Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Архів

Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 липня 2000 р. № 1127
Київ

Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 956 від 09.09.2009
№ 283 від 05.04.2012}

Відповідно до статті 60 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, що додається.

2. Прийняти пропозицію Міністерства охорони навколишнього природного середовища щодо проведення витрат, пов’язаних із забезпеченням форменим одягом працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України, за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 956 від 09.09.2009}

Установити, що працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду України, території та об’єкти якого належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства, забезпечуються форменим одягом встановленого зразка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. № 352 «Про безкоштовну видачу форменого одягу працівникам державної лісової охорони системи Міністерства лісового господарства».

3. Міністерству внутрішніх справ та його територіальним органам сприяти службі державної охорони природно-заповідного фонду України в її діяльності.

Прем’єр-міністр України
В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2000 р. № 1127

ПОЛОЖЕННЯ
про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

{У тексті Положення слово «Мінекоресурсів» замінено словом «Мінприроди» згідно з Постановою КМ № 956 від 09.09.2009}

1. Служба державної охорони природно-заповідного фонду України (далі — служба держохорони) забезпечує охорону та збереження природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

2. До складу служби держохорони входять служби охорони природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

До складу служб державної охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду входять керівники адміністрацій природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, регіональних ландшафтних парків, працівники підрозділів охорони, а також інших підрозділів цих адміністрацій за переліком згідно з додатком.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

Служби державної охорони очолюють керівники адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Управління службою держохорони здійснює Мінприроди.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 283 від 05.04.2012}

4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

5. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природних комплексів природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

забезпечує порядок використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

попереджує пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних рубок;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;

забезпечує додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі додержання вимог проектів організації територій та об’єктів чи проектів утримання та реконструкції об’єктів природно-заповідного фонду, на всій його території;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

забезпечує проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності збереження особливо цінних природних комплексів та об’єктів.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

6. Працівники служби держохорони мають право:

вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв’язку з порушенням ними режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;

перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження іншої діяльності в межах відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної, сільської ради з метою з’ясування особи;

складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності;

вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;

проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;

безперешкодно обстежувати стан природних комплексів та об’єктів, що розташовуються в межах територій природно-заповідного фонду;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, що стосуються питань збереження та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;

давати обов’язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

носити під час виконання службових обов’язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;

направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

7. Знаки розрізнення, зразки, порядок та норми носіння форменого одягу працівниками служби держохорони затверджуються Мінприроди.

8. Перелік посадових осіб служби держохорони, яким надається право носіння табельної зброї та спеціальних засобів, їх види та норми забезпечення визначаються Мінприроди за погодженням з МВС.

9. У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.

10. Фінансування матеріально-технічного забезпечення служб держохорони здійснюється в межах кошторису, передбаченого на їх утримання, із залученням інших джерел, не заборонених законодавством.

Додаток
до Положення
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 283)

ПЕРЕЛІК
підрозділів і посад працівників, які входять до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України

Служба державної охорони природного заповідника, біосферного заповідника, національного природного парку, регіонального ландшафтного парку:

директор;

головний природознавець;

відділ (сектор) державної охорони природно-заповідного фонду;

начальник філіалу;

начальник природоохоронного науково-дослідного відділення та його заступник, начальник станції пожежної (природоохоронної), майстер станції пожежної (природоохоронної);

інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу;

майстер з охорони природи, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, пожежний (респіраторник), спостерігач-пожежний.

Служба державної охорони ботанічного саду, дендрологічного парку, зоологічного парку, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення:

директор;

відділ державної охорони природно-заповідного фонду;

начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду та його заступник, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інспектор з охорони природно-заповідного фонду.

{Додаток в редакції Постанови КМ № 283 від 05.04.2012}

70 комментариев на «Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України»

 1. tadalafil:

  Cialis Online medications may not be as popular as the industry-leading Viagra, but the ingredients in Cialis offer even better benefits to a man who suffers from impotence or erectile dysfunction.

 2. comprar viagra:

  La clave para tratar la disfunción eréctil es identificar la causa subyacente. Tener problemas de erección de vez en cuando no es necesariamente un motivo para preocuparse. Como puede imaginar, estos síntomas pueden dificultar el placer de casi todo, y mucho menos del sexo. Comprar Viagra generico en amazon. Por ejemplo, un hombre con baja autoestima puede creer que no es capaz de satisfacer a una mujer y, como resultado, se vuelve incapaz de actuar en el dormitorio. Si no puede iniciarse la erección, se puede aplicar en el pene un dispositivo de vacío manual para la erección.

