Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів

Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 липня 2000 р. № 1127
Київ

Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 956 від 09.09.2009
№ 283 від 05.04.2012}

Відповідно до статті 60 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, що додається.

2. Прийняти пропозицію Міністерства охорони навколишнього природного середовища щодо проведення витрат, пов’язаних із забезпеченням форменим одягом працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України, за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 956 від 09.09.2009}

Установити, що працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду України, території та об’єкти якого належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства, забезпечуються форменим одягом встановленого зразка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. № 352 «Про безкоштовну видачу форменого одягу працівникам державної лісової охорони системи Міністерства лісового господарства».

3. Міністерству внутрішніх справ та його територіальним органам сприяти службі державної охорони природно-заповідного фонду України в її діяльності.

Прем’єр-міністр України
В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2000 р. № 1127

ПОЛОЖЕННЯ
про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

{У тексті Положення слово «Мінекоресурсів» замінено словом «Мінприроди» згідно з Постановою КМ № 956 від 09.09.2009}

1. Служба державної охорони природно-заповідного фонду України (далі — служба держохорони) забезпечує охорону та збереження природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

2. До складу служби держохорони входять служби охорони природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

До складу служб державної охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду входять керівники адміністрацій природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, регіональних ландшафтних парків, працівники підрозділів охорони, а також інших підрозділів цих адміністрацій за переліком згідно з додатком.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

Служби державної охорони очолюють керівники адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Управління службою держохорони здійснює Мінприроди.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 283 від 05.04.2012}

4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

5. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природних комплексів природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

забезпечує порядок використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

попереджує пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних рубок;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;

забезпечує додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі додержання вимог проектів організації територій та об’єктів чи проектів утримання та реконструкції об’єктів природно-заповідного фонду, на всій його території;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

забезпечує проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності збереження особливо цінних природних комплексів та об’єктів.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

6. Працівники служби держохорони мають право:

вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв’язку з порушенням ними режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;

перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження іншої діяльності в межах відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної, сільської ради з метою з’ясування особи;

складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності;

вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;

проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;

безперешкодно обстежувати стан природних комплексів та об’єктів, що розташовуються в межах територій природно-заповідного фонду;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, що стосуються питань збереження та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 05.04.2012}

безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;

давати обов’язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

носити під час виконання службових обов’язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;

направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

7. Знаки розрізнення, зразки, порядок та норми носіння форменого одягу працівниками служби держохорони затверджуються Мінприроди.

8. Перелік посадових осіб служби держохорони, яким надається право носіння табельної зброї та спеціальних засобів, їх види та норми забезпечення визначаються Мінприроди за погодженням з МВС.

9. У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.

10. Фінансування матеріально-технічного забезпечення служб держохорони здійснюється в межах кошторису, передбаченого на їх утримання, із залученням інших джерел, не заборонених законодавством.

Додаток
до Положення
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 283)

ПЕРЕЛІК
підрозділів і посад працівників, які входять до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України

Служба державної охорони природного заповідника, біосферного заповідника, національного природного парку, регіонального ландшафтного парку:

директор;

головний природознавець;

відділ (сектор) державної охорони природно-заповідного фонду;

начальник філіалу;

начальник природоохоронного науково-дослідного відділення та його заступник, начальник станції пожежної (природоохоронної), майстер станції пожежної (природоохоронної);

інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу;

майстер з охорони природи, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, пожежний (респіраторник), спостерігач-пожежний.

Служба державної охорони ботанічного саду, дендрологічного парку, зоологічного парку, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення:

директор;

відділ державної охорони природно-заповідного фонду;

начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду та його заступник, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інспектор з охорони природно-заповідного фонду.

{Додаток в редакції Постанови КМ № 283 від 05.04.2012}

5 комментариев на «Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України»

 1. tadalafil:

  Cialis Online medications may not be as popular as the industry-leading Viagra, but the ingredients in Cialis offer even better benefits to a man who suffers from impotence or erectile dysfunction.

 2. comprar viagra:

  La clave para tratar la disfunción eréctil es identificar la causa subyacente. Tener problemas de erección de vez en cuando no es necesariamente un motivo para preocuparse. Como puede imaginar, estos síntomas pueden dificultar el placer de casi todo, y mucho menos del sexo. Comprar Viagra generico en amazon. Por ejemplo, un hombre con baja autoestima puede creer que no es capaz de satisfacer a una mujer y, como resultado, se vuelve incapaz de actuar en el dormitorio. Si no puede iniciarse la erección, se puede aplicar en el pene un dispositivo de vacío manual para la erección.

 3. comprar levitra:

  Si bien el trauma infantil es una razón completamente válida para desarrollar la DE, nos centraremos en los problemas psicológicos que se desarrollan más adelante en la vida. Cuando se plantea un tratamiento de la disfunción eréctil se debe tener en cuenta que quizá también sean necesarios cambios en el estilo de vida. Donde Comprar Levitra generico en mexico. Puede ayudar a prevenir muchas de las causas de la disfunción eréctil adoptando comportamientos de estilo de vida saludables, como ser físicamente activo, dejar de fumar y seguir un plan de alimentación saludable. La disfunción eréctil puede ser el resultado de un problema con alguno de dichos factores.

 4. comprar levitra:

  Cuando las terminaciones nerviosas y las zonas de la médula que se relacionan con dichos estímulos están dañadas aparecen problemas de erección, como por ejemplo en enfermedades como la epilepsia, la esclerosis múltiple, mal de Parkinson, lesiones en la médula, mal de Alzheimer, etc. https://comprarlevitra.com/

 5. cialis online:

  A more involved version of this test uses an electronic monitoring device that will record how firm the erections are, the number of erections, and how long they last. They work by temporarily increasing the blood flow to your penis. Based on your age and risk factors, the exam may also focus on your heart and blood system: heart, peripheral pulses and blood pressure. https://cialis.fun/

Iмя