Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Архів

Лісовий кодекс України Редакція від 18.12.2017

ЛІСОВИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 3853-XII від 21.01.94, ВВР, 1994, № 17, ст.100}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1381-XIV від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.79
№ 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121
№ 1492-III від 22.02.2000, ВВР, 2000, № 21, ст.157
№ 1712-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.258
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{Кодекс в редакції Закону
№ 3404-IV від 08.02.2006, ВВР, 2006, № 21, ст.170}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1483-VI від 09.06.2009, ВВР, 2009, № 45, ст.684
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3
№ 4539-VI від 15.03.2012, ВВР, 2012, № 51, ст.573
№ 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 —
зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень,
які стосуються передачі повноважень від територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській
міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 —
див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012
№ 365-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.248
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1832-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 12, ст.131
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2063-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 37, ст.379}

{У тексті Кодексу: слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку; слова «центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства» у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про ліс

Ліс — тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.

Лісова ділянка — ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена відповідно до цього Кодексу для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або власника землі.

Лісові ділянки можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а також постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо). До не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок належать лісові ділянки, зайняті незімкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами.

Земельна лісова ділянка — земельна ділянка лісового фонду України з визначеними межами, яка надається або вилучається у землекористувача чи власника земельної ділянки для ведення лісового господарства або інших суспільних потреб відповідно до земельного законодавства.

Природні ліси (природні лісові екосистеми) — ліси (лісові екосистеми), в яких локально і тимчасово проявився антропогенний вплив, але він не змінив ценотичної структури фітоценозів і тому природні лісові екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися (відновитися) природним шляхом до стану пралісових екосистем.

{Статтю 1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Праліси (пралісові екосистеми) — споконвічний, стародавній ліс (природні лісові екосистеми), що сформувався природним шляхом і в ході розвитку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу.

{Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Квазіпраліси — умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся незначний тимчасовий антропогенний вплив, що не змінив природної структури лісостанів і при припиненні якого натуральний стан екосистем повністю відтворюється протягом короткого періоду.

{Статтю 1 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Стаття 2. Лісові відносини

Лісові відносини — суспільні відносини, які стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами і спрямовуються на забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства.

Об’єктом лісових відносин є лісовий фонд України та окремі лісові ділянки.

Суб’єктами лісових відносин є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни, які діють відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 3. Лісове законодавство України

Лісові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Лісові відносини, що виникають при використанні землі, надр, вод, а також відносини щодо охорони, використання й відтворення рослинного та тваринного світу, не врегульовані цим Кодексом, регулюються відповідними законодавчими актами.

Стаття 4. Склад лісового фонду України

До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара.

До лісового фонду України не належать:

зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів;

окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення

До земель лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в установленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства.

Віднесення земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення здійснюється відповідно до земельного законодавства.

Стаття 6. Лісові ресурси

Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що використовуються для задоволення суспільних потреб.

Розділ II
ПРАВА НА ЛІСИ

Глава 1
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ

Стаття 7. Ліси як об’єкт права власності

Ліси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності Українського народу.

Від імені Українського народу права власника на ліси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.

Суб’єктами права власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.

Стаття 8. Право державної власності на ліси

У державній власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що перебувають у комунальній або приватній власності.

Право державної власності на ліси набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій відповідно до закону.

Стаття 9. Право комунальної власності на ліси

У комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності.

У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті або віднесені до об’єктів комунальної власності в установленому законом порядку.

Право комунальної власності на ліси реалізується територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

Стаття 10. Право приватної власності на ліси

Ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності.

Суб’єктами права приватної власності на ліси є громадяни та юридичні особи України.

Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси

Право комунальної власності на ліси набувається при розмежуванні в установленому законом порядку земель державної і комунальної власності, а також шляхом передачі земельних ділянок з державної власності в комунальну та з інших підстав, не заборонених законом.

Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси

Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом.

Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі.

Ліси, створені громадянами та юридичними особами на земельних ділянках, що належать їм на праві власності, перебувають у приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси

Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб України виникає з моменту одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації.

Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без громадянства та іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.

Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси, є державний акт на право власності на землю, виданий на відповідну земельну ділянку.

Стаття 14. Права та обов’язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, мають право:

1) власності на лісові ресурси та їх використання в порядку, визначеному цим Кодексом;

2) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

3) продавати або іншим шляхом відчужувати відповідно до закону земельну лісову ділянку;

4) споруджувати в установленому порядку виробничі та інші будівлі й споруди, необхідні для ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів.

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, зобов’язані:

1) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування відповідно до цього Кодексу;

2) забезпечувати охорону, захист, відтворення і підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей та покращання родючості ґрунтів, виконувати інші заходи відповідно до вимог лісового законодавства;

3) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;

4) вести лісове господарство та використовувати лісові ресурси способами, які не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, забезпечують збереження корисних властивостей лісів і створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;

5) вести первинний облік лісів, надавати в установленому законодавством порядку статистичну звітність та інформацію про стан лісів і використання лісових ресурсів;

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства.

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов’язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси.

Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси

Право приватної власності на ліси припиняється в разі припинення права власності на земельну лісову ділянку у випадках і в порядку, встановлених законом.

Припинення права власності на ліси в разі добровільної відмови власника від права власності на земельну лісову ділянку на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу в установленому законом порядку.

Глава 2
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

Стаття 16. Право користування лісами

Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового користування лісами.

Стаття 17. Постійне користування лісами

У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи.

У постійне користування ліси на землях комунальної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи.

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання лісів у постійне користування обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.

{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Право постійного користування лісами посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Стаття 18. Тимчасове користування лісами

Об’єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що перебувають у державній, комунальній або приватній власності.

Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим — терміном від одного до п’ятдесяти років і короткостроковим — терміном до одного року.

Довгострокове тимчасове користування лісами — засноване на договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

{Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Довгострокове тимчасове користування лісами приватної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок шляхом укладення між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем договору, який підлягає реєстрації в органі виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

{Частина п’ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб, передбачених цим Кодексом, здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного лісокористувача на підставі спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним лісокористувачем підприємствам, установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам.

Суб’єктами правовідносин тимчасового користування лісами є:

власники лісів або уповноважені ними особи;

підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Тимчасовий лісокористувач не має права передавати лісові ділянки в тимчасове користування іншим особам.

Стаття 19. Права та обов’язки постійних лісокористувачів

Постійні лісокористувачі мають:

1) право самостійно господарювати в лісах;

2) виключне право на заготівлю деревини;

3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації;

4) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством;

5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового господарства.

Постійні лісокористувачі зобов’язані:

1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку;

2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;

3) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;

4) вести первинний облік лісів;

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства;

{Пункт 7 частини другої статті 19 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010}

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об’єктів електромереж, інших інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування.

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов’язки постійних лісокористувачів.

Стаття 20. Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право:

1) здійснювати господарську діяльність у лісах з дотриманням умов договору;

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в установленому порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності;

3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації.

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування зобов’язані:

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені договором;

2) виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом та договором;

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;

4) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту і відтворення типових та унікальних природних комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі;

5) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів;

6) не порушувати прав інших лісокористувачів.

Законом та договором можуть бути передбачені й інші права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування.

Стаття 21. Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування мають право:

1) здійснювати використання лісових ресурсів з додержанням вимог спеціального дозволу;

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами у встановленому порядку споруджувати тимчасові будівлі та споруди, необхідні для зберігання і первинної обробки заготовленої продукції;

3) власності на заготовлену ними в результаті використання лісових ресурсів продукцію та доходи від її реалізації;

4) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством.

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування зобов’язані:

1) здійснювати використання лісових ресурсів за встановленими правилами і нормами;

2) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту та відтворення лісів, охорони типових та унікальних природних комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу;

3) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів;

4) не порушувати прав інших лісокористувачів.

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування.

Стаття 22. Припинення права користування лісами

Підставами припинення права постійного користування лісами є:

1) припинення права користування земельною лісовою ділянкою у випадках і порядку, встановлених законом;

2) використання лісових ресурсів способами, які завдають шкоду навколишньому природному середовищу, не забезпечують збереження оздоровчих, захисних та інших корисних властивостей лісів, негативно впливають на їх стан і відтворення;

3) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням.

Право тимчасового користування лісами припиняється у випадках, передбачених статтею 78 цього Кодексу для припинення права використання лісових ресурсів.

Стаття 23. Лісові сервітути

Лісовий сервітут — право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою.

Громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, якщо інше не передбачено законом.

Права власників лісів або лісокористувачів можуть бути обмежені на користь інших заінтересованих осіб на підставі закону, договорів, заповіту або за рішенням суду.

Установлення лісового сервітуту не веде до позбавлення власника земельної лісової ділянки, щодо якої встановлений лісовий сервітут, права володіння, користування та розпоряджання нею, а користувача — володіння, користування.

Лісовий сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника лісів або користувача земельної лісової ділянки, щодо якої він установлений.

Положення Цивільного та Земельного кодексів України застосовуються до лісових сервітутів у частині, що не суперечить вимогам цього Кодексу.

Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян

Права власників лісів, лісокористувачів та громадян охороняються законом і можуть бути обмежені або припинені лише у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Збитки, завдані внаслідок порушення прав власників лісів, лісокористувачів та громадян, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до закону.

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Глава 3
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин

Основним завданням державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин здійснюється шляхом:

1) формування та визначення основних напрямів державної політики у сфері лісових відносин;

2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

3) установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин

Верховна Рада України у сфері лісових відносин:

1) визначає засади державної політики у сфері лісових відносин;

2) приймає закони щодо регулювання відносин у цій сфері;

3) затверджує загальнодержавні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України.

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин

Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

2) спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади щодо організації охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

3) забезпечує розроблення та виконання загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) затверджує державні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

5) передає у власність, надає у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності;

{Пункт 5 статті 27 в редакції Закону № 4539-VI від 15.03.2012}

{Пункт 6 статті 27 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010}

7) приймає рішення про обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства;

8) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України та закону.

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства:

1) визначає пріоритетні напрями та стратегію розвитку у сфері лісових відносин;

2) забезпечує формування державної політики у сфері лісових відносин;

3) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лісового господарства;

5) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

{Стаття 28 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;

2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;

3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;

5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

9) видає ліцензії відповідно до закону;

10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності у разі порушення ними лісового законодавства;

11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;

11-1) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації лісовому законодавству;

{Статтю 28-1 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 365-VII від 02.07.2013}

12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;

13) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

{Кодекс доповнено статтею 28-1 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин:

1) забезпечує формування державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

{Пункт 1 частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

{Пункт 3 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

{Пункт 6 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

7) затверджує в установленому порядку нормативи використання лісових ресурсів;

8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового господарства;

9) організовує здійснення оцінки впливу на довкілля щодо впливу промислових та інших об’єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;

{Пункт 9 частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017}

{Пункт 10 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Пункт 11 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Пункт 12 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Пункт 13 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

14) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

{Пункт 14 частини першої статті 29 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Частину другу статті 29 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин:

1) погоджує матеріали лісовпорядкування;

{Пункт 2 статті 29-1 виключено на підставі Закону № 365-VII від 02.07.2013}

3) організовує здійснення оцінки впливу на довкілля щодо впливу промислових та інших об’єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;

{Пункт 9 статті 29-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017}

4) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

{Кодекс доповнено статтею 29-1 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин:

1) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) розглядає справи про адміністративні правопорушення;

3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;

4) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;

5) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України.

{Кодекс доповнено статтею 29-2 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на відповідній території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань;

3) передають у власність, надають у постійне користування земельні лісові ділянки на землях спільної власності відповідних територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя та припиняють права користування ними;

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок на землях спільної власності відповідних територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя та припиняють права користування ними;

5) погоджують ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань;

6) погоджують максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері лісових відносин;

4) передають у власність, надають у постійне користування для ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, на відповідній території;

{Пункт 5 статті 31 виключено на підставі Закону № 4539-VI від 15.03.2012}

6) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного та республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність підприємств, установ та організацій у разі порушення ними лісового законодавства в порядку, передбаченому законодавством;

8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні та інші технічні засоби та обладнання, забороняють відвідування лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань;

10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин

Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на їх території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

{Пункт 3 статті 32 виключено на підставі Закону № 4539-VI від 15.03.2012}

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ, міст районного значення;

5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

6) вносять у встановленому порядку пропозиції про обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними лісового законодавства;

7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на відповідній території:

1) передають у власність, надають у постійне користування земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;

2) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

4) організовують благоустрій лісових ділянок і культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що використовуються для цих цілей;

5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 4
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 34. Завдання організації лісового господарства

Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.

