and quickly developed a terrible suspicion I never thanked the blog owner for them. These boys were definitely consequently excited to read through all of them and have truly been tapping into these things. Thank you for actually being quite helpful and for settling on some brilliant guides millions of individuals are really needing to learn about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 84. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 85. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 86. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 87. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 88. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 89. Воблерон акция:

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  https://voblerone.com/product/bearking-magallon-113/

 90. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 91. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 92. Hi there. I found your site by means of Google while looking for a related matter, your site came up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 93. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 94. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 95. Hi there. I found your web site via Google while looking for a comparable topic, your website got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 96. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 97. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 98. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 99. Awesome post. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 100. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 101. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 102. Thanks for your post on the traveling industry. I’d personally also like contribute that if you are a senior thinking about traveling, its absolutely imperative that you buy travel insurance for older persons. When traveling, golden-agers are at biggest risk of getting a professional medical emergency. Having the right insurance cover package for the age group can look after your health and provide you with peace of mind.

 103. Hi there. I found your site via Google even as looking for a similar topic, your website got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 104. Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 105. Today, with all the fast way of living that everyone leads, credit cards get this amazing demand throughout the market. Persons from every area are using credit card and people who are not using the credit cards have prepared to apply for one. Thanks for sharing your ideas about credit cards.

 106. Awesome post. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 107. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 108. Awesome write-up. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 109. Hello there. I found your website via Google at the same time as searching for a comparable matter, your site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 110. Hi there. I discovered your website via Google while looking for a similar subject, your site got here up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 111. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 112. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again!

 113. Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 114. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 115. W88:

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 116. Fantastic site. Lots of useful information here. I¡¦m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks to your sweat!

 117. Hey there. I discovered your blog by means of Google even as searching for a related subject, your website got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 118. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 119. Awesome post. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 120. Hi there. I discovered your web site by way of Google while looking for a comparable matter, your website got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 121. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 122. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 123. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 124. Hi there. I discovered your site via Google whilst looking for a comparable topic, your website got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 125. Hiya very cool web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m happy to search out a lot of useful info here within the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 126. Hi there. I discovered your blog by way of Google while looking for a similar topic, your web site came up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 127. Awesome write-up. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 128. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 129. Simply wanna input on few general things, The website design and style is perfect, the subject material is rattling good : D.

 130. Hi there. I discovered your blog by way of Google while looking for a comparable matter, your website got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 131. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 132. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 133. Hi there. I discovered your site by way of Google at the same time as looking for a similar matter, your website came up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 134. cialis:

  Ciailis is reported in some cases to start working 30 minutes after taking a dose.

 135. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 136. Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 137. Hi there. I discovered your website by the use of Google at the same time as looking for a comparable matter, your web site came up. It looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 138. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 139. Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 140. I have observed that in the world the present moment, video games include the latest popularity with kids of all ages. Occasionally it may be extremely hard to drag young kids away from the video games. If you want the very best of both worlds, there are many educational video games for kids. Interesting post.

 141. Hey there. I discovered your web site via Google whilst looking for a comparable matter, your site came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 142. Hi there. I discovered your site by means of Google whilst looking for a related subject, your site came up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 143. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 144. Hello there. I discovered your website by the use of Google at the same time as looking for a related matter, your web site got here up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 145. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 146. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 147. Awesome post. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 148. Hey there. I discovered your site by way of Google at the same time as looking for a related topic, your website came up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 149. Hello there. I discovered your site by the use of Google at the same time as looking for a comparable matter, your website came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 150. I’ll right away take hold of your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 151. Hello there. I found your web site by means of Google whilst looking for a related subject, your website got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 152. excellent points altogether, you just received a logo new reader. What could you recommend in regards to your post that you just made a few days ago? Any positive?