 3. comprar levitra:

  Si bien el trauma infantil es una razón completamente válida para desarrollar la DE, nos centraremos en los problemas psicológicos que se desarrollan más adelante en la vida. Cuando se plantea un tratamiento de la disfunción eréctil se debe tener en cuenta que quizá también sean necesarios cambios en el estilo de vida. Donde Comprar Levitra generico en mexico. Puede ayudar a prevenir muchas de las causas de la disfunción eréctil adoptando comportamientos de estilo de vida saludables, como ser físicamente activo, dejar de fumar y seguir un plan de alimentación saludable. La disfunción eréctil puede ser el resultado de un problema con alguno de dichos factores.

 4. comprar levitra:

  Cuando las terminaciones nerviosas y las zonas de la médula que se relacionan con dichos estímulos están dañadas aparecen problemas de erección, como por ejemplo en enfermedades como la epilepsia, la esclerosis múltiple, mal de Parkinson, lesiones en la médula, mal de Alzheimer, etc. https://comprarlevitra.com/

 5. cialis online:

  A more involved version of this test uses an electronic monitoring device that will record how firm the erections are, the number of erections, and how long they last. They work by temporarily increasing the blood flow to your penis. Based on your age and risk factors, the exam may also focus on your heart and blood system: heart, peripheral pulses and blood pressure. https://cialis.fun/

 6. comprar viagra autentica sin receta:

  Además, muchos medicamentos comunes -medicamentos para la presión arterial, antihistamínicos, antidepresivos, tranquilizantes, supresores del apetito y cimetidina (un medicamento para la úlcera)- pueden causar DE como efecto secundario. La culpa no solo puede afectar su capacidad para desempeñarse sexualmente, sino también la baja autoestima.

 7. AustDog:

  Buying Viagra Online viagra online prescription Amoxicillin Used To Treat Acne

 8. AustDog:

  Viagra Without Perscriptions Online Viagra Ohne Rezept

 9. I just want to say I am beginner to blogs and really loved your blog site. Likely I’m planning to bookmark your website . You certainly have impressive articles. Cheers for revealing your website page.

 10. AustDog:

  Buy Levitra From Canada No Rx cialis price Kamagra Oral Jelly Beograd Kidney Infections And Amoxicillin Buy Valtrex Without Insurance

 11. 릴게임바다이야기:

  Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

  https://reelgame.net/

 12. Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style .

 13. Thanks a lot for giving everyone such a nice opportunity to read from this site. It is usually very pleasurable plus packed with amusement for me and my office peers to search your website more than 3 times every week to learn the latest guides you have got. And definitely, I am also at all times amazed concerning the good guidelines served by you. Some two points in this posting are truly the most suitable we’ve had.

 14. Thanks , I’ve just been looking for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 15. I’ve been browsing online more than three hours lately, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before. «Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people.» by Heinrich Heine.

 16. AustDog:

  Cialis Original Generique Priligy Aus Holland [url=http://dan5325.com]online pharmacy[/url] Generic Viagra Cheap Free Shipping

 17. 먹튀폴리스 보상:

  I think this is among the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

  https://www.mtpolice.com/

 18. btlBuche:

  http://gocialisgjb.com/ — buy cialis professional online cialis price buy cialis mexico

 19. Utterly composed articles, regards for entropy. «The earth was made round so we would not see too far down the road.» by Karen Blixen.

 20. marcel van hooijdonk:

  Very interesting info!Perfect just what I was looking for!

  http://marcelvanhooijdonk-amyotrophic-lateral-sclerosis.nl/

 21. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 22. I just could not leave your web site prior to suggesting that I really loved the usual information a person supply in your visitors? Is going to be again often in order to investigate cross-check new posts

 23. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 24. Schädlingsbekämpfung:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

  http://www.ihrekammerjaeger.de/duesseldorf

 25. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to search out somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the internet, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 26. Admiring the time and energy you put into your site and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 27. Nice blog right here! Also your website so much up fast! What web host are you using? Can I get your associate hyperlink in your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 28. beast TV:

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot indisputably will make sure to don’t fail to remember this site and give it a glance on a continuing basis.

  http://thebeast.tv

 29. Just wanna admit that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 30. It is indeed my belief that mesothelioma is actually the most deadly cancer. It contains unusual traits. The more I really look at it the more I am convinced it does not act like a true solid cells cancer. When mesothelioma is often a rogue viral infection, in that case there is the chance of developing a vaccine and offering vaccination to asbestos uncovered people who are open to high risk involving developing future asbestos linked malignancies. Thanks for discussing your ideas on this important health issue.