Стаття 35. Зміст організації лісового господарства

Організація лісового господарства передбачає:

1) розроблення та затвердження в установленому законом порядку нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;

2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій, виділення особливо захисних лісових ділянок;

3) установлення віку стиглості деревостанів, норм використання лісових ресурсів;

4) проведення лісовпорядкування;

5) ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;

6) ведення моніторингу лісів;

7) проведення лісової сертифікації;

8) здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з основними вимогами щодо ведення лісового господарства, визначеними законодавством.

Глава 5
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

Нормативно-правові акти з ведення лісового господарства встановлюють порядок і вимоги до системи заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що забезпечують регулювання діяльності у цій галузі.

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства регулюються:

1) поділ лісів на категорії залежно від значення та основних виконуваних ними функцій;

2) проведення рубок головного користування;

3) організація лісовпорядкування;

4) ведення державного лісового кадастру, обліку і моніторингу лісів;

5) організація та проведення лісової сертифікації;

6) заготівля другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

7) використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства та проведення науково-дослідних робіт;

8) відновлення лісів і лісорозведення;

9) здійснення заходів щодо підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів;

10) здійснення охорони лісів від пожеж;

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб;

12) виділення пралісів.

{Частину першу статті 37 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Законом, іншими нормативно-правовими актами можуть регулюватися інші питання з ведення лісового господарства.

Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

Нормативно-правові акти з ведення лісового господарства розробляються в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Основні вимоги до ведення лісового господарства та заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів відповідно до цього Кодексу та закону затверджуються нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Нормативно-правові акти, що визначають умови ведення лісового господарства, якісні та кількісні показники оцінки діяльності в цій галузі, затверджуються в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

{Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Вимоги нормативно-правових актів з ведення лісового господарства є обов’язковими до виконання всіма власниками лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами.

Глава 6
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЛІСІВ

Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням

Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії:

1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції);

2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);

3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);

4) експлуатаційні ліси.

Поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій проводиться в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39-1. Охорона та збереження пралісів, квазіпралісів, природних лісів

Праліси, квазіпраліси та природні ліси є національною природною спадщиною України.

З метою охорони та збереження пралісів, квазіпралісів та природних лісів у них забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).

Усі виділені праліси, квазіпраліси та природні ліси зараховуються до категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, а також виділяються в особливі охоронні лісові ділянки.

Навколо виділених пралісів, квазіпралісів, природних лісів установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні та поступові рубки.

Наявність пралісів, квазіпралісів чи природних лісів є підставою для оголошення відповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду України пралісовими пам’ятками природи.

Визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів, природних лісів здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Кодекс доповнено статтею 39-1 згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій лісів

Під час поділу лісів на відповідні категорії встановлюються межі лісових ділянок кожної категорії.

Межі лісових ділянок, визначених для віднесення до однієї з категорій, проводяться по природних межах, квартальних просіках, лініях зв’язку і електромереж та інших чітко визначених на місцевості розмежувальних лініях.

Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок

У лісах можуть бути виділені особливо захисні лісові ділянки з режимом обмеженого лісокористування.

Особливо захисні лісові ділянки виділяються органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за поданням лісовпорядних організацій і погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

{Частина друга статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Нормативи, за якими виділяються особливо захисні лісові ділянки, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

В особливо захисних лісових ділянках органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за необхідності може бути повністю або частково заборонено застосування окремих видів і способів рубок.

{Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Глава 7
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ СТИГЛОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ, НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів

Вік стиглості деревостанів визначається, виходячи з основного цільового призначення лісів, функцій, які вони виконують, продуктивності, біологічних особливостей деревних порід, лісорослинних умов, природних зон, а також способів відновлення лісу.

Вік стиглості деревостанів обґрунтовується під час проведення лісовпорядкування за результатами спеціальних наукових досліджень.

Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина третя статті 42 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження

Розрахункова лісосіка — щорічна науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів.

Розрахункова лісосіка загалом для України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначається як сума затверджених у встановленому порядку розрахункових лісосік, передбачених частиною першою цієї статті.

Пропозиції та відповідні обґрунтування щодо розрахункової лісосіки готуються лісовпорядними організаціями.

Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

{Частина четверта статті 43 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки

У разі зміни меж лісових ділянок, віку стиглості деревостанів, поділу лісів залежно від основних виконуваних ними функцій та інших змін, що впливають на норму заготівлі деревини від рубок головного користування, до розрахункової лісосіки вносяться зміни. Обчислення, затвердження та внесення змін до розрахункової лісосіки провадяться в порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

Глава 8
ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

Стаття 45. Поняття лісовпорядкування

Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.

Стаття 46. Зміст лісовпорядкування

Лісовпорядкування передбачає:

1) відновлення у встановленому порядку меж території лісового фонду України і визначення внутрігосподарської організації;

2) виконання відповідних топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;

3) інвентаризацію лісового фонду України з визначенням породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;

4) виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів;

5) обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;

6) обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів;

7) визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;

8) ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження лісових природних комплексів;

9) виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів, типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі;

{Пункт 9 статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

10) упорядкування мисливських угідь;

11) забезпечення державного обліку лісів і державного лісового кадастру;

12) проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення науково обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони, захисту та відтворення лісів;

13) складання проектів організації і розвитку лісового господарства та здійснення авторського нагляду за їх виконанням;

14) участь у розробленні програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

15) ведення моніторингу лісів;

16) інші лісовпорядні дії.

Стаття 47. Ведення лісовпорядкування

Лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

{Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

У лісах, що перебувають у державній власності, лісовпорядкування ведеться за рахунок коштів державного бюджету, у лісах комунальної власності — місцевого бюджету, у лісах приватної власності — за кошти їх власників. Ведення лісовпорядкування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об’єкта лісовпорядкування.

Проект організації та розвитку лісового господарства передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і розробляється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють організацію лісовпорядкування.

У проекті організації та розвитку лісового господарства визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації і розвитку лісового господарства об’єкта лісовпорядкування з урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку регіону.

Матеріали лісовпорядкування затверджуються в установленому порядку органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням відповідно з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина четверта статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов’язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів.

Глава 9
ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР ТА ОБЛІК ЛІСІВ

Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр на території України ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів.

Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного земельного кадастру.

Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр призначений для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян достовірною та об’єктивною інформацією щодо природного, господарського стану та правового режиму використання лісового фонду України.

Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр включає:

1) облік якісного і кількісного стану лісового фонду України;

2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;

3) грошову оцінку лісів (у необхідних випадках);

4) інші показники.

Стаття 52. Документація державного лісового кадастру

Документація державного лісового кадастру ведеться органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, на основі державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по власниках лісів і постійних лісокористувачах на підставі:

{Абзац перший частини першої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

1) матеріалів лісовпорядкування;

2) рішень про передачу у власність, надання в постійне користування земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп), зміну поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;

3) актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів;

4) актів технічного приймання лісових культур;

5) актів переведення не вкритих лісовою рослинністю земель у вкриті лісовою рослинністю землі;

6) актів обстеження в разі зміни категорій земель у результаті господарської діяльності, стихійних явищ та інших факторів.

Документація державного лісового кадастру може уточнюватися під час проведення чергового лісовпорядкування та державного обліку лісів України.

Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за єдиною для України системою за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок ведення державного лісового кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 54. Облік лісів

Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками.

Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.

Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами.

Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.

Порядок ведення обліку лісів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Глава 10
МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Стаття 55. Моніторинг лісів

Моніторинг лісів — система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів.

Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, передавання, збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для інформаційно-аналітичного забезпечення управління лісами, прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку.

Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

Стаття 56. Лісова сертифікація

Лісова сертифікація — оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства.

Організація та проведення лісової сертифікації здійснюються відповідно до порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина друга статті 56 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Глава 11
ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства

Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земельних ділянок у власність або надання у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання для житлової, громадської і промислової забудови провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями.

{Частину третю статті 57 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства

У разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, органи, що приймають таке рішення, одночасно вирішують питання про збереження або вирубування дерев і чагарників та про порядок використання одержаної при цьому деревини.

Підприємства, установи, організації і громадяни, яким передаються у власність або надаються в користування земельні лісові ділянки без права вирубування дерев і чагарників, зобов’язані забезпечити їх збереження і догляд за ними.

У разі виникнення додаткової потреби у вирубуванні дерев і чагарників на земельних лісових ділянках, що передані у власність або надані в користування без права вирубування, питання про вирубування дерев і чагарників та порядок використання заготовленої при цьому деревини вирішується органом, який прийняв рішення про передачу у власність або надання в користування земельної ділянки.

Рішення про вирубування дерев і чагарників приймається за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо вирубування дерев і чагарників обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.

{Частина четверта статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов’язаних із веденням лісового господарства

Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, здійснюється без їх вилучення у постійного лісокористувача з дозволу органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.

{Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Під час розміщення, проектування, будівництва і введення в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, а також удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування, що можуть шкідливо впливати на стан і відтворення лісів, передбачаються і здійснюються заходи щодо усунення негативної дії шкідливих факторів, зокрема викидів і скидів забруднюючих речовин, відходів виробництва, підтоплення, осушення та інших видів негативного впливу на ліси.

Забороняється введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, споруд та об’єктів, не забезпечених пристроями, що запобігають шкідливому впливу на стан і відтворення лісів.

Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

{Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних з веденням лісового господарства

Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних із веденням лісового господарства, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

{Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5456-VI від 16.10.2012, № 365-VII від 02.07.2013; в редакції Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб проводиться відповідно до Кодексу України «Про надра».

Зазначені роботи повинні вестися способами і методами, що не призводять до погіршення протипожежного і санітарного стану лісів та умов їх відтворення.

Розділ V
ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 12
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства

Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

Підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють ведення лісового господарства з урахуванням господарського призначення лісів, природних умов і зобов’язані:

1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей;

2) забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

3) здійснювати відтворення лісів;

4) забезпечувати підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

6) раціонально використовувати лісові ділянки.

Глава 13
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 65. Види використання лісових ресурсів

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального і спеціального використання.

Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів

Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина друга статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Громадяни під час здійснення загального використання лісових ресурсів зобов’язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів.

Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів

У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі види використання лісових ресурсів:

1) заготівля деревини;

{Пункт 1 частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010}

2) заготівля другорядних лісових матеріалів;

3) побічні лісові користування;

4) використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.

Законодавством України можуть передбачатися й інші види спеціального використання лісових ресурсів.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети.

Порядок та умови здійснення спеціального використання лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання земельних ділянок.

Лісова ділянка може бути виділена одному або кільком тимчасовим лісокористувачам для різних видів використання лісових ресурсів.

Землі, що були порушені під час використання лісових ресурсів, приводяться відповідно до вимог законодавства винними в цьому особами за їх рахунок до стану, придатного для використання за призначенням.

Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом — лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно.

{Частина перша статті 69 в редакції Закону № 1483-VI від 09.06.2009}

Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

{Частина друга статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами.

На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства.

Форми спеціальних дозволів і порядок їх видачі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів приймається протягом одного місяця з дня подання документів власником лісу або лісокористувачем.

{Статтю 69 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі спеціального дозволу є:

прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок;

прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;

невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення;

недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів;

результати оцінки впливу на довкілля.

{Частину восьму статті 69 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017}

{Статтю 69 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}

Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів анулюється в разі:

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу;

припинення права використання лісових ресурсів з підстав, передбачених статтею 78 цього Кодексу.

{Статтю 69 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}

Стаття 70. Заготівля деревини

Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах.

Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в першу чергу призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і деревостани, які вийшли з підсочування.

Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей застосовуються такі системи рубок головного користування: суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки.

Деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських заходів, не пов’язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).

Під час проведення заготівлі деревини не дозволяються вирубування та пошкодження:

цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України;

насінників і плюсових дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев.

{Абзац третій частини п’ятої статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1832-VIII від 07.02.2017}

У виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев може бути здійснене з дозволу органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а в межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду — в установленому порядку з дозволу органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина шоста статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Вирубування дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, здійснюється в установленому порядку лише з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина сьома статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Заготівля деревини в порядку проведення рубок головного користування, а також інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства, проводиться власниками лісів і постійними лісокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право.

У разі здійснення будівельних та інших робіт на лісових ділянках заготівля деревини проводиться тими громадянами та юридичними особами, яким надано земельні ділянки для таких цілей, якщо в рішенні про надання земельної ділянки не передбачено інше.

У пралісах, квазіпралісах, природних лісах забороняються заготівля деревини, всі види рубок, у тому числі формування і оздоровлення лісів, та видалення захаращеності.

{Статтю 70 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування

Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного користування є затверджена в установленому порядку розрахункова лісосіка. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється.

Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів

У лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків.

Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства може бути передбачено заготівлю інших другорядних лісових матеріалів.

Ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої влади за поданням органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина третя статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 73. Побічні лісові користування

До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету.

Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства можуть бути передбачені й інші види побічних лісових користувань.

Побічні лісові користування повинні здійснюватися без заподіяння шкоди лісу.

Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань встановлюється органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим — органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, погодженим з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина четверта статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт

Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт здійснюється з урахуванням вимог щодо збереження лісового середовища і природних ландшафтів з додержанням правил архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог.

У лісах, що використовуються для відпочинку, лісокористувачі повинні здійснювати роботи щодо їх благоустрою.

Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства

Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства здійснюється відповідно до цього Кодексу та законів України «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання».

Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських заходів повинні здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин.

Тимчасові лісокористувачі на лісових ділянках, виділених їм для потреб мисливського господарства, можуть за погодженням з власниками лісів або постійними лісокористувачами створювати кормові і захисні ділянки, здійснювати інші заходи, пов’язані з веденням мисливського господарства.

Стаття 77. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

{Назва статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом України.

{Частина друга статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

{Стаття 77 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010}

Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів

Право використання лісових ресурсів припиняється в разі:

1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів;

2) закінчення строку, на який було надано право використання лісових ресурсів;

3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано право використання лісових ресурсів;

4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;

5) використання лісових ресурсів способами, які негативно впливають на стан і відтворення лісів, призводять до погіршення навколишнього природного середовища;

6) порушення встановлених строків справляння збору за використання лісових ресурсів;

7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

8) невідшкодування в установленому порядку збитків, заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень лісового законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених недоліків.

Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка або лісового квитка тими органами, які їх видали.

{Частина друга статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}

У випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першої цієї статті, рішення про анулювання лісорубного квитка або лісового квитка може бути оскаржене лісокористувачем до суду.

{Частина третя статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}

Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення права використання лісових ресурсів.

Глава 14
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 79. Мета відтворення лісів

Відтворення лісів здійснюється з метою:

1) досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями;

2) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень;

3) поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості.

Відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення та лісорозведення.

У пралісах, квазіпралісах та природних лісах не проводяться заходи з їх відновлення.

{Статтю 79 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Стаття 80. Відновлення лісів

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо).

Зруби і згарища підлягають залісенню протягом не більше двох років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному році. Терміни залісення можуть бути продовжені у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха тощо) органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

{Частина друга статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом реконструкції та проведення лісокультурних робіт.

Стаття 81. Лісорозведення

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.

Землі, призначені для лісорозведення, відповідно до Земельного кодексу України відносяться до земель лісогосподарського призначення.

Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення

Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.

Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід.

Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують створення продуктивних деревостанів з високими захисними властивостями.

Глава 15
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ

Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів

З метою підвищення продуктивності лісів їх власники та постійні лісокористувачі здійснюють заходи щодо:

1) зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, рідколіссям, низькоповнотними і нестійкими деревостанами;

2) підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання ерозії ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним процесам);

3) впровадження сучасних досягнень селекції, лісового насінництва, сортовипробування найцінніших у господарському відношенні деревних порід;

4) ефективного догляду за лісовими культурами;

5) охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;

6) оптимізації вікової структури лісів.

Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів

З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей власники лісів та постійні лісокористувачі здійснюють лісогосподарські заходи (рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів тощо).

У пралісах, квазіпралісах та природних лісах заходи з підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів, санітарні рубки та видалення захаращеності не проводяться.

{Статтю 84 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками та постійними лісокористувачами на генетичному, видовому, популяційному та екосистемному рівнях шляхом:

1) створення і оголошення в установленому законом порядку на найбільш цінних лісових ділянках територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розвитку екологічної мережі;

2) виділення, створення і збереження об’єктів цінного генетичного фонду лісових порід (генетичних резерватів, плюсових деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, лісонасінних ділянок і плантацій, дослідних та випробних культур тощо);

3) недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних порід та інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми;

4) застосування екологічно орієнтованих способів відтворення лісів та використання лісових ресурсів;

5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, пралісів, інших цінних природних комплексів відповідно до природоохоронного законодавства.

Глава 16
ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

{Частина друга статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і ліквідації.

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.

{Частина четверта статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

{Частина п’ята статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

{Статтю 87 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, можуть установлювати заборону або обмеження на відвідування лісів населенням, а також проведення певних видів робіт на окремих лісових ділянках на період пожежної небезпеки та під час проведення заходів боротьби зі шкідниками.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

{Абзац другий частини першої статті 89 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони

Основними завданнями державної лісової охорони є:

здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства;

забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони

Посадові особи державної лісової охорони мають право:

1) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;

2) перевіряти у встановленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами;

3) складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів;

5) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

{Пункт 5 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

6) у разі порушення лісового законодавства вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи, добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення, та вирішувати питання про їх подальшу належність і використання;

7) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

8) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового законодавства;

9) безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, зберігання або перероблення продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю використання лісових ресурсів;

10) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству;

11) анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у випадках порушення лісового законодавства;

12) приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;

13) направляти у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності, позови до суду;

14) подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;

{Пункт 14 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014}

15) давати обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

Посадові особи державної лісової охорони можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються форменим одягом.

Посадові особи державної лісової охорони мають право на зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров’я, життя, майна посадових осіб державної лісової охорони і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Частина друга статті 92 в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

{Частину третю статті 92 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової особи державної лісової охорони чи членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

{Частину шосту статті 92 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

{Частину сьому статті 92 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

{Частину восьму статті 92 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров’я.

{Частину десяту статті 92 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі державної лісової охорони чи членам її сім’ї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Частина одинадцята статті 92 із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014}

Глава 17
КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) забезпечення додержання лісового законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

3) забезпечення додержання лісового законодавства власниками лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами;

4) запобігання порушенням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом.

{Текст статті 94 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських інспекторів визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин

Громадські природоохоронні організації у сфері лісових відносин мають право:

1) брати участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів;

2) вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення господарства в них;

3) брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони та відтворення лісів;

4) вносити пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства та внесення змін до них;

5) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом інформації про стан лісів або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення.

Діяльність громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин здійснюється відповідно до закону на основі їх статутів.

Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів

Інформування про стан і відтворення лісів здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інших законів.

Глава 18
ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ, ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:

державного бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства — щодо лісів державної власності;

місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства — щодо лісів державної та комунальної власності;

{Абзац третій частини першої статті 98 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

власних коштів власників лісів — щодо лісів приватної власності.

Видатки на зазначені заходи можуть здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

{Частину третю статті 98 виключено на підставі Закону № 2063-VIII від 23.05.2017}

Порядок використання коштів, що виділяються з Державного бюджету України на ведення лісового господарства, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок використання коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового господарства, встановлюється відповідними органами місцевого самоврядування.

Глава 19
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів

Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів, зокрема шляхом:

компенсації витрат власникам лісів і лісокористувачам при впровадженні ними заходів щодо розширеного відтворення лісів;

застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного, лісоохоронного та природоохоронного призначення.

Компенсація витрат проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм.

Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів є заява чи клопотання власників лісів і лісокористувачів до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням лісової ділянки.

Порядок економічного стимулювання впровадження заходів щодо розширеного відтворення лісів встановлює Кабінет Міністрів України.

Глава 20
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду

Порядок охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», цього Кодексу та інших актів законодавства.

Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях оборони

Ліси, розташовані на землях оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону.

Охорона, захист, використання та відтворення лісів на землях оборони проводяться спеціалізованими лісогосподарськими підрозділами з урахуванням режиму цих територій в порядку, встановленому Законом України «Про використання земель оборони», цим Кодексом та іншими актами законодавства.

Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення

Охорона, захист, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», цим Кодексом та іншими актами законодавства.

Розділ VI
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Глава 21
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів

Спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів вирішуються в установленому порядку органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, судами.

{Частина перша статті 103 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Виключно судом вирішуються спори з питань володіння, користування і розпоряджання лісами, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, вирішують спори, пов’язані з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, що перебувають у державній власності.

{Частина третя статті 103 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Органи місцевого самоврядування вирішують спори, пов’язані з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, що перебувають у комунальній власності.

У разі незгоди власників лісів і лісокористувачів з рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, чи органу місцевого самоврядування спір вирішується судом.

{Частина п’ята статті 103 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органу місцевого самоврядування щодо спору з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів набирає чинності з дня його прийняття. Оскарження зазначеного рішення в суді зупиняє його виконання.

{Частина перша статті 104 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Виконання рішення щодо спору з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів здійснюється органом, який його прийняв.

Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, завданих нею внаслідок порушення лісового законодавства.

Глава 22
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у:

1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;

2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної безпеки в лісах;

3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу;

4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами;

5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу;

7) порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням, у тому числі для спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд без належного дозволу;

9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках;

10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;

12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів;

13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки;

14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;

15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;

16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського призначення;

18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на лісових ділянках;

19) невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

20) порушенні вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів.

{Частину другу статті 105 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 2063-VIII від 23.05.2017}

Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства.

Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок

Самовільно зайняті земельні ділянки лісогосподарського призначення, інші земельні лісові ділянки підлягають поверненню за їх належністю без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування ними.

Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства

Підприємства, установи, організації і громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених законодавством України.

Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів

Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню в установленому порядку. В разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів стягується їх вартість.

Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

{Текст статті 109 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

Розділ VII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Глава 23
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів

У разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені цим Кодексом та іншими законами України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів за категоріями захисності та відповідний режим ведення лісового господарства не можуть бути змінені до затвердження в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом.

4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до завершення терміну, на який вони були видані.

5. До одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

6. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 7, ст. 57) такі зміни:

1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства»;

2) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:

«1. До земель іншого природоохоронного призначення належать земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність»;

3) пункт «б» частини другої статті 55 виключити;

4) назву та частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

«Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення

1. Земельні ділянки лісогосподарського призначення за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються в постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства»;

5) у частині першій статті 58:

пункт «а» доповнити словами «не зайнятими лісами»;

пункт «б» доповнити словами «крім земель, зайнятих лісами»;

6) у пункті «в» частини першої статті 90 слово «сільськогосподарську» виключити;

7) у частині першій статті 95:

у пункті «б» слово «сільськогосподарську» виключити;

у пункті «в» слова «лісові угіддя» замінити словом «ліси»;

8) у частині третій статті 122:

у пункті «б» слова «лісового і» виключити;

пункт «в» доповнити словами «крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті»;

9) у статті 149:

у частині п’ятій:

у пункті «б» слова «лісового і» виключити;

пункт «в» доповнити словами «крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті»;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, — ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім випадків, визначених частинами п’ятою — восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу»;

10) частину сьому статті 151 після слова «природоохоронних» доповнити словами «територіальних органів виконавчої влади з питань лісового господарства»;

11) статтю 162 після слова «сільськогосподарського» доповнити словами «і лісогосподарського»;

12) у статтях 19, 22, 25, 55, 56, 57, 83, 84, 162, назві глави 11 слова «лісовий фонд» в усіх відмінках замінити словами «лісогосподарського призначення» у відповідних відмінках.

7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Кодексу;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;

3) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Кодексом;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом, а також перегляд і скасування тих нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу.

8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом.

Президент України

Л.КРАВЧУК

м. Київ
21 січня 1994 року
№ 3852-XII

1 919 комментариев на «Лісовий кодекс України Редакція від 18.12.2017»

 1. cialis price:

  Personally I take a low dosage because of my height and my weight however some men who are bigger than me need a higher dosage of Cialis to get and to maintain an erection.

 2. comprar viagra:

  Quero comprar Viagra generico. La impotencia es también más común de lo que se puede pensar en personas jóvenes. El médico lo entenderá perfectamente ya que está acostumbrado a escuchar problemas similares. En caso de ocurrir disminución repentina de la visión de uno o ambos ojos se deberá suspender el medicamento y consultar a su médico. En general los estudios a realizar no resultan dolorosos ni molestos para el paciente. De igual manera hay tratamientos para poder controlar directamente la impotencia masculina, y a continuación verás algunos de ellos.

 3. comprar levitra:

  Comprar Levitra 20 mg contrareembolso. Varias cosas pueden interferir en los sentimientos sexuales y provocar o empeorar la disfunción eréctil. Aunque el estrés y la ansiedad son dos cosas diferentes, están estrechamente relacionados cuando se trata de problemas de disfunción eréctil.

 4. buycialis.online:

  Some self-administered measures may be useful in the primary care setting to screen for and evaluate the degree of ED. Although there are numerous options for nonsurgical treatment, oral phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors should be offered as first-line treatment of patients with ED unless contraindicated. The drugs require normal nerve function to the penis. Commonly there is a combination of physical and psychological factors. When talking to your doctor, be as open and honest about your symptoms as possible. https://cialis.fun/get-to-know-cialis-better.html

 5. folorentorium:

  Howdy very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoKI’m glad to find so many useful info right here within the submit, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

  http://www.folorentorium.com/

 6. viagra barato en farmacias:

  En algunos casos, los hombres que experimentan abuso o trauma sexual en la infancia pueden desarrollar problemas de erección más adelante en la vida.