 153. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 154. Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 155. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 156. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 157. 토토사이트:

  Helpful info. Fortunate me I found your site accidentally, and I am stunned why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.

  http://totohonjin.com/

 158. Awesome post. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 159. Awesome write-up. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 160. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 161. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 162. Awesome post. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 163. Awesome write-up. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 164. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 165. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 166. אוניות אלחוטיות:

  A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish extraordinary. Great job!

  https://www.headsound.co.il/

 167. Awesome write-up. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 168. Hi there. I discovered your website by the use of Google whilst looking for a related matter, your web site came up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 169. Hello there. I discovered your website by means of Google while looking for a related matter, your website got here up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 170. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 171. Hello there. I found your website by way of Google at the same time as looking for a comparable subject, your web site got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 172. Awesome post. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 173. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 174. Hi there. I found your site via Google while searching for a related matter, your site got here up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 175. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 176. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 177. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 178. Awesome write-up. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 179. Hey there. I discovered your website via Google whilst looking for a related subject, your site came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 180. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 181. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 182. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 183. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 184. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 185. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 186. Awesome write-up. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 187. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 188. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 189. Hey there. I discovered your site by way of Google at the same time as looking for a similar topic, your website came up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 190. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 191. Hello very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am happy to seek out a lot of useful info here within the put up, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

 192. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 193. obviously like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again.

 194. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 195. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 196. Hi there. I discovered your site via Google while looking for a comparable topic, your web site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 197. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 198. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 199. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 200. Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 201. Awesome post. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 202. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 203. As I web site possessor I believe the content material here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 204. Hey there. I found your site via Google even as searching for a comparable subject, your site came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 205. Hi there. I found your web site by means of Google while searching for a related subject, your site got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 206. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 207. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 208. Awesome write-up. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 209. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 210. Hey there. I discovered your site by the use of Google while searching for a related matter, your web site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 211. Hey there. I discovered your web site by the use of Google at the same time as searching for a similar matter, your web site got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 212. Hi there. I found your blog via Google while searching for a similar matter, your website got here up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 213. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 214. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 215. Hi there. I discovered your website by way of Google whilst looking for a similar topic, your site got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 216. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 217. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 218. Hey there. I discovered your site by means of Google even as searching for a related matter, your website got here up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 219. Hello. splendid job. I did not expect this. This is a impressive story. Thanks!

 220. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 221. Hi there. I found your site by means of Google even as looking for a similar topic, your web site came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 222. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 223. Awesome post. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 224. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 225. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 226. Hi there. I discovered your web site by way of Google even as looking for a related subject, your website came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 227. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 228. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 229. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 230. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 231. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 232. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 233. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 234. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 235. Awesome post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 236. Rosalinda:

  Simply desire to say your article is as
  astonishing. The clarity in your post is simply great and i
  could think you are an expert on this subject.
  Well together with your permission let me to seize your feed how to get help in windows 10 stay updated with drawing close post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 237. Hi there. I found your website by means of Google whilst searching for a similar subject, your web site got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 238. Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 239. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 240. comprar cialis generico:

  Durante la fase de iniciación el pene esta flácido y es cuando el organismo detecta la intención de obtener la erección ya sea a través del pensamiento, del tacto o una combinación de los dos. Comprar cialis online españa..

 241. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 242. Hi there. I discovered your site via Google at the same time as searching for a similar topic, your website came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 243. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 244. Hi there. I found your site by means of Google while searching for a related topic, your web site came up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 245. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 246. Hello there. I discovered your blog by way of Google while searching for a comparable topic, your site got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 247. Hey there. I found your web site by means of Google while looking for a comparable matter, your website got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 248. Hey there. I found your blog by means of Google at the same time as looking for a related subject, your web site got here up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 249. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 250. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 251. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 252. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 253. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 254. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 255. Priscilla:

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you
  say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.