 31. Today, taking into consideration the fast chosen lifestyle that everyone is having, credit cards have a big demand throughout the economy. Persons throughout every area of life are using the credit card and people who aren’t using the card have made up their minds to apply for even one. Thanks for spreading your ideas on credit cards.

 32. Good write-up, I am normal visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 33. location de voiture de prestige:

  I must show my respect for your generosity in support of men and women that absolutely need assistance with this concept. Your personal dedication to getting the solution up and down became remarkably helpful and has regularly empowered some individuals like me to get to their goals. This useful facts implies this much to me and even further to my colleagues. Regards; from all of us.

  https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/ML_Luxury_Drive/7206754

 34. online poker:

  I cherished as much as you will obtain performed proper here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you would like be turning in the following. ill undoubtedly come further in the past again as precisely the similar nearly very often inside case you defend this hike.

  http://ufacity.info/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://pokerdam.net/

 35. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 36. situs poker online:

  You actually make it appear really easy together with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I think I’d by no means understand. It seems too complex and extremely extensive for me. I’m looking ahead in your next put up, I’ll attempt to get the cling of it!

  https://www.shapeways.com/designer/dickinson00pearson

 37. Thanks for these pointers. One thing I also believe is the fact that credit cards presenting a 0% rate often bait consumers together with zero rate, instant authorization and easy online balance transfers, nonetheless beware of the top factor that can void the 0% easy road annual percentage rate and also throw anybody out into the poor house quick.

 38. I¡¦ve read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to create one of these fantastic informative website.

 39. 릴 게임:

  Someone necessarily help to make seriously posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to create this actual publish amazing. Fantastic task!

  https://reelgame.net/

 40. poker online:

  Really Appreciate this blog post, is there any way I can receive an email whenever you write a new post?

  http://www.sa-live.com/merror.html?errortype=1&url=https://pokerdam.net/

 41. I have mastered some considerations through your blog post post. One other thing I would like to state is that there are numerous games available and which are designed particularly for toddler age kids. They incorporate pattern identification, colors, family pets, and designs. These usually focus on familiarization instead of memorization. This keeps a child engaged without having a sensation like they are learning. Thanks

 42. bdgJoymn:

  http://cialisckajrhd.com/ — where to buy cialis online in usa cialis tadalafil where can i buy cialis online

 43. situs poker online:

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

  http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1403350

 44. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 45. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 46. m w88:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

  https://w88linkvaow88.com/w88-mobile-m-w88-2/

 47. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 48. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 49. I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting .

 50. I enjoy you because of all of the hard work on this web site. My mother enjoys conducting internet research and it’s really obvious why. A lot of people hear all of the compelling manner you present simple guides on the website and even welcome contribution from other ones on this idea so my simple princess is always learning a great deal. Have fun with the remaining portion of the new year. You are doing a useful job.

 51. 야마토게임다운로드:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that «perfect balance» between usability and appearance. I must say that you’ve done a great job with this. Also, the blog loads super quick for me on Firefox. Exceptional Blog!

  https://ygx77.com/

 52. Very efficiently written post. It will be valuable to everyone who employess it, including yours truly :). Keep up the good work — for sure i will check out more posts.

 53. gym:

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 54. I together with my friends happened to be reviewing the nice suggestions located on your site and unexpectedly developed an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for them. The men were totally very interested to see all of them and have honestly been taking pleasure in them. Many thanks for indeed being well accommodating and then for making a decision on varieties of smart resources most people are really desirous to be aware of. My honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 55. Пудра беркинг:

  You have brought up a very good details , thankyou for the post.

  https://voblerone.com/primanki/

 56. This web site is mostly a stroll-through for all the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll positively discover it.

 57. SMM:

  I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 58. затворы sung do:

  Hello would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

  http://www.sungdo.ru/

 59. Someone necessarily lend a hand to make critically posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual post extraordinary. Fantastic activity!

 60. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 61. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!

 62. 토토 사이트:

  I just like the valuable info you supply to your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at again here regularly. I’m relatively certain I will learn many new stuff right right here! Best of luck for the next!

  https://totohonjin.com/

 63. 토토사이트:

  Terrific paintings! This is the kind of information that are meant to be shared around the internet. Shame on Google for no longer positioning this put up upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)

  https://totocenter77.com/

 64. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

Iмя