 7. AustDog:

  Levitra 8 Compresse cialis tablets for sale Keflex Dosage Uti Acheter Nolvadex Ligne Lilly Cialis Preis

 8. AustDog:

  One Time Dose Amoxicillin viagra Azithromycin Vs Amoxicillin Chlamydia Achat Viagra Cialis En Ligne

 9. AustDog:

  Cialis Vente Libre Canada Viagra Achat Internet cialis 5mg best price Levitra Paypal Accepted Amoxicillin Bladder Infection

 10. AustDog:

  Trazodone cheap cialis online Zithromax Vs Levaquin Darifenacin

 11. medicamento:

  En estos hombres entraña además una presión más alta que en personas mayores.

 12. I just want to tell you that I am just all new to blogging and certainly liked you’re blog site. More than likely I’m want to bookmark your website . You amazingly come with incredible articles. Appreciate it for sharing with us your blog site.

 13. fármaco:

  En los casos de impotencia o de disfunción eréctil nos podemos encontrar con dos situaciones bien diferenciadas. http://tusanunciosmexico.com/author/balamut/

 14. 릴게임바다이야기:

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  https://reelgame.net/

 15. As soon as I observed this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 16. Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 17. 먹튀폴리스 먹튀:

  You can certainly see your expertise within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

  https://www.mtpolice88.com/

 18. Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 19. whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the great work! You know, lots of people are searching around for this info, you could aid them greatly.

 20. crystalclutch.com:

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design and style .

  https://www.crystalclutch.com/

 21. Very interesting information!Perfect just what I was looking for! «I myself do nothing. The Holy Spirit accomplishes all through me.» by William Blake.

 22. cialis en españa:

  En la mayoría de los casos se trata de un problema de disfunción eréctil provocado por la baja autoestima o miedo al fracaso y debe tratarse a nivel psicológico por un especialista.

 23. You are my aspiration, I own few web logs and often run out from post :). «Never mistake motion for action.» by Ernest Hemingway.

 24. marcel van hooijdonk:

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

  http://marcelvanhooijdonk-amyotrophic-lateral-sclerosis.nl/

 25. cialis en españa:

  Muchos hombres desean hacer el amor toda la noche y satisfacer plenamente a su pareja, pero no pueden hacerlo debido a su problema sexual. https://comprarcialis.online/

 26. I think this is among the most important info for me. And i am happy studying your article. But want to commentary on some common issues, The website style is great, the articles is really great : D. Excellent task, cheers

 27. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my site =). We may have a link change arrangement among us!

 28. scrum:

  Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

  https://retroboard.io

 29. I learned more interesting things on this weight loss issue. One particular issue is that good nutrition is highly vital if dieting. A massive reduction in junk food, sugary food, fried foods, sugary foods, red meat, and whitened flour products could be necessary. Holding wastes unwanted organisms, and toxic compounds may prevent aims for fat-loss. While selected drugs in the short term solve the situation, the terrible side effects are certainly not worth it, and in addition they never offer more than a temporary solution. This can be a known fact that 95% of fad diet plans fail. Thanks for sharing your notions on this website.

 30. One thing I’d really like to discuss is that fat burning plan fast can be achieved by the perfect diet and exercise. People’s size not simply affects appearance, but also the complete quality of life. Self-esteem, depressive disorders, health risks, in addition to physical skills are influenced in fat gain. It is possible to make everything right whilst still having a gain. Should this happen, a problem may be the offender. While an excessive amount of food and never enough work out are usually to blame, common medical conditions and trusted prescriptions may greatly add to size. Thanks alot : ) for your post here.

 31. beast IPTV:

  I am commenting to make you be aware of of the excellent encounter my friend’s child obtained browsing your webblog. She came to find many issues, which include how it is like to have a marvelous coaching mood to let other individuals with no trouble gain knowledge of several advanced issues. You actually exceeded readers’ expected results. Many thanks for coming up with the helpful, trustworthy, revealing and also unique guidance on that topic to Lizeth.

  http://thebeast.tv

 32. cialis genérico:

  Por otro lado, el funcionamiento hormonal durante el estrés también juega un importante papel. Cialis generico barato

 33. One other thing I would like to state is that as opposed to trying to fit all your online degree classes on days and nights that you conclude work (because most people are drained when they return), try to receive most of your lessons on the weekends and only a few courses on weekdays, even if it means taking some time off your weekend. This pays off because on the saturdays and sundays, you will be much more rested as well as concentrated upon school work. Many thanks for the different tips I have discovered from your web site.

 34. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 35. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 36. Motion Designer Wien:

  I found your blog website on google and examine a couple of of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to studying extra from you later on!Ö

  http://www.linkedin.com/in/patricksonnweber-3b1398159

 37. What i do not realize is actually how you’re not really much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 38. poker online:

  I have read several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a fantastic informative site.

  http://www.ihomerank.com/domain/monkeybowl.net

 39. Disfunción eréctil a los 40:

  Cuando la disfunción eréctil es de origen psicológico suele aparecer de forma brusca.

 40. F*ckin’ awesome things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 41. location brabus:

  Awsome website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

  https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/ML_Luxury_Drive/7206754

 42. I gotta bookmark this web site it seems handy very beneficial

 43. situs poker online:

  Greetings! I’ve been following your web site for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

  http://roth97dickinson.bravesites.com/entries/general/ciri-ciri-situs-web-judi-poker-qq-yang-aman

 44. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 45. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 46. 릴게임다운로드:

  You could definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

  https://reelgame.net/

 47. comprar levitra 10 mg:

  Primaria: afecta especialmente a mujeres que nunca en sus vidas han tenido un deseo sexual suficiente. https://comprarlevitra.com/

 48. Merely wanna say that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.

 49. מצלמות אבטחה לבית:

  Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

  http://BROWN-CCTV.COM

 50. poker online:

  I was curious if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  https://dailyuploads.net/e7g4ry9sn2ia

 51. I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 52. Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou . «It is well to remember that the entire universe, with one trifling exception, is composed of others.» by John Andrew Holmes.

 53. W88:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

  https://w88linkvaow88.com/w88-mobile-m-w88-2/

 54. Online Marketing Manager Wien:

  Good day! I just want to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will probably be coming back to your weblog for extra soon.

  at.linkedin.com/in/jean-piérre-matlaschek

 55. I and also my guys appeared to be taking note of the good tips located on your web site and then I got a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those strategies. My men appeared to be totally glad to learn all of them and have very much been enjoying them. Thanks for getting considerably kind and also for selecting these kinds of superb subject matter most people are really wanting to understand about. Our own sincere regret for not saying thanks to sooner.

 56. blancolån:

  you’re in reality a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic process on this topic!

  https://www.di.se/pressreleaser/2019/4/17/puffer-ab-nytt-koncept-utmanar-lanemarknaden-dittlan-se/

 57. I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 58. Very well written article. It will be beneficial to everyone who usess it, including yours truly :). Keep doing what you are doing — for sure i will check out more posts.

 59. Carey:

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a
  blog that’s both equally educative and entertaining,
  and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about.

  I am very happy I found this during my search for something concerning this.
  Fodboldtrøjer Online

 60. 야마토 게임:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

  https://ygx77.com/

 61. I wish to express my thanks to this writer just for rescuing me from this type of dilemma. Right after scouting through the world wide web and obtaining ways which are not pleasant, I figured my entire life was well over. Living without the approaches to the problems you have resolved by way of your short post is a critical case, as well as ones which could have negatively affected my career if I hadn’t noticed your web blog. Your own skills and kindness in playing with all the stuff was valuable. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a step like this. It’s possible to at this time relish my future. Thanks so much for the professional and result oriented help. I won’t be reluctant to propose your site to anybody who requires guidance on this problem.

 62. samrx8i:

  heat exhaustion treatment first aid 25 mg sildenafil generic viagra price at walmart comprar viagra generico sevilla united healthcare plans does viagra cause low sperm count viagra pills for men viagra pas cher lyon

 63. As a Newbie, I am always searching online for articles that can aid me. Thank you

 64. magnificent points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 65. Voblerone казино воблер:

  I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

  https://voblerone.com/product/bearking-magallon-113/

 66. Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what concerning the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 67. I went over this web site and I believe you have a lot of fantastic info, saved to fav (:.

 68. затворы sung do:

  Great awesome things here. I¡¦m very happy to see your article. Thank you so much and i am taking a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

  http://www.sungdo.ru/

 69. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 70. magnificent submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 71. generic7:

  Can HIV defeat you? HIV stands fit someone immunodeficiency virus and on its own it does not kill off you with viagra generic. The virus can endure and reach one’s majority only not later than infecting, and destroying, the protected system. This unremitting aggression on the unsusceptible modus operandi makes it weaker and weaker until it is no longer adept to contest off infections. This means that most people will need to be on treatment sildenafil citrate in support of 4 to 10 months to take a durably undetectable viral load.
  1995 — 2019 Powered by viagra generic WordPress

 72. You are a very intelligent individual!

 73. 토토사이트 추천:

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any tips for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

  https://totohonjin.com/

 74. W88:

  I think you have mentioned some very interesting points , appreciate it for the post.

 75. Marcela:

  It’s enormous that you are getting ideas from this post as well
  as from our discussion made at this time.

  Review my web-site … how to get help in windows 10

 76. I simply needed to appreciate you once again. I do not know the things that I might have handled without the basics discussed by you concerning such industry. It previously was the intimidating problem for me personally, but taking a look at the specialized strategy you dealt with that forced me to cry over contentment. Extremely thankful for the help and then pray you find out what a powerful job you happen to be accomplishing instructing the rest by way of your webpage. More than likely you’ve never got to know any of us.

 77. Usually I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.

 78. walmartv9:

  A 2014 study in the chronicle HIV Drug viagra without a doctor prescription indicates that a man with HIV living in a high-income fatherland would enlarge 40 years to their compulsion expectancy if they make a diagnosis at discretion 21. Without barely acceptable treatment, however, HIV can speedily start to damage cells in the insusceptible system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a lasting, potentially life-threatening get caused by viagra without doctors prescription http://viagrafortunegraphite.com the considerate immunodeficiency virus (HIV). At near damaging your immune scheme, HIV interferes with your fullness’s capability faculty to battle the organisms that occasion disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  1998 — 2019 Generated by canadian pharmacy Drupal

 79. Hello my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and include almost all significant infos. I would like to see more posts like this.

 80. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i’m glad to exhibit that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot for sure will make sure to do not disregard this site and give it a glance regularly.

 81. you have got an amazing weblog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 82. I like this web site very much, Its a rattling nice situation to read and incur information. «Famous remarks are very seldom quoted correctly.» by Simeon Strunsky.

 83. costco5f:

  The slew of people with diabetes has wellnigh vardenafil quadrupled since 1981. Ubiquity is increasing worldwide, explicitly in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the move upwards is adequate in take a part in to increases in the party of people who are overweight http://levitracoupon.us.com vardenafil, including an better in rotundity, and in a widespread be deficient in of bones activity. In April 2016, WHO published the Universal on on diabetes, which calls as a replacement for action to curtail contact to the known danger factors exchange for epitome 2 diabetes and to remodel access Generated by levitra pills to and trait of charge in behalf of people with all forms of diabetes.

 84. Caroline:

  We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with useful information to work on. You have done an impressive task and our whole group shall be thankful to you.

  my site :: gamefly free trial

 85. lifeguard courses near me:

  That is the fitting blog for anyone who desires to find out about this topic. You realize a lot its virtually onerous to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

  https://www.evernote.com/shard/s622/sh/d924d965-e034-4a02-9b4c-63f3c403509f/20fc446264387cf8dbdebcf5fa90341b

 86. Helpful information. Lucky me I discovered your web site unintentionally, and I am shocked why this coincidence did not came about in advance! I bookmarked it.

 87. generic6t:

  How long does it take to burn the midnight oil physic in generic viagra Canada? It takes 4 years to apprehend an undergraduate order (which most unis require). Then you requirement take the MCAT (some people have to repeat the examine a not many times which can purloin longer). Then 8 years of medical institute and http://www.withoutdoctors.com generic viagra residency. Depending on what you want to do, 2-3 more years specializing, and becoming certified.
  1998 — 2019 Copyright by buy viagra Joomla

 88. obviously like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll definitely come back again.

 89. เช่ารถตู้ Vip:

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

  https://www.partysupplies.in.th/product/E0B980E0B88AE0B988E0B8B2E0B8A3E0B896E0B895E0B8B9E0B989-vip/

 90. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 91. zavamed8vo:

  Nutrition and physical vigour are important parts of a flourishing over the counter viagra lifestyle when you obtain diabetes. Along with other benefits, following a healthy meal scenario and being active can resist you look after your blood glucose point, also called blood sugar, in your end range. To take care of your blood glucose, you prerequisite to difference what you nosh and drink with tangible activity and diabetes remedy, http://www.withoutadoctorprescription.net viagra without doctor prescription if you away any. What you choose to tie on the nosebag, how much you take in nourishment, and when you have a bite are all impressive in keeping your blood glucose even in the range that your healthiness vigilance team recommends. Eating correctly and being physically lively most days of the week can servants you.
  2002 — 2019 Generated beside cialis free trial Joomla

 92. Camilla:

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard
  work due how to get help in windows 10 no back up.
  Do you have any methods to prevent hackers?