  I cant wait to read much more from you. This is actually a
  wonderful site.

  my homepage … gamefly free trial

 256. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 257. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 258. Awesome post. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 259. excellent put up, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 260. Hey there. I discovered your blog by the use of Google even as looking for a similar topic, your website got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 261. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 262. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 263. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 264. Awesome post. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 265. 먹튀검증:

  Some truly fantastic information, Gladiola I observed this. «Desire creates the power.» by Raymond Holliwell.

  https://www.mjtoto.com/

 266. 먹튀 검증:

  I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

  https://www.mtcheat.com/

 267. Hey there. I discovered your website by way of Google at the same time as searching for a related subject, your website came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 268. Hey there. I discovered your web site by way of Google at the same time as searching for a similar matter, your web site came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 269. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 270. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 271. Awesome post. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 272. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 273. Hey there. I found your blog by means of Google whilst searching for a comparable matter, your site came up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 274. Hey there. I found your web site by the use of Google even as looking for a similar matter, your site came up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 275. Awesome post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 276. Awesome post. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 277. Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 278. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 279. Hello there. I found your website by the use of Google at the same time as searching for a comparable matter, your web site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 280. tratamiento:

  Genera mucho sufrimiento y afecta también a sus relaciones de pareja.

 281. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 282. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 283. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 284. Hello there. I found your blog by way of Google while looking for a comparable topic, your website came up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 285. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 286. Hey there. I discovered your web site via Google even as searching for a comparable subject, your web site came up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 287. Hello there. I discovered your web site by means of Google at the same time as searching for a similar matter, your site came up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 288. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 289. Hey there. I discovered your site by the use of Google even as looking for a comparable subject, your web site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 290. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 291. Awesome post. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 292. Hi there. I discovered your website by way of Google at the same time as searching for a comparable subject, your site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 293. You are my aspiration , I own few blogs and occasionally run out from to post .

 294. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 295. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 296. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 297. Hello there. I found your web site by way of Google at the same time as looking for a comparable topic, your website came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 298. Hi there. I found your site by way of Google while searching for a similar subject, your site got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 299. Hey there. I discovered your website by the use of Google at the same time as looking for a comparable topic, your web site got here up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 300. Hi there. I found your blog by way of Google whilst searching for a similar subject, your website got here up. It looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 301. Hayden:

  Hello fantastic blog! Does running a blog such as this take
  a lot of work? I’ve virtually no knowledge of coding however I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please
  share. I understand this is off topic however I just needed to
  ask. Thanks!

  Have a look at my web-site; gamefly free trial

 302. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 303. Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 304. Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 305. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 306. propecia:

  Sometimes the evidence lies in your scalp. Because so many things can cause hair loss, a dermatologist acts like a detective.

 307. Hey there. I found your site by means of Google even as looking for a related matter, your website came up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 308. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 309. Awesome post. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 310. Rosetta:

  It’s truly a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this
  helpful information with us. Please stay us up to date like this.
  Thanks for sharing.

  my page gamefly free trial

 311. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 312. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 313. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 314. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 315. Sandy:

  Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you might be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will come
  back in the future. I want to encourage yourself to continue your
  great posts, have a nice afternoon!

  Look into my page … gamefly free trial

 316. Hey there. I discovered your site via Google at the same time as looking for a similar topic, your website came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 317. vrdJoymn:

  http://onlineviagriabuy.com/ — viagra falls free viagra without prescription viagra ad

 318. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 319. Hi there. I discovered your web site by the use of Google while searching for a related topic, your web site got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 320. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 321. Hey there, You’ve done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 322. Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 323. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 324. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 325. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 326. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 327. Hello there. I found your web site via Google at the same time as searching for a related matter, your site got here up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 328. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 329. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 330. Hey there. I found your website by the use of Google at the same time as looking for a comparable topic, your web site came up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 331. Awesome post. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 332. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 333. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 334. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 335. I was curious if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 336. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 337. You are my intake, I have few blogs and rarely run out from brand :). «He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past.» by George Orwell.