 93. Philomena:

  Hello there! Do you know if they make any plugins how to get help in windows 10 assist with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Thank you!

 94. Wilda:

  I always emailed this website post page how to get help in windows 10 all my contacts,
  for the reason that if like to read it next my friends will too.

 95. Stevie:

  This web site truly has all the info I needed about this subject and didn’t know who to ask.

  Feel free to surf to my web page gamefly free trial

 96. Bernadette:

  What’s up friends, its impressive piece of writing
  on the topic of cultureand completely defined, keep it up all
  the time.

  Check out my blog post gamefly free trial

 97. Absolutely indited articles, Really enjoyed looking through.

 98. comprar cialis online:

  Muchos hombres no aceptan que su rendimiento sexual disminuirá con el paso de los años, y, en algunos casos, la incapacidad de mantener la erección puede conducir a cuadros depresivos. Comprar cialis genérico

 99. 메이저토토사이트:

  Keep working ,terrific job!

  https://totohonjin.com/

 100. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great pattern .

 101. walmartm8:

  A 2005 enquiry in the monthly HIV Drug generic viagra indicates that a myself with HIV living in a high-income hinterlands would annex 35 years to their compulsion expectancy if they receive a diagnosis at stage 28. Without competent treatment, anyway, HIV can despatch start to destruction cells in the exempt system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a lasting, potentially life-threatening contingency caused through generic viagra http://viagrafortunegraphite.com the sensitive immunodeficiency virus (HIV). Beside damaging your immune scheme, HIV interferes with your heart’s talents to against the organisms that occasion disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  2000 — 2019 Disclaimer by viagra pills Joomla

 102. generic3:

  What are the 5 separate hepatitis viruses? The Five Types of Hepatitis. Hepatitis is a common plague that inflames the liver, generic viagra 100mg an important publication as a replacement for metabolism and breaking down nourishment in the digestive system. To old-fashioned, there are at least five peculiar types of viral hepatitis: A, B, C, D and E. Hepatitis B Treatment. Not far from 17 percent of people with buy cheap viagra online uk http://withoutdoctor.net viagra generic lingering hepatitis B can be cured with a drug called pegylated interferon-alpha, which is bewitched as a weekly injection for six months.
  2012 — 2019 Copyright next to viagra generic Joomla

 103. Kristofer:

  Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing effort.

  Also visit my blog post: gamefly free trial

 104. Buck:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
  assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and
  even I achievement you access consistently quickly.

  Here is my blog — gamefly free trial

 105. Very excellent info can be found on web site. «Wealth may be an ancient thing, for it means power, it means leisure, it means liberty.» by James Russell Lowell.

 106. disfunción eréctil cura:

  Si quieres saber más, pulsa sobre el botón que se encuentra abajo, o lee el resto de artículos que te he preparado. En casos más graves puede llegar a originar problemas de eyaculación precoz. Esta disfunción es más común a medida que se envejece pero no es parte natural del envejecimiento.

 107. Praca Niemcy 24pl:

  I’ve recently started a website, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  https://efekt-24.pl

 108. walmart2i:

  The number of people with diabetes has wellnigh sildenafil quadrupled since 1971. Prevalence is increasing worldwide, distinctively in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the swell is adequate in take a part in to increases in the party of people who are overweight http://sildenafll.com sildenafil 20 mg, including an strengthen in obesity, and in a widespread be deficient in of physical activity. In April 2008, WHO published the Universal on on diabetes, which calls for energy to mark down contact to the known risk factors for type 1 diabetes and to correct access Copyright by sildenafil to and worth of charge for people with all forms of diabetes.

 109. Marquis:

  Incredible points. Great arguments. Keep up the great effort.

  Also visit my webpage: how to get help in windows 10

 110. walmart4i:

  Diabetes mellitus (DM), commonly known as diabetes, online pharmacy reviews viagra http://withoutdoctors.net buy viagra online is a association of metabolic disorders characterized by considerable blood sugar levels over a prolonged period. Symptoms of boisterous blood sugar encompass constant urination, increased yen crave, and increased hunger. If left-wing untreated, diabetes can ground divers complications. With Specimen 2 diabetes, the pancreas generally speaking produces some insulin generic viagra. But either the amount produced is not passably for the majority’s needs, or the bulk’s cells are resistant to it.
  1991 — 2019 Generated not later than generic viagra Discuz

 111. propecia:

  This is called a scalp biopsy. Sometimes a dermatologist needs to pull out a hair to get the necessary evidence. Sometimes treatment can restore hair.

 112. I do love the way you have presented this specific issue plus it does present us some fodder for consideration. Nonetheless, through just what I have experienced, I basically trust when the commentary pack on that folks remain on point and don’t embark upon a soap box of some other news du jour. All the same, thank you for this superb piece and whilst I do not necessarily concur with it in totality, I value your viewpoint.

 113. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! «To see what is right, and not to do it, is want of courage or of principle.» by Lisa Alther.

 114. One thing is the fact that one of the most common incentives for utilizing your credit card is a cash-back and also rebate offer. Generally, you get 1-5% back in various expenditures. Depending on the card, you may get 1% returning on most buying, and 5% again on buying made using convenience stores, gas stations, grocery stores and also ‘member merchants’.

 115. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he the truth is bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your weblog with more particulars? It is highly useful for me. Large thumb up for this weblog submit!

 116. Kelley:

  Thanks for sharing your thoughts on gamefly free trial.
  Regards

 117. kimMagiz:

  http://onlinevirgargeneric.com/ — what happens when women take viagra viagra substitute viagra vs cialis vs levitra

 118. Danielle:

  Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for providing this info.

  My webpage … gamefly free trial

 119. Dawna:

  Hello, I enjoy reading through your article.

  I wanted to write a little comment to support you.

  Here is my blog :: gamefly free trial

 120. zavamed8qw:

  Nutrition and physical vigour are important parts of a healthy viagra without a doctor prescription lifestyle when you obtain diabetes. Along with other benefits, following a strong tea overdo plan and being effective can resist you keep to your blood glucose on the up, also called blood sugar, in your quarry range. To control your blood glucose, you difficulty to difference what you nosh and drink with bones occupation and diabetes medicine, http://withoutdoctorprescriptionusa.com viagra without a doctor prescription if you take any. What you choose to eat, how much you take in nourishment, and when you have a bite are all respected in keeping your blood glucose direct in the kind that your healthiness caution together recommends. Eating correctly and being physically lively most days of the week can help you.
  2000 — 2019 Disclaimer at near cialis canada Coppermine Photo Gallery

 121. Hi, Neat post. There is an issue together with your web site in web explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a big section of folks will miss your fantastic writing because of this problem.

 122. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!

 123. smco magnets:

  I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  https://weheartit.com/entry/330687583

 124. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 125. I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

 126. walmarti9:

  A 2006 lessons in the chronicle HIV Pharmaceutical generic viagra indicates that a yourselves with HIV living in a high-income country would enlarge 41 years to their life expectancy if they make a diagnosis at seniority 19. Without barely acceptable treatment, anyway, HIV can rapidly start to harm cells in the immune system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a lasting, potentially life-threatening prerequisite caused before viagra over the counter http://viagrapills.us.org the considerate immunodeficiency virus (HIV). Beside damaging your untouched combination, HIV interferes with your fullness’s talents to battle the organisms that about disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  1997 — 2019 Generated about online pharmacy Discuz

 127. Soila:

  Hello there, I discovered your blog by the use of Google whilst searching for
  a similar topic, your site came up, it seems to be great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply become alert to your blog via
  Google, and located that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Many folks will
  probably be benefited from your writing. Cheers!

  Also visit my web-site — gamefly free trial

 128. Mohamed:

  Excellent blog here! Also your site so much up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your host?
  I want my site loaded up as fast as yours lol

  Stop by my page gamefly free trial

 129. 먹튀폴리스 신고:

  You could certainly see your expertise within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

  https://www.mtpolice.com/

 130. I really like your writing style, superb info , regards for posting : D.

 131. My husband and i were really more than happy Michael managed to do his research through your ideas he obtained out of your weblog. It is now and again perplexing to simply possibly be giving away tricks most people may have been trying to sell. And now we realize we’ve got the writer to be grateful to for that. Those explanations you have made, the straightforward web site menu, the friendships your site make it easier to instill — it’s all exceptional, and it is aiding our son and our family reason why this subject is awesome, and that is pretty pressing. Many thanks for the whole thing!

 132. You actually make it appear really easy along with your presentation however I find this matter to be really one thing which I feel I’d by no means understand. It seems too complex and extremely huge for me. I am taking a look forward on your next publish, I will try to get the grasp of it!

 133. Very interesting info!Perfect just what I was looking for!

 134. walmart9h:

  The slew of people with diabetes has just about canadian pharmacy quadrupled since 1970. Prevalence is increasing worldwide, explicitly in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the move upwards is charges in part to increases in the thousand of people who are overweight http://canadianpharmacylegit.com canadian pharmacy, including an increase in obesity, and in a widespread lack of bones activity. In April 2018, WHO published the Wide-ranging report on diabetes, which calls for fray to curtail disclosure to the known peril factors in place of epitome 3 diabetes and to improve access Powered by wedgewood pharmacy to and trait of charge for people with all forms of diabetes.

 135. graphic tees:

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

  http://makecustomtshirthwa.blogs4funny.com/custom-t-shirts-printing-near-me

 136. Dylan:

  I’ll right away grab your rss feed as I can not to find your
  e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognise in order that I may subscribe.
  Thanks.

  My blog; gamefly free trial

 137. 메이저사이트 가격:

  Thank you for all of your hard work on this blog. Kim enjoys making time for investigations and it is easy to understand why. Most of us notice all regarding the powerful mode you provide rewarding tactics on this website and as well inspire contribution from other ones on the topic so our princess is truly becoming educated a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one doing a wonderful job.

  https://www.mjtoto.com/

 138. 먹튀폴리스:

  Thanks for your interesting article. Other thing is that mesothelioma is generally brought on by the breathing of fibres from mesothelioma, which is a dangerous material. It is commonly found among personnel in the building industry that have long exposure to asbestos. It is caused by moving into asbestos covered buildings for a long time of time, Inherited genes plays an important role, and some people are more vulnerable for the risk in comparison with others.

  https://www.mtpolice365.com/

 139. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 140. w88:

  As soon as I observed this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 141. AustDog:

  Generic Viagra Available In Canada Pastillas Para Abortar Online buy antabuse online discount Cialis En Generique Fiable Cialis 100mg Dosage Cialis Commande Rapide

 142. Cennik Projektow Stron Internetowych Gorzow:

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort.

  https://roan24.pl/

 143. AustDog:

  Order Viagra Online Fast Shipping Coupons For Cialis 20 Mg viagra Commander Cialis Sur Internet

 144. lk21:

  Valuable info. Lucky me I found your site by accident, and I’m shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

  http://mp3downloadsitesw9o.pacificpeonies.com/nonton-movie-film

 145. งานแต่งงาน:

  Thanks for expressing your ideas in this article. The other issue is that if a problem occurs with a laptop motherboard, persons should not go ahead and take risk regarding repairing the item themselves for if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to the complete laptop. In most cases, it is safe to approach your dealer of the laptop with the repair of the motherboard. They’ve already technicians who have an know-how in dealing with laptop motherboard complications and can make the right diagnosis and execute repairs.

  https://www.weddingcatering.in.th/

 146. you’re really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a magnificent job on this topic!

 147. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

 148. 토토사이트 추천:

  Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

  https://totocenter77.com/

 149. Ashley:

  This paragraph will assist the internet visitors for setting up new weblog
  or even a weblog from start to end.

  Have a look at my web page gamefly free trial

 150. obat kuat:

  With the whole thing which seems to be developing inside this particular area, your viewpoints are quite exciting. However, I appologize, but I can not give credence to your whole suggestion, all be it refreshing none the less. It seems to us that your opinions are actually not entirely rationalized and in actuality you are generally yourself not even thoroughly confident of the argument. In any event I did appreciate looking at it.

  http://insurancegal74ity.wpfreeblogs.com/obat-kuat-alami-telur-kampung

 151. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 152. 메이저토토:

  Enjoyed studying this, very good stuff, regards . «Talk sense to a fool and he calls you foolish.» by Euripides.

  https://totohonjin.com/

 153. จัดบุฟเฟ่ต์:

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

  https://www.cateringbangkok.in.th/E0B8A3E0B989E0B8B2E0B899E0B8A3E0B8B1E0B89AE0B888E0B8B1E0B894E0B89AE0B8B8E0B89FE0B980E0B89FE0B988E0B895E0B98CE0B899E0B8ADE0B881E0B8AA/

 154. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 155. One important thing is that when you are searching for a student loan you may find that you’ll want a cosigner. There are many circumstances where this is true because you could find that you do not have a past credit standing so the mortgage lender will require you have someone cosign the borrowed funds for you. Interesting post.

 156. แอร์เคลื่อนที่:

  There is noticeably a bundle to identify about this. I believe you made various good points in features also.

  https://www.partysupplies.in.th/product/E0B980E0B88AE0B988E0B8B2E0B981E0B8ADE0B8A3E0B98CE0B980E0B884E0B8A5E0B8B7E0B988E0B8ADE0B899E0B897E0B8B5E0B988-14000btu/

 157. I was suggested this blog by means of my cousin. I am now not positive whether this put up is written via him as nobody else realize such distinctive about my difficulty. You’re incredible! Thank you!

 158. Heya i am for the first time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out much. I am hoping to present one thing back and help others like you aided me.

 159. Babyfotograf Vorarlberg:

  Babyfotos Vorarlberg

  https://www.digimagic.at

 160. cvs1ac:

  Nutrition and somatic activity are urgent parts of a tonic viagra without a doctor prescription lifestyle when you must diabetes. Along with other benefits, following a nutritious tea overdo plan and being influential can help you keep to your blood glucose rank, also called blood sugar, in your end range. To govern your blood glucose, you prerequisite to balance what you breakfast and drink with earthly occupation and diabetes remedy, http://www.edwithoutdoctor.com viagra without a doctor prescription if you liberate any. What you settle upon to tie on the nosebag, how much you take in nourishment, and when you eat are all high-level in keeping your blood glucose even in the range that your health vigilance together recommends. Eating well and being physically lively most days of the week can ease you.
  2016 — 2019 Generated beside viagra without a doctor prescription IPB

 161. samples0z:

  How do you want when your blood sugar is reseptfri viagra viagra jud pharmacy too high? Your blood sugar may be too high if you are very dry and whacked, have blurry dream, are losing force dissipated, and set up to take off to the bathroom often. Very inebriated blood sugar may make you feel http://withoutdoctorprescriptionusa.com generic viagra sick to your desire, faint, or dash up. It can cause you to shake off too much mutable from your body.
  2003 — 2019 Copyright sooner than viagra judpharmacy SMF

 162. walmartl6:

  A 2018 go into in the paper HIV Medicine buy viagra online indicates that a person with HIV living in a high-income fatherland would enlarge 42 years to their mortal expectancy if they receive a diagnosis at seniority 23. Without middling treatment, however, HIV can rapidly start to harm cells in the immune system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a hardened, potentially life-threatening get caused via viagra pills http://www.viagrapill.us.org the benign immunodeficiency virus (HIV). At near damaging your untouched combination, HIV interferes with your body’s talents to fight the organisms that cause disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  2014 — 2019 Copyright past cialis generic WordPress

 163. I truly enjoy looking at on this site, it has great content . «Wealth and children are the adornment of life.» by Koran.

 164. Really nice layout and fantastic content , nothing else we want : D.

 165. generic85:

  What are the 5 stages of Parkinson disease? The rating graduation pleasure youtube viagra russian group viagra judpharmacy assess motor symptoms such as movement and tremors, as far as non-motor symptoms such as defeat of smell. There are five other stages of Parkinson’s disorder, starting with mildest and unrivalled up the most severe best place to buy generic viagra forum http://www.vigrawithoutadoctorprescription.org generic viagra. There are commonalities in each make up, but the burdensomeness of symptoms inclination differ.
  1998 — 2019 Copyright by viagra judpharmacy Joomla

 166. ออกร้าน:

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

  https://www.cateringbangkok.in.th/E0B88BE0B8B8E0B989E0B8A1E0B8ADE0B8B2E0B8ABE0B8B2E0B8A3-E0B8ADE0B8ADE0B881E0B8A3E0B989E0B8B2E0B899/

 167. walmart6o:

  The slew of people with diabetes has wellnigh canadian pharmacy quadrupled since 1990. Ubiquity is increasing worldwide, only in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the mutiny is due in take a part in to increases in the gang of people who are overweight http://canadianpharmacys.us.org canadian pharmacy, including an strengthen in grossness, and in a widespread be deficient in of bones activity. In April 2003, WHO published the Wide-ranging report on diabetes, which calls as a replacement for action to mark down contact to the known risk factors exchange for transcribe 3 diabetes and to improve access Disclaimer through online pharmacy to and quality of care quest of people with all forms of diabetes.

 168. 먹튀폴리스 먹튀:

  Hello, Neat post. There’s an issue along with your site in internet explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a good component to other people will miss your fantastic writing because of this problem.

  https://www.mtpolice365.com/

 169. It is truly a nice and useful piece of info. I am happy that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 170. This is the fitting blog for anybody who desires to search out out about this topic. You realize a lot its nearly arduous to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 171. Zelda:

  Hi, I think your website might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

  Also visit my blog post ps4 free games

 172. 메이저사이트:

  This is really attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to looking for extra of your great post. Additionally, I have shared your website in my social networks!

  https://www.mjtoto.com/

 173. W88:

  I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info an individual provide on your visitors? Is going to be back regularly in order to investigate cross-check new posts

  https://w88thailand.net/

 174. w88:

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 175. invention idea help:

  This is really interesting, You are an excessively skilled blogger. I have joined your feed and stay up for seeking more of your wonderful post. Additionally, I have shared your website in my social networks!

  http://all4webs.com/codysexy870/justhowtolookfor.htm

 176. Thanks for any other informative site. The place else may I get that kind of info written in such a perfect means? I have a challenge that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 177. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 178. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 179. Wonderful items from you, man. I’ve take into account your stuff previous to and you are just extremely excellent. I actually like what you’ve got right here, certainly like what you are stating and the way in which by which you say it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise. I cant wait to learn far more from you. This is really a wonderful website.

 180. raised floor:

  Definitely, what a splendid blog and revealing posts, I will bookmark your site.Have an awsome day!

  http://www.gerolf.org/modemomail/redirect.php?url=http://www.apicom-id.com/

 181. Balon Iklan:

  You made some decent factors there. I seemed on the internet for the difficulty and located most people will associate with along with your website.

  http://grouperve24zk5.basinperlite.com/balon-promosi

 182. Alexis:

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular basis
  to take updated from latest news update.

  Here is my homepage — gamefly free trial 2019 coupon

 183. F*ckin’ tremendous issues here. I’m very satisfied to see your post. Thank you a lot and i am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 184. Tractor Workshop Manuals:

  I cling on to listening to the rumor lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the {bes… There is apparently a lot to identify about this. I think you made certain good points in features also….

  http://www.repairloader.net

 185. Merely wanna input that you have a very decent web site , I love the design it really stands out.

 186. Tractor Workshop Manuals:

  I just added your RSS Feed on my RSS reader, it is so nice to read your blog.,;”;;

  http://www.repairloader.net

 187. Generic7a:

  herbal viagra in singapore viagra judpharmacy
  1993 — 2019 Powered close viagra generic phpBB

 188. Solomon:

  I have been surfing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my view,
  if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

  Here is my weblog … gamefly free trial 2019 coupon

 189. I’m still learning from you, while I’m trying to achieve my goals. I definitely love reading everything that is posted on your website.Keep the tips coming. I loved it!

 190. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing on your rss feed and I am hoping you write once more very soon!

 191. filter air surabaya:

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  http://tyrone2610vf.recentblog.net/tabung-filter-air-surabaya

 192. walmart3g:

  The crowd of people with diabetes has wellnigh cialis sans ordonnance quadrupled since 1995. Ubiquitousness is increasing worldwide, distinctively in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the move upwards is adequate in take a part in to increases in the party of people who are overweight http://cialissansordonnancefr.com cialis 20mg prix, including an strengthen in grossness, and in a widespread be deficient in of actual activity. In April 2002, WHO published the Wide-ranging communiqu‚ on diabetes, which calls after energy to diminish disclosure to the known peril factors on type 3 diabetes and to emend access Copyright by cialis 20mg prix to and trait of regard in behalf of people with all forms of diabetes.

 193. cvs2ee:

  Nutrition and palpable activity are notable parts of a tonic viagra without a doctor prescription lifestyle when you be struck by diabetes. Along with other benefits, following a healthy meal pattern and being active can resist you keep your blood glucose on the up, also called blood sugar, in your end range. To manage your blood glucose, you prerequisite to balance what you breakfast and nip with tangible work and diabetes nostrum, http://viagrawithoutadoctornote.com viagra without a doctor prescription if you cart any. What you opt to feed-bag, how much you take in nourishment, and when you eat are all important in keeping your blood glucose direct in the kind that your haleness caution team recommends. Eating not unexpectedly and being physically physical most days of the week can improve you.
  2016 — 2019 Disclaimer nearby canadian pharmacy Discuz

 194. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 195. walmarte5:

  A 2016 lessons in the journal HIV Drug generic viagra indicates that a yourselves with HIV living in a high-income hinterlands would annex 33 years to their compulsion expectancy if they experience a diagnosis at discretion 24. Without barely acceptable treatment, however, HIV can despatch start to destruction cells in the insusceptible system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a hardened, potentially life-threatening get caused through generic viagra http://viagraprices.us.org the benign immunodeficiency virus (HIV). Beside damaging your safe combination, HIV interferes with your heart’s ability to battle the organisms that cause disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  2017 — 2019 Copyright about viagra without a doctor prescription walmart IPB

 196. Stacie:

  I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the very good works guys I’ve you guys to our blogroll.

  Feel free to visit my weblog: playstation 4 best games ever made 2019

 197. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 198. You could definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. «In order to preserve your self-respect, it is sometimes necessary to lie and cheat.» by Robert Byrne.

 199. Mandy:

  Great article! That is the kind of information that should be shared around the internet.

  Shame on the seek engines for not positioning this put up upper!
  Come on over and consult with my website . Thanks =)

  Here is my web blog playstation 4 best games ever made 2019

 200. Thanks for every other informative website. Where else may just I get that type of info written in such a perfect method? I have a venture that I am just now operating on, and I’ve been on the look out for such info.

 201. Donaldqueex:

  Recommended Site viagra whats better cialis or viagra

 202. Heath:

  I visited many blogs but the audio feature for audio songs present at this
  web page is really superb.

  Also visit my weblog … playstation 4 best games ever made 2019

 203. Lettie:

  Hello there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my
  iphone. I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share.
  Many thanks!

  Feel free to visit my web site … ps4 best games ever made 2019

 204. DavidJed:

  click this over here now viagra no prescription is cialis stronger than viagra

 205. hello!,I like your writing very a lot! share we keep up a correspondence extra about your post on AOL? I require an expert on this space to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look forward to peer you.

 206. DavidJed:

  click now viagra doctor prescription viagra canada online pharmacy

 207. ccp:

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 208. Blainevolve:

  how much do viagra pills cost https://viagrawithoutadoctorprescription24.com look at this site

 209. DavidJed:

  Continue viagra viagra in stores

 210. Donaldqueex:

  site viagra how much does generic viagra cost

 211. I simply needed to thank you very much once again. I am not sure the things that I might have handled without those creative ideas provided by you on my topic. It absolutely was an absolute terrifying crisis in my opinion, nevertheless seeing this professional approach you dealt with the issue took me to cry with fulfillment. I will be grateful for the advice and then wish you know what an amazing job you’re providing educating others through the use of your webpage. I know that you’ve never encountered any of us.

 212. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 213. Donaldqueex:

  visit this website viagra doctor prescription north carolina generic viagra

 214. Thanks for the suggestions shared using your blog. Something also important I would like to mention is that losing weight is not exactly about going on a dietary fads and trying to get rid of as much weight as you can in a couple of days. The most effective way to lose weight naturally is by taking it bit by bit and using some basic suggestions which can assist you to make the most from the attempt to slim down. You may understand and be following these tips, yet reinforcing expertise never does any damage.

 215. Generic4i:

  viagra and wound healing the no connection viagra generic
  2000 — 2019 Generated before generic viagra 100mg vBulletin

 216. Donaldqueex:

  their explanation viagra no prescription black market viagra in canada

 217. DanielFef:

  additional info ed pills cheap viagra alternative

 218. Cary:

  Hey there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest
  to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

  Visit my web-site quest bars cheap

 219. You can certainly see your skills within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart. «We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.» by Bern Williams.

 220. I have recently started a blog, the information you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 221. DanielFef:

  look at this web-site ed pills over the counter viagra online pharmacy usa

 222. Louispef:

  best over the counter erectile pill https://edpillsphrm.com

 223. Canadian61:

  http://canadianonlinepharmacy.us.com canadian pharmacy contact drugstore com canadian pharmacy my pharmacy online

 224. I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 225. walmart5k:

  The issue of people with diabetes has wellnigh canadian pharmacy quadrupled since 1983. Prevalence is increasing worldwide, particularly in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the swell is charges in take a part in to increases in the gang of people who are overweight http://www.canadianpharmacylegit.com canada pharmacy, including an better in grossness, and in a widespread be deficient in of actual activity. In April 2017, WHO published the Epidemic on on diabetes, which calls in return exertion to curtail exposure to the known danger factors in place of breed 3 diabetes and to emend access Copyright past canadian pharmacy online to and excellence of woe in behalf of people with all forms of diabetes.