 338. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 339. Hi there. I discovered your website by means of Google while looking for a similar matter, your website got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 340. Hi there. I discovered your blog by means of Google even as looking for a similar topic, your web site got here up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 341. Hi there. I discovered your web site by means of Google whilst looking for a related subject, your site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 342. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 343. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 344. 메이저사이트:

  I have seen that service fees for online degree experts tend to be a fantastic value. For instance a full Bachelor’s Degree in Communication with the University of Phoenix Online consists of Sixty credits from $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online offers a Bachelors of Business Administration with a complete study course feature of 180 units and a worth of $30,560. Online learning has made getting your diploma been so detailed more than before because you can earn the degree from the comfort of your abode and when you finish working. Thanks for all other tips I have certainly learned from your web-site.

  https://totocenter77.com/

 345. Hi there. I found your blog by the use of Google at the same time as looking for a similar topic, your website came up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 346. Hey there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 347. I reckon something truly special in this website.

 348. Hello there. I discovered your web site via Google even as looking for a related subject, your web site got here up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 349. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 350. Hey there. I discovered your website by means of Google while searching for a similar topic, your website got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 351. Hey there. I found your blog by the use of Google while searching for a related topic, your web site got here up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 352. Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 353. Dann:

  I don’t know if it’s just me or if everybody
  else experiencing problems with your website.
  It seems like some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me
  know if this is happening to them too? This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.

  Cheers

  Feel free to visit my weblog :: gamefly free trial

 354. Hello there. I found your blog by way of Google whilst searching for a similar topic, your website came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 355. Hello there. I discovered your site by the use of Google even as looking for a comparable topic, your site came up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 356. Awesome write-up. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 357. Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 358. Hey there. I found your web site by way of Google at the same time as searching for a similar topic, your site came up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 359. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 360. Hey there. I discovered your website by way of Google at the same time as searching for a comparable matter, your site came up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 361. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 362. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 363. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 364. I do accept as true with all of the concepts you have introduced to your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices. May you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 365. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 366. Hey there. I discovered your web site by means of Google while searching for a similar matter, your site got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 367. Alexis:

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about
  a year and am concerned about switching to another
  platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

  Here is my homepage; gamefly free trial

 368. Great post and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 369. 먹튀사이트 추천:

  Thanks for the strategies presented. One thing I additionally believe is credit cards providing a 0 interest rate often bait consumers in with zero interest, instant endorsement and easy on the web balance transfers, but beware of the main factor that is going to void your current 0 easy streets annual percentage rate as well as throw you out into the very poor house quickly.

  https://www.mtpolice.com/

 370. Hey there. I found your website by way of Google at the same time as looking for a comparable topic, your website got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 371. Hi there. I discovered your web site by way of Google while searching for a similar matter, your website came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 372. Some genuinely choice blog posts on this website , saved to favorites .

 373. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 374. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 375. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 376. Hey there. I discovered your site via Google whilst looking for a comparable topic, your web site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 377. Hey there. I found your blog by the use of Google at the same time as looking for a similar subject, your site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 378. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 379. AustDog:

  Buy Now Cod Progesterone Tablets Cheapeast Cialis Effets Indesirables Amoxicillin Dental Appointments Cialis Generic 20 Mg Order Generic On Line Dutasteride Free Shipping Website Which Is Stronger Cipro And Amoxicillin

 380. Hi there. I discovered your site by the use of Google even as searching for a similar subject, your site came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 381. Awesome post. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 382. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 383. Babyfotografin Dornbirn:

  Babyfotograf Vorarlberg

  https://www.digimagic.at

 384. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 385. clothing:

  This is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look ahead to seeking extra of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  http://graphicstnd.envision-web.com/custom-t-shirts-no-minimum-canada

 386. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 387. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 388. Awesome write-up. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 389. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 390. Hey there. I discovered your web site by way of Google at the same time as looking for a comparable matter, your site got here up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 391. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 392. Great paintings! This is the type of info that are supposed to be shared across the web. Disgrace on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)

 393. w88:

  Very well written story. It will be useful to everyone who utilizes it, as well as me. Keep up the good work — can’r wait to read more posts.

 394. Ervin:

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Ie, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

  Check out my web blog :: gamefly free trial

 395. Gabriel:

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  Also visit my blog gamefly free trial

 396. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 397. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 398. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 399. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 400. Seo Services Gorzow:

  You have mentioned very interesting details ! ps decent website . «By their own follies they perished, the fools.» by Homer.

  https://roan24.pl/

 401. 먹튀폴리스 사이트:

  Very interesting points you have observed , appreciate it for posting . «A big man is one who makes us feel bigger when we are with him.» by John C. Maxwell.

  https://www.mtpolice365.com/

 402. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 403. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 404. Awesome post. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 405. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 406. Awesome post. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 407. Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 408. Hi there. I found your site by way of Google at the same time as looking for a related topic, your web site came up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 409. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 410. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 411. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 412. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 413. Thank you for some other informative website. The place else could I get that type of info written in such a perfect approach? I have a project that I am just now working on, and I’ve been on the glance out for such information.

 414. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 415. nonton film:

  great points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

  http://nojhdjszhk.contentteamonline.com/nonton-movie-ilk21

 416. Hi there. I found your blog by the use of Google even as looking for a similar subject, your website came up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 417. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 418. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 419. You could definitely see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. «A second wife is hateful to the children of the first a viper is not more hateful.» by Euripides.

 420. Annett:

  In fact no matter if someone doesn’t know afterward its up to other viewers that they will assist,
  so here it happens.

  my webpage … gamefly free trial

 421. Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 422. Hey there. I found your website by means of Google even as searching for a related subject, your site came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 423. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 424. Hey there. I discovered your website by means of Google while searching for a related subject, your site got here up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 425. งานแต่งงาน:

  I’ve been browsing online more than three hours nowadays, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It¡¦s beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web shall be much more useful than ever before.

  https://www.weddingcatering.in.th/

 426. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 427. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 428. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 429. Hello there. I found your site by way of Google even as looking for a comparable topic, your website came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 430. pembesar penis alami:

  Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite justification appeared to be at the internet the simplest factor to consider of. I say to you, I definitely get irked while folks think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing without having side effect , folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

  http://tyrone2610vf.recentblog.net/obat-kuat-alami-dengan-telur-bebek

 431. 토토사이트:

  Hello there, just turned into aware of your weblog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future. Many folks shall be benefited from your writing. Cheers!

  http://totocenter77.com/

 432. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 433. Lucile:

  Nice blog here! Also your web site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Stop by my web site … gamefly free trial

 434. Hello there. I discovered your site via Google at the same time as searching for a similar matter, your web site came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 435. Hello there. I found your website by way of Google at the same time as looking for a similar subject, your website came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 436. Hey there. I found your blog via Google at the same time as looking for a related topic, your website came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 437. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 438. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 439. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 440. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 441. Wow, awesome blog structure! How long have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The entire glance of your website is excellent, as well as the content material!

 442. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 443. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 444. Hi there. I discovered your website by the use of Google while searching for a comparable topic, your web site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 445. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 446. Awesome post. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 447. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 448. Pam:

  Hello mates, how is everything, and what you would like to say about
  this paragraph, in my view its truly awesome in favor of me.

  Feel free to surf to my site … gamefly free trial

 449. 토토사이트:

  Thank you for another informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect approach? I have a challenge that I’m simply now working on, and I’ve been at the glance out for such information.

  https://totohonjin.com/

 450. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 451. Hey there. I found your web site by means of Google at the same time as searching for a comparable topic, your site came up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 452. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 453. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 454. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 455. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 456. Hello there. I discovered your web site by means of Google at the same time as looking for a related topic, your website came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 457. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 458. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 459. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I hope to present one thing again and help others like you helped me.