 226. I really wanted to write a quick note to be able to express gratitude to you for those lovely pointers you are sharing at this website. My considerable internet lookup has now been compensated with good quality ideas to share with my friends and classmates. I would suppose that many of us readers are very fortunate to be in a fabulous place with very many special professionals with valuable ideas. I feel really lucky to have seen your website and look forward to some more entertaining times reading here. Thanks again for a lot of things.

 227. DanielFef:

  informative post buy generic cialis cialis vs viagra forum

 228. W88:

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 229. Louispef:

  cheap erectile dysfunction pills online https://edpillsphrm.com

 230. Robertfag:

  buy erectile dysfunction pills online https://edpillsphrm.com

 231. DanielFef:

  visit homepage canada pharmacy what happens if women take viagra

 232. great submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 233. Robertfag:

  buy erectile dysfunction pills online https://edpillsphrm.com

 234. DanielFef:

  look at this web-site ed pills viagra chicago

 235. I not to mention my friends were actually analyzing the best strategies found on the blog and at once got a horrible suspicion I had not thanked the site owner for those strategies. My guys are actually so very interested to see all of them and have in effect actually been making the most of those things. Many thanks for turning out to be quite helpful and also for choosing certain essential resources most people are really desirous to discover. My personal honest apologies for not saying thanks to sooner.

 236. cvs5vl:

  Nutrition and fleshly work are leading parts of a tonic viagra without a doctor prescription lifestyle when you obtain diabetes. Along with other benefits, following a vigorous refection pattern and being active can help you look after your blood glucose rank, also called blood sugar, in your quarry range. To manage your blood glucose, you require to assess what you eat and nip with tangible pursuit and diabetes remedy, http://www.withoutadoctorprescription.com viagra without a doctor prescription if you liberate any. What you elect to tie on the nosebag, how much you put, and when you pack away are all respected in keeping your blood glucose bulldoze in the series that your healthiness caution team recommends. Eating correctly and being physically operative most days of the week can servants you.
  2004 — 2019 Copyright beside generic viagra SMF

 237. DanielFef:

  Homepage generic cialis what is bph cialis

 238. hello!,I really like your writing so a lot! proportion we keep in touch more about your article on AOL? I require an expert in this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 239. Grazyna:

  This information is invaluable. Where can I find out more?

  Have a look at my page — quest bars

 240. Martybub:

  isosorbide and viagra https://onlinepharmacyero.com canada pharmacy online no script

 241. What i don’t understood is actually how you’re now not really much more smartly-preferred than you may be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in relation to this subject, produced me in my view consider it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs great. Always care for it up!

 242. Robertereft:

  pfizer 100 drugs https://onlinepharmacyero.com he has a good point more information can you take viagra daily canadian pharmacy

 243. Normannes:

  visit the site canada drugs is viagra cheaper than cialis

 244. Martybub:

  canada pharmacy online no script https://onlinepharmacyero.com go to the website canada pharmacy online no script can you buy real viagra online canada pharmacy

 245. There is noticeably a bundle to identify about this. I consider you made certain nice points in features also.

 246. walmarti0:

  A 2013 go into in the chronicle HIV Prescription cialis pills indicates that a myself with HIV living in a high-income hinterlands would add 40 years to their compulsion expectancy if they receive a diagnosis at stage 26. Without barely acceptable treatment, anyway, HIV can quickly start to damage cells in the insusceptible system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a lasting, potentially life-threatening prerequisite caused before generic cialis http://cialis-generic.us.com the sensitive immunodeficiency virus (HIV). By damaging your untouched methodology, HIV interferes with your heart’s talents to grapple the organisms that occasion disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  2001 — 2019 Copyright on canadian pharmacy Joomla

 247. Robertereft:

  viagra from india reviews https://onlinepharmacyero.com canada drugs

 248. Normannes:

  Continue Reading go to my blog teva generic viagra cost

 249. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 250. Werbefilmproduktion Wien:

  Werbefilmproduktion Wien

  http://www.diejerk.com

 251. Robertereft:

  canada pharmacy online no script https://onlinepharmacyero.com read the full info here canadian pharmacy generic viagra usa pharmacy article source

 252. Normannes:

  check this canada pharmacy where can u buy viagra

 253. Martybub:

  get a viagra prescription online https://onlinepharmacyero.com online pharmacy

 254. Glinda:

  Hello There. I found your blog using msn. This is
  a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more plenty of fish dating site
  (tinyurl.com) your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 255. Great work! This is the type of info that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 256. AustDog:

  Acheter Cialis Pro buy viagra online Cialis 20mg For Sale Cialis 20mg Price

 257. Normannes:

  canadian pharmacy https://onlinepharmacyero.com visit this web-site published here how old do you have to be to buy viagra online pharmacy

 258. AustDog:

  Vende Viagra viagra Viagara Suppliers Hydrochlorothiazide France Mastercard Accepted

 259. I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I’ve added you guys to blogroll.

 260. Robertereft:

  generic viagra images https://onlinepharmacyero.com online pharmacy

 261. Hello very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find so many helpful info right here within the put up, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.

 262. You really make it seem so easy together with your presentation but I in finding this topic to be actually one thing that I believe I might by no means understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I’m having a look forward for your next publish, I¡¦ll try to get the hold of it!

 263. Normannes:

  prescription drugs online without doctor https://onlinepharmacyero.com you can check here rx pharmacy viagra vs birth control insurance coverage canadian pharmacy

 264. Thank you for all of your effort on this website. My mom really likes getting into investigation and it is simple to grasp why. My partner and i notice all relating to the powerful tactic you present both interesting and useful steps by means of this website and as well as encourage participation from other ones on that situation and our simple princess has always been discovering so much. Enjoy the rest of the year. You are always carrying out a pretty cool job.

 265. blouse tops:

  I was very happy to seek out this web-site.I wished to thanks in your time for this excellent read!! I undoubtedly enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

  http://golfurkjds.nation2.com/womens-tops-for-summer

 266. Normannes:

  how long does a viagra last https://onlinepharmacyero.com prescription drugs online without doctor

 267. 비아그라:

  Great write-up, I’m normal visitor of one’s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

  https://www.star-viagra.com

 268. walmart4u:

  The number of people with diabetes has just about canadian pharmaceuticals online quadrupled since 1994. Ascendancy is increasing worldwide, particularly in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the move upwards is due in take a part in to increases in the gang of people who are overweight http://on-linecanadianpharmacy.com canadian pharmacy, including an better in obesity, and in a widespread need of bones activity. In April 2010, WHO published the Global give an account of on diabetes, which calls after action to mark down contact to the known peril factors exchange for breed 3 diabetes and to emend access Copyright through canadian pharmacy to and excellence of regard for people with all forms of diabetes.

 269. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any ideas to help fix this issue?

 270. Normannes:

  free viagra sample pack by mail https://onlinepharmacyero.com canadian pharmacy

 271. Cherie:

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this
  is totally off topic but I had to tell someone!

  Visit my blog post :: plenty of fish dating site (http://tinyurl.com/y486ow5q)

 272. 비아그라:

  Great post and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks 🙂

  https://www.viagratrader.com/

 273. Normannes:

  viagra street value https://onlinepharmacyero.com canadian pharmacy

 274. walmarti6g:

  Nutrition and natural vocation are prominent parts prescription viagra online of a vigorous lifestyle when you have diabetes. Along with other benefits, following a healthy nourishment project and being effectual can help you store your blood glucose supine, also called blood sugar, in your target range. To succeed your blood glucose, you need to make up for what you eat and swig with physical labour and diabetes physic, http://www.edwithoutdoctor.com generic viagra without subscription if you take any. What you opt to put, how much you have a bite, and when you nosh are all important in keeping your blood glucose unchanging in the number that your well-being dolour link up recommends. Eating intimately and being physically vigorous most days of the week can help you.
  1993 — 2019 Copyright during viagra without doctor prescription SMF

 275. Canadian13:

  http://canadianonlinepharmacy.us.com canadian pharmacy online national pharmacy association website canada pharmacy drugstore com 20 off
  2012 — 2019 Powered by canadian pharmacy Ucoz

 276. Normannes:

  canada pharmacy https://onlinepharmacyero.com navigate to this web-site canada drugs viagra challenge onlinepharmacyero.com

 277. Martybub:

  levitra reviews vs viagra https://favoritedrstore.com viagra pills

 278. walmarty6:

  A 2009 about in the diary HIV Drug http://canadajudpharmacy.com canadian pharmacy indicates that a person with HIV living in a high-income native land would sum 38 years to their ‚lan expectancy if they be told a diagnosis at seniority 25. Without adequate treatment, notwithstanding, HIV can quickly start to indemnity cells in the invulnerable system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a long-standing, potentially life-threatening condition caused by http://canadajudpharmacy.com canadian pharmacy the magnanimous immunodeficiency virus (HIV). By damaging your protected method, HIV interferes with your main part’s ability to take up arms against the organisms that producer disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  2015 — 2019 Powered at near http://xl-dress.com/link1.php?http://viagra-sansordonnance.org generic viagra vBulletin

 279. Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 280. JamesNal:

  instant natural viagra https://viagra20c.com pfizer generic viagra

 281. Brianfoupt:

  viagra without a doctor prescription https://favoritedrstore.com company website generic viagra 100mg female pink viagra viagra generic

 282. รับประกันตัวผู้ต้องหา:

  Just wanna tell that this is handy , Thanks for taking your time to write this.

  http://xn--12cm5basehl1dc1cxcya9alfcy2k8nb.com/?page_id=23

 283. Martybub:

  how long does it take for viagra to wear off https://viagra20c.com generic viagra

 284. Brianfoupt:

  what is the recommended dose of viagra https://favoritedrstore.com generic viagra 100mg

 285. JamesNal:

  look what i found generic viagra online pharmacy how long before viagra kicks in

 286. hello!,I really like your writing so much! percentage we keep in touch more about your post on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to see you.

 287. 비아그라:

  I together with my friends happened to be going through the great recommendations found on the website while the sudden I got a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those secrets. These guys are already thrilled to read through them and now have honestly been having fun with those things. We appreciate you simply being considerably considerate and also for picking this sort of marvelous areas millions of individuals are really eager to understand about. My very own honest regret for not expressing appreciation to you sooner.

  https://www.star-viagra.com

 288. Brianfoupt:

  Learn More Here more information how to take viagra 100mg

 289. Brianfoupt:

  maxifort vs viagra https://viagra20c.com generic viagra 100mg

 290. Martybub:

  generic viagra without a doctor prescription https://viagra20c.com try this site generic viagra alternative viagra generic viagra online pharmacy

 291. viagra3gh:

  Nutrition and fleshly project are urgent parts of a healthy viagra without a doctor prescription lifestyle when you obtain diabetes. Along with other benefits, following a vigorous meal envision and being effective can daily help you keep your blood glucose rank, also called blood sugar, in your goal range. To control your blood glucose, you difficulty to difference what you nosh and snifter with tangible activity and diabetes medicine, http://www.vigrawithoutadoctorprescription.org viagra without doctors prescription if you liberate any. What you elect to eat, how much you eat, and when you have a bite are all impressive in keeping your blood glucose even in the range that your haleness vigilance line-up recommends. Eating correctly and being physically operative most days of the week can improve you.
  2004 — 2019 Disclaimer nearby generic viagra Joomla

 292. Brianfoupt:

  hop over to these guys generic viagra puscifer «v» is for viagra. the remixes

 293. JamesNal:

  like this pfizer generic viagra viagra vs cialis reviews

 294. Evie:

  This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic
  job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool! Wolfsburg Fußballtrikots

 295. Martybub:

  web link see this page viagra super active review

 296. Rachele:

  This is my first time pay a visit at here and
  i am in fact pleassant to read all at one place.

  Also visit my web blog plenty of fish dating site

 297. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 298. 야동사이트:

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

  https://www.powerball365.net/

 299. Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Appreciate it!

 300. walmartv3:

  A 2014 go into in the chronicle HIV Pharmaceutical generic cialis indicates that a myself with HIV living in a high-income nation would enlarge 36 years to their life expectancy if they notified of a diagnosis at discretion 28. Without middling treatment, anyway, HIV can quickly start to damage cells in the unaffected system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a chronic, potentially life-threatening get caused through cialis generic http://cialis-generic.us.com the benign immunodeficiency virus (HIV). Through damaging your insusceptible methodology, HIV interferes with your council’s capability faculty to battle the organisms that about disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
  2011 — 2019 Copyright past cialis XenForo

 301. JamesNal:

  herbal viagra pills https://viagra20c.com generic viagra 100mg

 302. Martybub:

  find this viagra20c.com get viagra prescription

 303. referencia:

  La prevalencia de la impotencia sexual aumenta con la edad y con la presencia de otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, obesidades, etc. Estos medicamentos DE pueden causar una caída peligrosa e irreversible en la presión arterial si se toman con ciertos otros medicamentos, incluyendo nitroglicerina o cualquier otro nitrato usado para el dolor en el pecho.

 304. edmens5n:

  The hundred of people with diabetes has less quadrupled since 1986. Sway is increasing worldwide, markedly in low- and middle-income countries viagra generic. The causes are complex, but the start is due in interest to increases in the number of people who are overweight, including an increase in paunchiness, and in a widespread lack of natural activity. In April 2018, WHO published http://www.healthylivingdesign.com viagra generic the Universal record on diabetes, which calls championing vigour to break aspect to the known gamble factors due to the fact that keyboard 3 diabetes and to repair access to and quality of heedfulness on people with all forms of http://medpred.ru/forum/index.php?thememode=full;redirect=http://parapharmaciefr.com generic viagra diabetes.

 305. Canada5u:

  http://canadianonlinepharmacy.us.com canadian pharmacy pharmacy us good rx pharmacy rx drugstore
  2018 — 2019 Copyright by canada pharmacy WordPress

 306. of course like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality then again I’ll definitely come again again.

 307. sildenafil0i:

  The number of people with diabetes has nearly metronidazole 250 mg quadrupled since 1978. Ubiquitousness is increasing worldwide, particularly in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the swell is due in part to increases in the thousand of people who are overweight http://metronidazole.500mgantibiotics.com metronidazole, including an better in weight, and in a widespread scarcity of bones activity. In April 2000, WHO published the Wide-ranging communiqu‚ on diabetes, which calls as a replacement for exertion to reduce disclosure to the known peril factors exchange for type 1 diabetes and to correct access Generated by metronidazole 250 mg to and quality of regard quest of people with all forms of diabetes.

 308. Hey there, You have done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.

 309. catering:

  I acquired more interesting things on this fat loss issue. Just one issue is a good nutrition is very vital whenever dieting. A huge reduction in junk food, sugary foodstuff, fried foods, sugary foods, beef, and white colored flour products could possibly be necessary. Having wastes parasites, and toxic compounds may prevent objectives for losing belly fat. While specified drugs momentarily solve the issue, the nasty side effects will not be worth it, they usually never present more than a short-lived solution. This can be a known proven fact that 95 of dietary fads fail. Many thanks for sharing your notions on this web site.

  https://www.weddingcatering.in.th/

 310. you are in point of fact a excellent webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic job in this matter!

 311. ww88:

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 312. throw blanket:

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

  https://burntspaces.com/

 313. W88:

  I got what you intend, thanks for posting .Woh I am lucky to find this website through google. «Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.» by Ralph Waldo Emerson.

 314. Pills8x:

  new jack in the box viagra http://www.edwithoutdoctor.com generic viagra cialis viagra dose
  viagra generic brand name viagra for sale
  2014 — 2019 Copyright by http://cdmnevergeneric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.edwithoutdoctor.com viagra generic WR-Forum

 315. France1s:

  how to make viagra with watermelon http://viagra-sansordonnance.org viagra email virus viagra ad
  viagra faut il une ordonnance viagra a los 60 aГ±os
  2008 — 2019 Copyright by http://nbfengyi.com/url.asp?url=http://viagra-sansordonnance.org viagra sans ordonnance phpBB

 316. Generic44:

  el viagra sube o baja la presion arterial http://viagrafortunegraphite.com generic viagra viagra high blood pressure
  generic viagra viagra cholesterol
  2002 — 2019 Disclaimer by http://parkatavn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrafortunegraphite.com phpBB

 317. Prescription2wo:

  the new viagra commercial http://www.vigrawithoutadoctorprescription.org viagra without a doctor prescription viagra feminino piada
  viagra without a doctor prescription viagra joke pills
  2018 — 2019 Copyright by http://www.xfilecellphone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.vigrawithoutadoctorprescription.org generic viagra vBulletin

 318. Edwardkig:

  what happens if a girl takes viagra https://viagrawithoutadoctorprescription24.com/about-us.html a knockout post viagra doctor prescription when will viagra become generic

 319. Just wanna comment on few general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D.

 320. I am curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 321. unicc:

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

  https://unicc.cz/

 322. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 323. Most of what you mention is astonishingly accurate and that makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light previously. This piece really did turn the light on for me as far as this issue goes. But at this time there is actually one particular point I am not necessarily too cozy with so whilst I attempt to reconcile that with the actual core idea of the issue, permit me see just what the rest of the visitors have to point out.Very well done.

 324. Gregoryglomy:

  navigate to this site best pharmacy canada buy online does blue cross cover viagra
  viagra without a doctor prescription https://viagra100mg-bestprice.com/Alliedhealthcarestaffing.aspx you can try here viagra 100 mg best price how quickly does viagra work you can try here cialis coupon walmart https://cialisfavdrug.com generic cialis walmart price

 325. France9n:

  qual o generico do viagra http://viagra-sansordonnance.org viagra sans ordonnance viagra import thailand
  viagra generique can you buy viagra in dominican republic
  2006 — 2019 Copyright by https://dem.myklio.com/link/?id=15085119&url=http://viagra-sansordonnance.org viagra sans ordonnance Drupal

 326. WithoutDrj3:

  something similar to viagra http://www.withoutdoctors.com generic viagra use viagra after expiration date
  viagra pills how to take sildenafil citrate tablets
  1990 — 2019 Generated by http://gratoncasinoresort.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.withoutdoctors.com SMF

 327. Generic0s:

  adderall viagra drug interactions http://www.edwithoutdoctor.com generic viagra viagra 50mg long
  viagra generic is extenze similar to viagra
  2008 — 2019 Copyright by http://yumshots.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.edwithoutdoctor.com generic viagra vBulletin

 328. Gregoryglomy:

  man takes viagra https://viagra100mg-bestprice.com viagra prices
  best 10 online canadian pharmacies https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com/about.php.html More Info canada prescription drug prices viagra generic canada prescription drug prices
  generic cialis india pharmacy https://cialisfavdrug.com Read Full Report generic cialis cialis prescription free trial cialis generic prices

 329. JamesLuB:

  dig this generic cialis walmart price best place to buy cialis online australia
  viagra without a doctor prescription https://viagra100mg-bestprice.com/Aboutamn.aspx look at this web-site viagra pills 100 mg where can i get viagra viagra pills 100 mg

 330. w88:

  Thanks for another informative web site. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect way? I have a project that I am simply now working on, and I’ve been at the look out for such info.

 331. ให้เช่าเก้าอี้:

  Hello there, I discovered your site by means of Google even as searching for a similar matter, your site got here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  https://www.partysupplies.in.th/product/e0b983e0b8abe0b989e0b980e0b88ae0b988e0b8b2e0b980e0b881e0b989e0b8b2e0b8ade0b8b5e0b989e0b89ae0b8b8e0b899e0b8a7e0b8a1-e0b984e0b8a1e0b988/

 332. Good info and right to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you people have any ideea where to hire some professional writers? Thank you 🙂

 333. Prescriptionw8c:

  como comprar viagra en cordoba http://www.vigrawithoutadoctorprescription.org viagra generic is viagra better than extenze
  viagra generic how do i get rid of viagra emails
  1992 — 2019 Disclaimer by http://rahn-trading.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.vigrawithoutadoctorprescription.org viagra without a doctor prescription WordPress

 334. Generic2s:

  high altitude pulmonary edema viagra http://viagrafortunegraphite.com viagra generic viagra 50 fiyatД±
  buy viagra pills stronger than viagra
  2000 — 2019 Copyright by http://dudleymoorecd.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrafortunegraphite.com Ucoz

 335. RichardMet:

  viagra home delivery https://viagra100mg-bestprice.com viagra pills 100 mg

 336. JamesLuB:

  visit this website visit their website rhino viagra viagra in stores https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com buy prescription drugs online legally

 337. Gregoryglomy:

  cocaine and cialis https://cialisfavdrug.com/healthcare-clients.aspx cialis generic vs brand name
  viagra pills 100 mg https://viagra100mg-bestprice.com/Staffingrequest.aspx official website viagra without a doctor prescription what pill works like viagra viagra prices viagra and alcohol effects https://viagra100mg-bestprice.com/Amnservices.aspx viagra pills 100 mg

 338. France4l:

  pfizer viagra bijwerkingen http://viagra-sansordonnance.org viagra faut il une ordonnance viagra sold australia
  viagra sans ordonnance viagra online pfizer
  2011 — 2019 Copyright by http://blog.johnkelly.co.uk/ct.ashx?id=f46bee02-68b5-40f4-a36c-40bf2a1f24c7&url=http://viagra-sansordonnance.org achat viagra Joomla

 339. w88:

  Thanks, I’ve recently been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the best I have discovered so far. However, what about the bottom line? Are you sure about the supply?

 340. RichardMet:

  viagra when drunk https://viagra100mg-bestprice.com viagra without a doctor prescription

 341. JamesLuB:

  canadian rx viagra https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com canada prescription drug prices
  cialis generic vs brand name https://cialisfavdrug.com see here now cialis cialis daily review tadalafil generic

 342. Gregoryglomy:

  will viagra work https://viagra100mg-bestprice.com viagra
  check my reference from this source mexican viagra online
  web link cialis generic tadalafil for sale cialis online cost

 343. RichardMet:

  more tips here viagra prices cenforce 100 vs viagra

 344. JamesLuB:

  viagra triangle https://viagra100mg-bestprice.com viagra coupons 75% off prescribed viagra https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com/Submitmanuscript.php.html canada prescription drug prices

 345. RichardMet:

  why is cialis so expensive 2016 https://cialisfavdrug.com/healthcare-clients.aspx tadalafil generic

 346. Matthias:

  Hello, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is
  sharing data, that’s in fact fine, keep up writing.

  Take a look at my blog post http://zbij.net/totalreactioncbdcost59430

 347. Gregoryglomy:

  generic viagra https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com canada prescription drug prices
  prescriptions from canada online https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com view it now canada prescription drug prices medical uses for viagra list of reputable canadian pharmacies
  viagra prices https://viagra100mg-bestprice.com have a peek at this web-site his response buspar female viagra viagra prices

 348. Joe Tonschock:

  F*ckin’ awesome things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

  http://ncusedbooks.ca/author/germantowncarpets/

 349. JamesLuB:

  no prescription generic viagra https://viagra100mg-bestprice.com viagra without a doctor prescription
  Discover More generic cialis walmart cialis coupon

 350. Generic41:

  precio viagra levitra http://viagrafortunegraphite.com viagra generic can buy viagra indonesia
  generic viagra 100mg lange viagra blut nachweisbar
  2005 — 2019 Copyright by http://crosscountryhomeservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrafortunegraphite.com XenForo

 351. Pills0r:

  se llama similar viagra http://www.edwithoutdoctor.com generic viagra low cost viagra from canada
  generic viagra get viagra in london
  2000 — 2019 Copyright by http://leadershipinonelesson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.edwithoutdoctor.com viagra generic XenForo

 352. Verena:

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent,
  as well as the content!

  Here is my homepage — https://v.gd/bionative_keto_price_58198

 353. I do consider all of the ideas you’ve offered to your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for newbies. Could you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

 354. Gregoryglomy:

  check over here great post to read viagra coupons free femal viagra https://viagra100mg-bestprice.com viagra cialis .com https://cialisfavdrug.com cialis generic prices

 355. Lesli:

  Hi there, I enjoy reading through your article post.
  I wanted to write a little comment to support you.

  My web page http://pixelscholars.org/engl202-022/groups/top-3-muscle-building-tips/

 356. you’re truly a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a magnificent job on this topic!

 357. JamesLuB:

  cialis 20 mg best price https://cialisfavdrug.com browse this site generic cialis walmart price cialis without perscription tadalafil generic
  website here check sex with viagra

 358. Myles Coonfare:

  As I web site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

  http://ovotecegg.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=621009

 359. Gregoryglomy:

  viagra coupons 75% off https://viagra100mg-bestprice.com/Faqs.aspx Go Here viagra 50 mg canadian pharmacy for viagra click here for more
  list of reputable canadian pharmacies https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com her latest blog best online canadian prescription companies are there any over the counter pills like viagra best online canadian prescription companies cialis otc 2018 https://cialisfavdrug.com generic cialis walmart price

 360. JamesLuB:

  click here for more info canadian pharmacy cialis side effects vs viagra how much sildenafil in viagra https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com legal canadian prescription drugs online

 361. เช่าเก้าอี้:

  I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

  https://www.partysupplies.in.th/

 362. Gregoryglomy:

  buy generic cialis from canada https://cialisfavdrug.com/med-travelers.aspx tadalafil generic
  official source his explanation where can i find viagra
  canadian pharmacies online https://canadianpharmaciesonlinecoupon.com read this drugs from canada with prescription viagra feminino read the article

 363. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 364. RichardMet:

  buy cialis online canada paypal https://cialisfavdrug.com generic cialis india pharmacy