 460. Awesome post. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 461. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 462. Great site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 463. It is truly a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 464. เช่าแอร์เคลื่อนที่:

  Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

  https://www.partysupplies.in.th/product/E0B980E0B88AE0B988E0B8B2E0B981E0B8ADE0B8A3E0B98CE0B980E0B884E0B8A5E0B8B7E0B988E0B8ADE0B899E0B897E0B8B5E0B988-14000btu/

 465. 먹튀폴리스 먹튀:

  Thanks for giving your ideas. I’d also like to convey that video games have been actually evolving. Modern technology and revolutions have assisted create realistic and interactive games. All these entertainment video games were not really sensible when the concept was first being tried. Just like other designs of know-how, video games way too have had to progress by many years. This itself is testimony to the fast development of video games.

  https://www.mtpolice.com/

 466. hello!,I like your writing very a lot! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require a specialist on this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 467. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 468. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 469. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 470. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 471. Hey there. I discovered your site by way of Google even as looking for a comparable matter, your web site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 472. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 473. Hi there. I discovered your site by the use of Google while searching for a similar topic, your web site came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 474. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 475. ออกร้าน:

  I have realized some important things through your blog post. One other subject I would like to state is that there are plenty of games available and which are designed specifically for preschool age little ones. They include pattern recognition, colors, pets, and models. These often focus on familiarization as an alternative to memorization. This keeps little ones occupied without feeling like they are learning. Thanks

  https://www.cateringbangkok.in.th/category/E0B88BE0B8B8E0B989E0B8A1E0B8ADE0B8B2E0B8ABE0B8B2E0B8A3E0B8ADE0B8ADE0B881E0B8A3E0B989E0B8B2E0B899/

 476. 먹튀검증업체:

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

  https://mt-ryan.com/

 477. Hey there. I discovered your web site by the use of Google whilst looking for a related matter, your website came up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 478. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 479. Miriam:

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I
  had to tell someone!

  Look at my blog post; gamefly free trial

 480. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 481. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 482. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 483. Awesome post. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 484. Rolando:

  I think what you published was very reasonable. However, what about this?
  what if you were to create a killer title? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog,
  but what if you added a post title that makes people
  desire more? I mean Закон України про
  ПЗФ | is kinda vanilla. You ought to glance at Yahoo’s front page and watch how they create article titles
  to grab people interested. You might try adding a video or a related pic or two to
  grab readers interested about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

  Here is my web blog; gamefly free trial

 485. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 486. 먹튀폴리스 가족방:

  I like this site very much, Its a very nice office to read and obtain info . «Perpetual optimism is a force multiplier.» by Colin Powell.

  https://www.mtpolice365.com/

 487. 메이저 사이트:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  https://www.mjtoto.com/

 488. 먹튀폴리스 사이트:

  I have discovered some new points from your web site about pc’s. Another thing I’ve always thought is that computers have become a specific thing that each home must have for several reasons. They offer convenient ways to organize households, pay bills, go shopping, study, hear music as well as watch tv shows. An innovative method to complete these types of tasks is to use a laptop. These pc’s are mobile, small, effective and convenient.

  https://www.mtpolice888.com/

 489. w88:

  I have realized that online education is getting popular because obtaining your college degree online has turned into a popular method for many people. A lot of people have definitely not had a possible opportunity to attend a normal college or university nonetheless seek the improved earning potential and a better job that a Bachelor’s Degree offers. Still other individuals might have a qualification in one course but want to pursue anything they now develop an interest in.

 490. Hochzeit Fotograf Vorarlberg:

  Babyfoto Vorarlberg

  https://www.digimagic.at

 491. W88 Thai:

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  https://w88thailand.net/

 492. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 493. Hey there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 494. how to patent an idea with InventHelp:

  I’ve learn several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to create this sort of magnificent informative website.

  http://devinqfnk550.withtank.com/how-to-patent-a-concept-in-8-easy-steps/